Search form

GENESI 3

Batho ba wela sebeng

1Gomme noga, ka go hlalefa e be e feta diphoofolo tšohle tša naga, tše Morena Modimo a di dirilego. Yona ya bolela le mosadi ya re: Afa Modimo o boletše a re: Dihlare tšohle tša tšhemo ye le se ke la di ja?

2Mosadi a botša noga a re: Dihlare tša tšhemo ye dienywa tša tšona re a di ja. 3Fela, dienywa tša sehlare sela sa mo gare ga tšhemo, tšona Modimo o itše: le se ke la di ja, mme le se ke la di swara, gore le se hwe.

4Ke mo noga e boditšego mosadi ya re: Le ka se ke la hwa lehu. 5Ge e le Modimo, yena o tseba gore mohla le se jago mahlo a lena, a tlo buduloga la ba bjalo ka Modimo, la tseba botse le bobe. 6Bjale mosadi a bona sehlare seo e le se sebose ge se ka lewa, se ratega ge se lebelelwa, se kganyogega ka ge se hlalefiša; a ba a fula dienywa tša sona, a ja, a neela le monna wa gagwe e a bego a na le yena; le yena a ja. 7Ya ba gona go budulogago mahlo a bona, bobedi bja bona, ba na ba lemoga ge ba sa apara; ba rokaganya matlakala a mogo ba itirela ditšwaro.

8Ya re ge ba ekwa lentšu la Morena Modimo ge a itshepelela mo tšhemong ka mantšiboa, Adama le mosadi wa gagwe ba utama mo dihlareng tša tšhemo ba tšhaba sefahlego sa Morena Modimo. 9Morena Modimo a bitša Adama a re: O go kae?

10Yena a re: Ke kwele lentšu la gago mo tšhemong, mme ka boifa ka ge ke sa apara, ka napa ka utama.

11Modimo a re: O boditšwe ke mang gobane gawa apara? Afa gawa ja sehlare se nkilego ka go iletša go se ja?

12Adama a re: Mosadi yo o mmeilego gore a be le nna, ke yena a mphilego sehlare seo, ka ja.

13Morena Modimo a bolela le mosadi a re: Ke eng se o se dirilego? Mosadi a re: Noga e mphorile, ka ja.

14Morena Modimo a bolela le noga a re: Ka ge o dirile tšeo, o serogiwa mo go diruiwa ka moka le go diphoofolo ka moka tša naga. O tlo sepela ka mpa ya gago; o tlo ja lerole mehla ka moka ya go phela ga gago. 15Le gona ke bea lehloyo gare ga gago le mosadi, le gare ga peu ya gago le peu ya gagwe. Yona e tlo go pšhatla hlogo; mme wena o tlo e loma serethe.

16Mosadi, Modimo o boletše le yena a re: Ke tlo go atišetša kudu tapišego go imeng ga gago; o tlo belega bana ka bohloko, mme o tlo fela o hlologelwa monna wa gago; mme yena o tlo go buša.

17Adama, Modimo a bolela naye a re: Ka ge o kwele lentšu la mosadi wa gago, wa ja sehlare se ke bego ke go ileditše ka re: O se ke wa se ja, bjale lefase le rogilwe ka baka la gago; tša lona o tlo di ja ka tapišego mehla yohle ya go phela ga gago. 18Le tlo go medišetša metlwa le ngwang, o le wa go phela ka dimela tša naga. 19Bogobe o tlo bo ja ka dikudumela tša sefahlego sa gago; wa ba wa boela mmung; ka gobane o ntšhitšwe mmung; o lerole; mme sa gago ke go boela leroleng.

20Adama o reetše mosadi wa gagwe leina a re ke Efa, ka gobane o bile mma go bohle ba ba phelago. 21Adama le mosadi wa gagwe, Morena Modimo o ba diretše diaparo ka matlalo; o ba apešitše.

22Bjale Morena Modimo a re: Šedi ge! Motho o bile bjalo ka e mongwe wa rena, a tseba botse le bobe. Bjale a se ke a iša seatla a buša a fula sehlare sa bophelo, a ja, a phela ka go sa felego. 23Ke mo Morena Modimo a mo ntšhitšego tšhemong ya Edene, gore a yo lema mmu wo a ntšhitšwego go wona. 24O lelekile motho; mme ka thoko ya bohlabela bja Edene o beile Bakerubi, le kgabo ya tšhoša e gadimago; ya ba go diša tsela ya go ya sehlareng sa bophelo.

BIBELE

© 1951, 1986 Bible Society of South Africa. Used by permission. All rights reserved.

More Info | Version Index