Search form

GENESI 26

Madiilo a Isaka

1Go kile gwa wa tlala nageng yeo; ga se yela ya pele ya go wa mehleng ya Aborahama. Isaka a falalela Gerara go Abimeleki kgoši ya Bafilisita. 2Mme Morena a iponatša go yena a re: O se ke wa fologela Egipita; dula nageng ye ke tlogo go laetša yona. 3Diilela nageng ye. Ke tlo ba le wena ka go šegofatša; ka gobane dinaga tše ka moka ke tlo di neela wena le bana ba gago, ya ba go tiiša keno ye ke e enetšego Aborahama tatago. 4Bana ba gago ke tlo ba atiša ba etša dinaledi tša legodimong, ka ba nea dinaga tše ka moka; mme ditšhaba ka moka tša lefase di tlo šegofatšwa ka bana ba gago; 5ka baka la ge Aborahama a kwele lentšu la ka, a kgomarela mokgwa wa ka, le taelo tša ka, le melao ya ka, le thuto tša ka.

6Mme Isaka a dula gona moo Gerara. 7Banna ba motse woo ge ba mmotšiša mosadi wa gagwe, a re: Yo ke kgaetšedi ya ka. A boifa go re: Ke mosadi wa ka. A realo gore banna ba motse woo ba se tlo mmolaya ka baka la Rebeka, ka gobane e be e le wa sebopego se sebotse. 8Ya re ge go fetile matšatši a le moo, Abimeleke kgoši ya Bafilisita a lebelela ka lešobana, a bona Isaka a kgeana le Rebeka mosadi wa gagwe. 9Abimeleke a bitša Isaka a bolela le yena a re: Hleng ke mosadi wa gago! Ke ka baka lang ge o itše: Ke kgaetšedi ya ka?

Isaka a fetola a re: Ke be ke re nka bolawa ka baka la gagwe.

10Abimeleke a re: O re dira dilo mang. O nyakile go re hlolela molato, ge monna e mongwe wa setšhaba a ka be a letše le mosadi wa gago. 11Abimeleke a napa a tsebiša setšhaba ka moka a re, e a kago iša seatla go monna yo le ge e le go mosadi yo, o tlo bolawa sa ruri.

12Isaka o lemile mo nageng yeo; a buna a hwetša ntlatla e tee e buša tše lekgolo ka ngwaga woo; ka gobane Morena o be a mo šegofaditše. 13Mme monna eo a huma, a fela a rua a eya, a huma a ba mohumi e mogolo. 14O be a na le maruo a dihuswane, le maruo a dikgomo, le balata ba bantši; Bafilisita ba ba ba mo tsebafela, 15ba phušetša didiba ka moka tše di fatilwego ke bahlanka ba Aborahama tatagwe, ba di tšheletša ka mmu.

16Abimeleke a bolela le Isaka a re: Khuduga fa; ka gobane o re imela gagolo. 17Isaka a khuduga a hloma mešaša molapong wa Gerara, a dula gona. 18A fata a tsoša didiba tše di epilwego mehleng ya Aborahama tatagwe, tše Bafilisita ba bego ba di thibile Aborahama a šetše a hwile, a di bitša ka maina a reilwego ke tatagwe.

19Le bahlanka ba Isaka ba epa mo molapong, mme ba phula sediba sa meetse a elago. 20Badiši ba Gerara ba tla ba thoma ntwa le badiši ba Isaka, ba re: Meetse a ke a rena. Isaka a se reela leina a re ke Sakgang; ka gobane ba mo tsošeditše kgang gona.

21Ba buša ba fata sediba se sengwe; le sona ba se baka; Isaka a se reela leina a re ke Sabonaba. 22A široga a fata sediba se sengwe gape; sona ba se ke ba se lwela; sona a se reela leina a re ke Kgakala, ka gobane a re: Bjalo Modimo o mpeile kgakala, mme re tlo enela lefase. 23A tsoga a khudugela Beresaba. 24Bošego bjoo Morena o iponaditše go yena, a re: Ke nna Modimo wa Aborahama tatago; o se ke wa boifa, gobane nna ke na le wena; mme ke tlo go šegofatša ka atiša bana ba gago ka baka la Aborahama mohlanka wa ka. 25Gona moo Isaka o agile aletare, a rapela leina la Morena, a aga motse wa gagwe ntshe; mme bahlanka ba gagwe ba epile sediba gona moo.

26Gomme Abimeleke a tla go yena a etšwa Gerara, a tla le Ahusathe mogwera wa gagwe, le Pikolo molaodi wa madira a gagwe. 27Isaka a ba botšiša a re: Le tlelang go nna mola le ntlhoile mme la nthaka kua ga geno?

28Bona ba re: Re lemogile gabotse gore Morena o na le wena; mme ra re: A nke re enelane le wena, rena le wena, re dire kgwerano le wena. 29Re tiiše gore: O ka se ke wa re dira bošula, bjalo ka ge le rena re sa ka ra iša seatla go wena, ra go direla tše botse fela, ra ba ra laelana le wena ka khutšo. Le bjale o sa le mošegofatšwa wa Morena. 30Isaka o ba diretše monyanya; ba ja, ba nwa. 31Ka la ka moswana ba tsoga ba enelana; Isaka a ba fa tsela, mme ba mo tlogela ka khutšo.

32Ka lona letšatši leo bahlanka ba Isaka ba tlile ba mo tsebiša tša sediba se ba se epilego, ba mmotša ba re: Re hweditše meetse! 33Sediba seo Isaka a se reela a re ke Sakeno. Ke ka baka leo leina la motse woo e lego Beresaba (Sediba sa keno).

34Ya re Esau a šetše a le monna wa nywaga e masome a mane, a tšea Juditha morwedi wa Beri Mohethe, le Basimatha morwedi wa Elone Mohethe. 35Bona bao ba hlwile ba nyamiša Isaka le Rebeka pelo.

BIBELE

© 1951, 1986 Bible Society of South Africa. Used by permission. All rights reserved.

More Info | Version Index