Search form

GENESI 28

Motšhabo wa Jakobo. Bethele

1Ke mo Isaka a biditšego Jakobo, a mo šegofatša, a mo laela a re: O se ke wa tšea mosadi wa barwedi ba Kanana. 2Tsoga o ye kua Mesopotamia ngwakong wa Bethuele tatago mmago; gona kua o tšee morwedi wa Labane malomago, e be mosadi wa gago. 3Modimo Ramaatlaohle a go šegofatše, a go atiše, a go ntšifatše, o be bontši bja ditšhaba. 4Tšhegofatšo yela ya Aborahama a e nee wena, le bana ba gago ka wena, gore naga ye ya madiilelo a gago e be ya gago, yona ye ye Modimo a e filego Aborahama. 5Ya ba gona go laelana le Jakobo, a swara tsela ya go ya Mesopotamia go Labane morwa wa Bethuele Moarama, go kgaetšedi ya Rebeka mmago Jakobo le Esau.

6Esau bjalo a bona gore Isaka o šegofaditše Jakobo a mo roma gore a ye Mesopotamia a yo tšea mosadi gona kua, le gore o mo šegofaditše a mo laya a re: O se ke wa tšea mosadi wa Mokanana: 7a bona ge Jakobo a kwele tatagwe le mmagwe a ya Mesoptomia, 8a bona le gore barwedi ba Kanana ga ba kgahle Isaka tatagwe, 9a re go bona tšeo ka moka, a ya go Isimaele, a tšea Magalatha morwedi wa Isimaele morwa wa Aborahama; yena eo kgaetšedi ya Nebayothe a ba e mongwe wa basadi ba gagwe.

10Jakobo o tlogile Beresaba a leba Harane. 11A fihla felo fa gongwe a robala, ka gobane le be le diketše. A tšea le lengwe la maswika a felo fao a le samela, a robala. 12A lora a bona manamelo a tsemilwe fase, mme ntlha ya ona e fihla magodimong; a bona barongwa ba Modimo ba namela ba fologa ka ona. 13A bona Morena a eme godimo ga ona a kwa ge a re: Ke nna Morena Modimo wa Aborahama, Modimo wa Isaka. Naga ye o letšego go yona ke tlo e nea wena le bana ba gago. 14Bana ba gago ba tlo ata bjalo ka lerole la lefase; O tlo tlatša naga ye go fihla bodikela le bohlabela, le leboa, le borwa. Gomme meloko ka moka ya lefase e tlo šegofatšwa ka wena le ka bana ba gago. 15O tsebe gore ke tlo ba le wena, ke tlo go leta mo gohle mo o yago; mme ke tlo go bušetša mo nageng yeno; gobane nka se ke ka go lahla; ke tlo ba ka phetha tše ke go boditšego tšona.

16Ya ba gona Jakobo a phakgamago borokong, a re: Ruri Morena o gona felo fa; mme nna ga nka ka tseba. 17A boifa a re: Felo fa ga se ka go boifiša! Gona mo ke ngwako wa Modimo; ke kgoro ya legodimo.

18Jakobo a tsoga e sa le ka moswana, a tšea leswika leo le a bego a le sametše, a le emiša ya ba la seka, a tšhela mahura ntlheng ya lona. 19Felo fao a re ke Bethele (Ngwako wa Modimo). La kgale la motse wa gona e be e le Lusi. 20Gomme Jakobo a itlema ka keno a re: Ge Modimo a ka ba le nna, a nteta mo tseleng ye ke e swerego, a mpha bogobe ka ja, a mpha diaparo ka apara, 21ka ba ka boela ngwakong wa tate ka khutšo, gona Morena e tlo ba yena Modimo wa ka. 22Ke mo leswika le ke le emišitšego la ba seka, e tlogo ba ngwako wa Modimo; gomme mo go tšohle tše o tlo go mpha tšona, ke tlo go arolela sa lesome.

BIBELE

© 1951, 1986 Bible Society of South Africa. Used by permission. All rights reserved.

More Info | Version Index