Search form

GENESI 34

Tša Dina le Sikeme

1Dina ngwana wa Lea yo a mmelegetšego Jakobo, o be a etšwa a etela basetsana ba naga yeo. 2Sikeme morwa wa Hemoro Mohefe kgoši ya naga yeo, a mmona, a mo swara, a mo kata, a mo senya. 3Pelo ya gagwe yona ya dula e gomaretše Dina morwedi wa Jakobo, a rata mosetsana eo, mme a mmotša tša go mmea pelo. 4Sikeme a bolela le Hemoro tatagwe a re: Ntšeiše ngwana e, a be mosadi wa ka.

5Ge e le Jakobo o di kwele, gore o gobošitše Dina morwedi wa gagwe; fela, barwa ba gagwe ba sa le kua ntle dikgomong, a homola, ba ba ba goroga. 6Gwa tšwelela Hemoro tatago Sikeme, a tla go Jakobo gore a bolele nae. 7Ke ge barwa ba Jakobo ba boile ba etšwa nageng. Ge ba di kwa, banna bao ba kwa bohloko, ba befelwa gagolo, ka gobane a dirile makgapha go Isiraele ka go robala le morwedi wa Jakobo a dirile tše di sa dirwego. 8Hemoro a bolela le bona a re: Pelo ya Sikeme morwa wa ka e gomaretše ngwana e wa lena; mo neeng hle, e be mosadi wa gagwe. 9Le tšeelane le rena; le re tšeiše barwedi ba lena, mme lena le tšee ba rena. 10Gomme le age le rena; naga še e ahlame ka mo le e bonago; dulang, le rue, mme e be magae a lena.

11Le Sikeme a bolela le tatago Dina le dikgaetšedi tša gagwe, a re: A nke ke bone mahlo a lena a ntebeletše ka botho; nna ke tlo le ntšhetša se le se bolelago. 12Bitšang dinyalo tše ntši go nna, le dineo; ke tlo ntšha se le se bolelago; mme le mphe ngwana e, a be mosadi wa ka.

13Barwa ba Jakobo ge ba fetola la Sikeme le la Hemoro tatagwe, ba boletše ka bomenetša, ka gobane a gobošitše Dina kgaetšedi ya bona; 14ba fetotše ba re: Se le se bolelago re ka se ke ra kgona go se dira. Kgaetšedi ya rena ga re mo neele monna e a sa bollago; e ka ba leepo go rena. 15Taba ye re kago e dumela še: Ge le ka etša borena, la bolla, banna ka moka. 16Gona re ka le fa bana ba rena, ra aga le lena; mme ra ba setšhaba se tee. 17Fela, ge le sa dumele se re se bolelago, la gana go bolla, re tlo tšea ngwana wa rena ra khuduga.

18Polelo ye ya bona ya kgahla Hemoro le Sikeme morwa wa gagwe. 19Mme lesogana leo la se ke la diega go dira se ba se boletšego, ka gobane o be a kgahlilwe ke morwedi wa Jakobo; mme e be e le yena mokgomana e mogolo motseng wa tatagwe.

20Bjale Hemoro le Sikeme morwa wa gagwe ba tla mo kgorong ya motse wa bona, ba bolela le banna ba motse wa bona ba re: 21Banna bao ba kwana le rena. A ba dule nageng ye, mme ba rue mo go yona; naga še, e ba lekane, e ahlame thoko tšohle. A re tšeeng barwedi ba bona, mme rena re ba tšeiše ba rena. 22Fela, banna bao ba ka dumellana le rena ka taba e tee fela, še: Ba tlo dula le rena, ra ba setšhaba setee ge ka moka ba re lego banna re bolla, ra etša bona ge ba bolotše. 23Naa ga se gona moo mehlape ya bona, le maruo a bona ka moka e tlogo ba tša rena? A re dumellaneng le bona, mme ba age le rena. 24Gomme bohle ba ba tšwago ka kgoro ya motse woo, ba dumela Hemoro le Sikeme morwa wa gagwe; banna bohle ba ba tšwago ka kgoro yeo, ba bolotšwa.

25Ka tšatši la boraro, ge ba le bohlokong, barwa ba babedi ba Jakobo, e be e le Simeone le Lefi dikgaetšedi tša Dina, ba swara tšhoša, ba tsena motse woo o bego o iketlile, mme ba bolaya banna ka moka. 26Le Hemoro le Sikeme morwa wa gagwe ba ba bolaya ka bogale bja tšhoša; ba tšea Dina mo lapeng la Sikeme, mme ba tloga. 27Barwa ba Jakobo ba tla go ba ba bolailwego, ba thopa tša motse woo, ka ge ba gobošitše kgaetšedi ya bona. 28Ba thopa dihuswane tša gona, le dikgomo tša gona, le dipokolo tša gona, tše di bego di le motseng le tše di bego di le nageng. 29Le dithoto ka moka ba di tšea, ba thopa le bana ba gona ka moka, le basadi ba gona; ba rwala tšohle tše di bego di le nywakong.

30Jakobo yena a kgala Simeone le Lefi a re: Le ntlholetše mabothata, le ntohlanya le batho ba naga ye, le Bakanana le Bapherese, mola re se bakae. Ba ka mpokanela ba mpolaya, ba fediša nna le ba motse wa ka ka moka.

31Mme bona ba re: Gomme kgaetšedi ya rena a ka fo dirwa bjalo ka seotswa naa?

BIBELE

© 1951, 1986 Bible Society of South Africa. Used by permission. All rights reserved.

More Info | Version Index