Search form

GENESI 29

Jakobo mokgonyana wa Labane

1Jakobo a wela tsela a ya nageng ya Babohlabela. 2Ge a lebelela a bona mo nageng go na le sediba; a bona mehlape e meraro ya dihuswane e hutamile fao; ka gobane sediba seo e be e le sa go noša mehlape. Se be se khurumeditšwe ka letlapa le legolo. 3Letlapa leo ba be ba le kgokološa ba khurumola sediba ge mehlape ka moka e kgobokane, ba kgona go e noša; ka morago ya ba gona ba bušeditšego letlapa madulong a lona la khurumela sediba.

4Jakobo a bolela le bona a re: Bana bešo, le ba kae?

Bona ba re: Re ba Harane.

5Yena a re: Labane morwa wa Nahoro a le a mo tseba?

Bona ba re: re a mo tseba.

6Yena a re: A o sa thabile?

Bona ba re: O sa thabile; e a tlago fala le dihuswane ke Rahele morwedi wa gagwe.

7Yena a re: Hleng e sa le mosegare; ga e ešo ya ba lebaka la go phutha mehlape; nošang dihuswane le di iše mafulong.

8Bona ba re: Re šitwa ge go sešo gwa phuthwa mehlape ka moka; re le moka ke mo re tlogo kgona go kgokološa letlapa ra khurumola sediba, ra noša dihuswane.

9A sa bolela le bona, Rahele a fihla le dihuswane tša tatagwe; e be e le yena modiši wa tšona. 10Jakobo ge a bona Rahele morwedi wa Labane malomagwe, le dihuswane tša Labane malomagwe, a batamela a kgokološa letlapa a khurumola sediba; a noša dihuswane tša Labane malomagwe. 11Gomme Jokobo a atla Rahele, a hlaboša lentšu a lla. 12A botša Rahele a re: Ke motlogolo wa tatago, ke ngwana wa Rebeka.

Rahele a kganyela a botša tatagwe. 13Labane a re go kwa tša Jakobo, ngwana wa kgaetšedi ya gagwe, a akgofa a yo mo gahlanetša, a mo gokarela, a mo atla, a mo iša ka lapeng la gagwe; mme Jakobo a mo laodišetša ditaba tša gagwe ka moka. 14Labane a re: Ruri o lešapo letee le nna le nama e tee le nna. Gomme Jakobo a dula ga gagwe a fetša kgwedi.

15Ke gona Labane a boletšego le Jakobo a re: Naa o ka fo ntirela fela ka ge o le ngwanešwana? Mpotše se e tlo go ba moputso wa gago. 16Labane o be a na le barwedi ba babedi; leina la e mogolo e be e le Lea; leina la e monyane e be e le Rahele. 17Lea o be a na le mahlo a a fokolago; Rahele yena e be e le e mobotse sebopego le sefahlogo.

18Ga e le Jakobo o be a rata Rahele. Ke gona a fetotšego a re: Ke tlo go direla nywaga e šupago, mme wa mpha Rahele morwedi wa gago e monyane.

19Labane a re: Go kaone ge ke mo neela wena; ke se mo neele monna o šele. Dula le nna. 20Gomme Jakobo a mo direla ka baka la Rahele a fetša nywaga e šupago. Nywaga yeo a hwetša eke ke matšatsi a sego makae, ka gobane o be a mo rata.

21Jakobo a tla a bolela le Labane a re: Lebaka la ka ke le feditše; nnee mosadi wa ka ke mmeke. 22Ke mo Labane a laleditšego batho ka moka ba motse woo, a dira monyanya. 23Ya re e le mantšiboa a tšea Lea morwedi wa gagwe, a mo iša go Jakobo; mme Jakobo a tsena go yena. 24Labane a ntšha Silipa molata wa gagwe a mo neela Lea morwedi wa gagwe, a ba molata wa Lea. 25Ka la ka moswana Jakobo a bona a na le Lea. A bolela le Labane a re: o ntirile taba mang? A ga nka ka go direla ka baka la Rahele? O mphoretšeng?

26Labane a re: Mono ga gešo mokgwa ga se woo. Yo monyane ga a tšwe lapeng go sešo gwa tšewa mogolwagwe. 27Fetša matšatši a šupago o na le yo, re kgone re go fa le yola; mme wena o ntirele o fetše nywaga e mengwe e šupago.

28Jakobo a dira bjalo, a fetša matšatši a šupago a na le Lea; Labane a kgona a mo nea le Rahele morwedi wa gagwe a ba mosadi wa gagwe. 29Labane a ntšha molata wa gagwe Biliha, a mo nea Rahele morwedi wa gagwe, a ba molata wa Rahele. 30Jakobo a tsena go Rahele, a mo rata go fetiša Lea; mme a fetša nywaga e mengwe e šupago a direla Labane.

31Bjalo Morena ge a bona Lea a nyatšiwa, a mo nea bana; Rahele yena a ba moopa. 32Lea o imile a belega ngwana wa lesogana, a mo reela la Rubeni (Bonang morwa), ka gobane a re: Morena o bone go hlaka gaka; bjale monna wa ka o tlo nthata. 33A buša a ima, a belega ngwana wa lesogana, a re: Morena o kwele ge ke nyatšwa, mme a mpha le yena yo. A mo reela la Simeone (Go kwiwa). 34A buša a ima, a belega ngwana wa lesogana, a re: Bjalo monna wa ka o tlo gomarelana le nna, ka gobane ke mmelegetše morwa wa boraro. Mme a mo reela la Lefi (Kgomarelano). 35A buša a ima, a belega ngwana wa lesogana, a re: Bjalo ke leboga Morena. Mme a mo reela la Juda (Selebogwa). Ya ba gona a gomilego.

BIBELE

© 1951, 1986 Bible Society of South Africa. Used by permission. All rights reserved.

More Info | Version Index