Search form

GENESI 21

Isaka le Isimaele

1Morena o gopotše Sara bjalo ka ge a boletše, a dira Sara ka mo a boletšego. 2Sara a ima a belegela Aborahama morwa mehleng a šetše a tšofetše, ka lebaka le Modimo a mmoditšego lona. 3Gomme Aborahama, morwa eo wa gagwe e a mmelegetšwego ke Sara, o mo reetše leina la Isaka. 4Aborahama o boloditše Isaka morwa wa gagwe a na le matšatši a seswai, a dira se Modimo a mo laetšego sona. 5Aborahama yena e be e le monna wa nywaga e lekgolo ge a belegelwa Isaka morwa wa gagwe. 6Sara yena a bolela a re: Modimo o ntiretše letshego; bohle ba ba di kwago ba tlo ntshega. 7A buša a re: Ke mang e a ka bego a boditše Aborahama a re: Sara o sa tlo amuša bana? Bjalo a šetše a tšofetše ke gona a belegego ngwana wa lesogana. 8Ngwana eo a gola, a tshwešwa; mme ka lona tšatši le Isaka a tshwešitšwego ka lona, Aborahama o dirile monyanya o mogolo.

9Sara o bone ge ngwana yola, e a belegetšwego Aborahama ke Hagara Moegipita, e le mokweri. 10Mme a bolela le Aborahama a re: Raka molata yo le ngwana wa gagwe; gobane ngwana yo wa molata a ka se ke a ja bohwa le ngwana wa ka, le Isaka. 11Lentšu leo la šulafatsa Aborahama gagolo, ka ge e le morwa wa gagwe. 12Gomme Modimo a bolela le Aborahama a re: O se šulelwe ka baka la molata yo wa gago; ka moka tše Sara a di boletšego le wena, o di dumele; ka gobana peu ya gago e tlo bitšwa ka Isaka. 13Fela, le ngwana yo wa molata ke tlo mo dira setšhaba, ka gobane ke ngwana wa gago.

14Ka la ka moswana Aborahama a tsoga, a tšea dijo le legapa la meetse, a di neela Hagara, a di bea magetleng a gagwe, a mo neela le ngwana eo, mme a mo fa tsela. Hagara a sepela mme a timela lešokeng la Beresaba. 15Ya re ge meetse a fedile mo legapeng, a lahlela ngwana moriting wa sehlašana. 16A tloga, a lebana nae a dutše fase kgojana mo go kago fihla mosebe ge o betšwa, a re: Ngwana a se ke a hwa, nna ke lebeletše! A dula a lebana nae, mme a hlatloša lentšu a lla.

17Gomme Modimo a kwa lentšu la mošimanyana eo. Morongwa wa Modimo a bitša Hagara a le godimo a bolela le yena a re: O hloma bjang, Hagara? O se boife, ka gobane Modimo o kwele lentšu la mošimanyana eo mo a lego gona. 18Tsoga o emiše mošimanyana eo, o mo sware ka seatla; ka gobane ke tlo mo dira setšhaba se segolo. 19Bjale Modimo a mmudulla mahlo, a bona sediba sa meetse; a ya a tlatša legapa meetse, a noša mošimanyana. 20Gomme Modimo a ba le mošimanyana eo, a gola, a dula lešokeng, a ba mmetši wa bora, 21a aga lešokeng la Parane; mmagwe a mo tšeiša mosadi wa kua nageng ya Egipita.

22Ka lebaka lona leo Abimeleke o boletše le Aborahama, a na le Pikolo molaodi wa dira tša gagwe, ba re: Modimo o na le wena medirong ya gago ka moka. 23Bjale nkenele ka Modimo, o re, o ka se ke wa hlanogela nna le bana ba ka le ditlogolo tša ka; gore lerato le ke go dirilego ka lona, le nna o ntire ka lona, le lefase le o diiletšego go lona.

24Aborahama a re: Ke tlo ena.

25Gomme Aborahama a begela Abimeleke taba ya sediba, se bahlanka ba Abimeleke ba mo amogilego sona. 26Abimeleke a re: E a dirilego taba yeo ga ke mo tsebe; mme le wena ga wa ka wa ntsebiša taba yeo; le nna ga ke ešo ka e kwa, ge e se lehono. 27Gomme Aborahama a ntšha dihuswane le dikgomo, a di neela Abimeleke, mme ba dira kgwerano. 28Bjale Aborahama a kgetha dikwanta tše di šupago mo mohlapeng. 29Abimeleke a botšiša Aborahama a re: Dikwana tše di šupago tšeo, tše o di kgethilego, ke tšang?

30Aborahama a re: Amogela dikwana tše di šupago tše mo seatleng sa ka, gore ke be le bohlatse bja gore sediba se se epilwe ke nna. 31Ke ka baka leo ba reetšego sediba seo leina la Beresaba, ka gobane ba babedi bao ba enne gona moo, 32ba dira kgwerano ya Beresaba. Abimeleke a tsoga a na le Pikolo molaodi wa dira tša gagwe, ba boela nageng ya Bafilisita. 33Mo sedibeng sa Beresaba Aborahama o šimile sehlare sa moriti. Gona moo o rapetše leina la Morena Modimo wa neng le neng. 34Mo nageng ya Bafilisita Aborahama o diiletše gona a fetša matšatsi a mantši.

BIBELE

© 1951, 1986 Bible Society of South Africa. Used by permission. All rights reserved.

More Info | Version Index