Search form

GENESI 32

Thapelo ya Jakobo nokeng ya Jakobo

1Ka la ka moswana Labane a tsoga, a laelana le barwa ba gagwe le barwedi ba gagwe, a ba šegofatša; a swara tsela a boela gae. 2Jakobo yena, ge a swere tsela ya gagwe, a gahlana le barongwa ba Modimo.

3A re go ba bona a re: Madira a Modimo šea! Leina la felo fao a re ke Mahanaime (Madira a mabedi). 4Jakobo o romile batseta ba mo eta pele, ba ya go Esau mogol wagwe kua lefaseng la Seire nageng ya Edomo. 5A ba laetša a re: Le botšeng Esau mong wa ka le re: Jakobo mohlanka wa gago o re: Ke be ke diiletše go Labane, ka dula gona go fihla bjale.

6Le re: Ke ruile dikgomo, le dipokolo, le dihuswane, le balata ba banna le ba basadi. Le re: Ke romile batseta gore ba tsebiše mong wa ka, gore ke hwetše mahlo a gagwe e le a mašweu. 7Batseta ge ba boela go Jakobo ba re: Re fihlile go Esau mogolwago; gomme le yena o bile o etla go go gahlanetša; mme o na le banna ba makgolo a mane. 8Jakobo a boifa gagolo, a tlalelwa. A aroganya batho ba gagwe ba a bego a na nabo, le dihuswane, le dikgomo, le dikamela; ya ba diphohla tše pedi.

9Ka gobane o be a re: Ge Esau a ka hwetša sephohla se sengwe mme a se fetša, sephohla se se šalago se tlo tšhaba. 10Gomme Jakobo a re: Modimo wa Aborahama tate, Modimo wa Isaka tate, Morena, wena o ntaetšego wa re: Boela nageng ya geno le metswalong ya gago, mme wa re o tlo ntira gabotse, 11dikgaugelo ka moka le potego ka moka, tše o ntiretšego tšona, nna mohlanka wa gago, ga di a ntshwanela. Mola ke sela noka ye ya Jorodane ke be ke swere molamo wa ka fela; mme bjalo ke šetše ke le makoko a mabedi. 12A ko mphološe seatleng sa mogolwake, seatleng sa Esau, ka gobane ke a mmoifa; a se tle a mpolaya, le bommago bana, le bona bana.

13Mme wena o kile wa re: Ruri ke tlo go dira gabotse; ke tlo atiša bana ba gago ba ba bjalo ka lešabašaba la lewatleng le sa balege ka bontši. 14Bošego bjoo a lala gona moo. Go tše a di ruilego a ntšha tša go nea Esau mogolwagwe. 15A ntšha dipudi tše makgolo a mabedi le diphoko tše masome a mabedi; le dinku tše makgolo a mabedi le dikgapa tše masome a mabedi; 16A ntšha le dikamela tša ditswetši tše masome a mararo le namane tša tšona; le dikgomo tše masome a mane le dipoo tše lesome; le dipokolo tše masome a mabedi le dipokolwana tše lesome. 17O di gafetše diatleng tša bahlanka ba gagwe; a se hlakanye mehlape, a laela bahlanka ba gagwe a re: Nketeng pele, mme le fele le šadiša sebaka gare ga mehlape. 18Wa pele a mo laela a re: Ge o gahlana le Esau mogolwake, mme a go botšiša a re: O wa mang? Mme o ya kae? Mme tše o di gapago ke tša mang? 19O fetole o re: ke tša Jakobo mohlanka wa gago; Ke neo e yago go Esau mong wa gagwe. Ge e le yena mong o sa le morago. 20Le wa bobedi a mo laya a realo, le wa boraro, le bohle ba ba bego ba gapa mehlape, a re: Le realo ge le bolela le Esau, ge a le hwetša. 21Le re: Jakobo mohlanka wa gago yena o sa le morago. O dirile bjalo ka gobane a re: Ke tlo mo šira mahlo ka dineo tše di nketago pele; e be gona ke tlogo lebana nae; mohlomong ke gona ke tlogo hwetša mahlo a gagwe e le a mašweu.

22Dineo tšeo ge di mo etile pele, yena bošego bjoo o šetše mešašeng. 23E sa le bošego a tsoga, a na le basadi ba gagwe ba babedi, le balata ba gagwe ba babedi ba basadi, le bana ba gagwe ba lesome le motšo o tee, a sela noka ya Jakobo ka letšibogong. 24A ba sediša noka; a sediša le thoto ya gagwe.

25Yena Jakobo a šala a nnoši. Gomme monna e mongwe a katana le yena, mahuba a ba a hlatloga. 26Ge a bona a sa kgone go mo fenya, a swara kgwele ya serope sa gagwe; gomme kgwele ya serope sa Jakobo ya phetlega ge a katana le yena.

27Monna eo a re: Ntese ke sepele gobane mahuba a a hlatloga. Yena a re: Nka se ke ka go lesa, ge e se ge o ntšhegofatša.

28Yola a re: Leina la gago o mang? Yena a re: Ke nna Jakobo.

29Monna yola a re: Leina la gago o ka se hlwe o bitšwa Jakobo; leina la gago ke Isiraele Mokatana-le-Modimo; gobane o katane le Modimo, mme wa fenya.

30Jakobo a mmotšiša a re: A ko mpotše leina la gago.

Yola a re: O botšišetšang leina la ka? A napa a mo šegofatša gona moo.

31Felo fao Jakobo o go reetše leina a re ke Peniele (Sefahlogo sa Modimo), ka gobane a re: Ke bone Modimo re lebantše difahlogo, mme moya wa ka o phologile. 32Letšatši la mo hlabela ge a fetile Peniele; gomme o be a hlotša noka. 33Ke ka baka leo Baisiraele ba ilago lešika le le lego modung wa serope, ka gobane lešika leo la kgweleng ya serope sa Jakobo le kile la swarwa ke yena.

BIBELE

© 1951, 1986 Bible Society of South Africa. Used by permission. All rights reserved.

More Info | Version Index