Search form

GENESI 25

Aborahama o tšea Ketura. Lehu la Aborahama. Lešika la Isimaele. Esau le Jakobo

1Aborahama o tšere gape mosadi; leina la gagwe e be e le Ketura. 2Yena a mmelegela Simurane, le Jokosane, le Medane, le Jisikaba, le Suage. 3Jokosane ke tatago Seba le Dedane; barwa ba Dedane ke Baasuri, le Baletusi, le Baleumi. 4Barwa ba Midiane ke Efa, le Efere, le Hanoge, le Abida, le Elida. Bao ka moka ke bana ba Ketura.

5Isaka ke yena yo Aborahama a mo neilego tšohle tše e bego e le tša gagwe; 6Ge e le bana ba basadi ba direthe ba a bego a na nabo, Aborahama o ba neile dineo, a ba ntšha ba yo dula thoko ya bohlabela mehleng ya ge a sa phela; gwa šala morwa wa gagwe Isaka.

7Lebaka le Aborahama a le feditšego a phela ke nywaga e lekgolo le masome a šupago le nywaga e fetšago seatla. 8Aborahama o feletše, a hwa a tšofetše gabotse, a le mokgalabje, a tennwe ke go phela; mme a gorogela go ba gabo. 9Isaka le Isimaele barwa ba gagwe ba mmolokile mphomeng wa Makapela, tšhemong ya Efurone morwa wa Tsohara Mohethe, a bataganego le Mamure; 10Ke tšhemo yela ye Aborahama a e rekilego go Bahethe. Ke gona moo go bolokilwego Aborahama le Sara mogatšagwe. 11Ya re ge Aborahama a hwile, Modimo o šegofaditše Isaka morwa wa gagwe. Isaka yena o be a agile sedibeng sa Mophelaampona.

12Šele lešika la Isimaele morwa wa Aborahama, yo Hagara Moegipita lekaota la Sara a mmelegetšego Aborahama. 13Maina a barwa ba Isimaele šea, ge go iwa ka maina a bona le ka leloko la bona. Wa maitšibulo, morwa wa Isimaele ke Nebayothe; a hlatlangwa ke Kedara, le Adibele, le Mibisane, 14le Misima, le Duma, le Masa, 15le Hadada, le Thema, le Jeturi, le Nifasi, le Kedema. 16Ke bona barwa ba Isimaele; ke ona maina a bona, ge go iwa ka metse ya bona; ke dikgošana tše lesome le metšo e mebedi le dilete tša bona. 17Ge e le nywaga ya bophelo bja Isimaele še: O feditše nywaga e lekgolo le masome a mararo le nywaga e šupago, ya ba gona a feletšego a hwa a gorošwa go ba gabo. 18Ba gabo ba be ba agile ba thoma ka la Hafila ba goma ka la Suri le le bataganego le la Egipita, la ya la neana mellwane le la Asuri. Ba aga ba bonwa ke ba gabo bohle.

19Tša Isaka morwa wa Aborahama šedi: Isaka ke morwa wa Aborahama. 20Isaka o be a na le nywaga e masome a mane ge a tšea Rebeka morwedi wa Bethuele Moarama wa Mesopotamia, kgaetšedi ya Labane Moarama, a ba mosadi wa gagwe. 21Isaka o be a kgopetše Morena ka baka la mosadi wa gagwe, ka ge a be a sa belege. Morena a dumela thapelo yeo, mme Rebeka mosadi wa gagwe a ima. 22Mme bana ba šušulana ka teng ga gagwe; ke mo a itšego: Ge ba realo dilo tše di ntletše ka baka lang? Mme a ya a botšiša Morena.

23Morena a mo fetola a re: Mo mmeleng wa gago go na le ditšhaba tše pedi. Mo teng ga gago go tlo tšwa dilete tše pedi, tša arogana. Setšhaba sengwe se tlo feta se sengwe ka maatla. Yo mogolo o tlo hlankela monnagwe.

24Ge go fihla lebaka la gagwe la go belega, ba hwetša mo teng ga gagwe go na le mafahla. 25Wa pele a tšwa e le yo mohubedu, mmele ka moka o etša kobo ya boya; ba mo reela leina la Esau. 26Gwa kgona go tšwa monnagwe, seatla sa gagwe se swere serethe sa Esau; yena yo ba mo reela la Jakobo. Mohla ba belegwago Isaka e be e le monna wa nywaga e masome a selelago.

27Bašimanyana bao ba gola. Esau a ba monna e a tsebago go tsoma, mohlwašokeng. Jakobo yena e be e le monna yo boleta wa go dula gae. 28Isaka o be a rata Esau, ka go natefelwa ke nama ya phoofolo; Rebeka yena a rata Jakobo.

29Jakobo o kile a apea sejo, mme Esau a boa a etšwa nageng a lapile. 30Esau a kgopela Jakobo a re: A ko ntese ke metše bohubedu bjoo, ka gobane ke lapile. Ke sona se ba mo reetšego la Edomo (Mohubedu) ka sona.

31Jakobo a re: Gona lesa ke reke bogolwane bja gago lehono.

32Esau a re: Hleng ke wa go sepela ke lebane le go hwa; bogolwane bo nkholang?

33Ke mo Jakobo a itšego; Gona nkenele lehono.

Esau a mo enela, a rekiša bogolo bja gagwe, ya ba bja Jakobo. 34Jakobo a mo tlišetša senkgwa le sejo seo sa dinawa tše khubedu. Esau a ja a nwa, a tsoga, a sepela. Ke gona moo Esau a nyaditšego bogolo bja gagwe.

BIBELE

© 1951, 1986 Bible Society of South Africa. Used by permission. All rights reserved.

More Info | Version Index