Search form

GENESI 23

Lehu la Sara, Lebitla la Makapela

1Sara o phetše nywaga e lekgolo le masome a mabedi le nywaga e šupago; ya ba yona nywaga ya bophelo bja Sara. 2Sara o hwetše Kiryate-Araba; ke wona motse wa Heburone wa nageng ya Kanana; Aborahama a tla a mo hlokofalela a mo llela.

3Gomme Aborahama a tsoga gona moo mohung wa gagwe, a yo bolela le Bahethe a re: 4Nna ke moeng le mofaladi mo go lena. Mpheng felwana ga lebitla mo go lena, gore mohu wa ka yo ke nago nae ke mmoloke gona.

5Bahethe ba fetola ba bolela le Aborahama ba re: 6A ko re kwe, Monga rena! Mo go rena o kgoši ya Modimo. Boloka mohu wa gago mo mabitleng a rena; o ikgethele le lebotse. Go rena ga go na e a tlogo gana le lebitla la gagwe ge o re o boloka mohu wa gago.

7Aborahama a tsoga, a khunama pele ga beng ba naga yeo ya Bahethe. 8A bolela le bona a re: Ge le ntumelela go boloka mohu yo e a lego pele gaka, gona le nkweng ge ke re le nkgopelele go Efurone morwa wa Tsohara, 9a mphe mphoma wa Makapela, e lego wa gagwe, o lego hleng le tšhemo ya gagwe, ke mo rekele ka tšhelete ye e lekanego, gore e be felwana ga ka ga lebitla, mo gare ga mabitla a a lena.

10Efurone yena o be a dutše le Bahethe; yena monna wa Mohethe, a fetola, a bolela le Aborahama, Bahethe bohle ba ba tlilego kgorong ya motse wa gagwe, ba mo kwa ge a re: 11Aowa, Mongaka! Kwaa se nna ke se bolelago. Tšhemo yeo ke a go nea; le mphoma o lego moo ke a go nea. Ke go fa re lebane le banna ba gešo. Boloka mohu wa gago.

12Aborahama a khunama pele ga beng ba naga yeo, 13a fetola la Efurone, beng ba naga ba theeditše, a re: Ruri, o ka be o ekwa la ka. A nke ke ntšhe tšhelete ya go reka tšhemo yeo; e amogele, ke kgone go boloka mohu wa ka ntshe.

14Efurone a fetola la Aborahama a re: 15Mongaka! A ko kwe la ka. Naga ye o e rekago ka sekele tše makgolo a mane, e ka bang go nna le go wena? A ko boloke mohu wa gago. 16Aborahama a kwa se Efurone a se boletšego, a mmalela tšhelete ye a e boletšego banna ba Bahethe ba theeditše, a ntšha sekele tse makgolo a mane ka mokgwa wa barekiši.

17Gwa tiišwa gore tšhemo yeo ya Efurone, e lego kua Makapela e bataganego le Mamure, tšhemo le mphoma o lego mo go yona, le dihlare tšohle tše di lego tšhemong le mathokong ohle a yona, 18e be tša Aborahama; ya ba naga ya gagwe, Bahethe ka moka ba ba bego ba tlile kgorong ya motse wa bona ba di bona.

19Ge di fedile, ke mo Aborahama a bolokilego Sara mosadi wa gagwe mphomeng wa tšhemo ya Makapela, e bataganego le Mamure, e lego motse wa Heburone nageng ya Kanana. 20Ke tšona tša tšhemo le tša mphoma wa gona ge di eba felwana ga mabitla a Aborahama, di etšwa go Bahethe.

BIBELE

© 1951, 1986 Bible Society of South Africa. Used by permission. All rights reserved.

More Info | Version Index