Search form

GENESI 33

Poelano ya Jakobo le Esau

1Ya re ge Jakobo a lebelela a iša mahlo kua pele, a bona go fihla Esau a na le banna ba makgolo a mane. Jakobo a napa a arola bana ba gagwe, a ba gafela Lea, a ba gafela Rahele le balata bala ba bona. 2Balata ba ba basadi a ba etiša pele le bana ba bona; ba latelwa ke Lea le bana ba gagwe; Rahele le Josefa ba ba kua nthago. 3Yena a ba eta pele, a lotšha gašupa a ba a fihla go mogolwagwe. 4Esau yena a hlaganela go mo gahlanetša, a mo gokarela, a mo atla a mo swere ka diatla, mme ba lla. 5Esau ge a lebaleba a bona basadi le bana bao, mme a re: Ke bomang ba o nago le bona?

Jakobo a re: Ke bona bana bao Modimo a šegofaditšego nna mohlanka wa gago ka bona. 6Balata bao ba basadi le bana ba bona ba batamela ba lotšha. 7Le Lea a fihla le bana ba gagwe, a lotšha. Gwa ba gwa fihla le Rahele le Josefa, ba lotšha.

8Esau a re: O be o reng ka diphohla tšeo ka moka tše ke gahlanego natšo?

Jakobo a re: Ke tša gore ke hwetše mahlo a mong wa ka a ntebeletše ka botho.

9Esau a re: Ngwanešo! Nna tša ka ke tše ntši; tša gago a di dule e le tša gago.

10Jakobo a re: Aowa hle! Ge ke hweditše mahlo a gago a ntebeletše ka botho, gona amogela neo ya ka e tšwago seatleng sa ka. Hleng sefahlogo sa gago, ge ke se bona, e bile eke ke bona sefahlogo sa Modimo ge o nthabela. 11Amogela tumedišo ya ka ye e tlišitšwego go wena. Hleng Modimo o ntšhegofaditše; mme ke na natšo ka moka. A mo phegelela, a ba a di amogela.

12Bjale a re: A re tsogeng re sepele; nna ke tlo sepela ke bapetše le wena.

13Jakobo a re: Mongaka o a bona, bana e sa le dirathane, mme ke na le dihuswane le dikgomo tše di amušago; ge di ka gobagobišwa letšatši letee, diruiwa ka moka di ka hwa. 14A mong wa ka a ete mohlanka wa gagwe pele; nna ke tlo sepela ka go nokologa ke bona maoto a diruiwa tše ke di gapago, le maoto a bana mo a fihlago; gomme ke tlo ba ka fihla Seire go wena mong wa ka.

15Esau a re: A nke ke go šadišetše ba bangwe ba banna ba ba ke nago le bona.

Jakobo a re: E tlo ba ba go dirang? A nke re hwetše mong wa ka a ntebeletše ka botho. 16Ke moka Esau a swara ka tsela ya gagwe ka tšatši lona leo, a boela Seire. 17Jakobo yena a tsoga a ya Sukothe, a ikagela ntlo; diruiwa tša gagwe o di diretše maobo; ke ka baka leo felo fao ba go reetšego ba re ke Sukothe (Maobong).

18Mehleng ya ge Jakobo a boile Mesopotamia o fihlile motseng wa Sikeme a iketlile; ke motse wa nageng ya Kanana, a aga ntlo ya gagwe a lebane le motse. 19Tema yeo ya naga ye a bego a agile ntlo ya gagwe go yona, o e rekile go barwa ba Hemoro tatago Sikeme ka mašeleng a lekgolo. 20A aga aletare gona, a e reela a re Modimo ke Modimo wa Isiraele.

BIBELE

© 1951, 1986 Bible Society of South Africa. Used by permission. All rights reserved.

More Info | Version Index