Search form

GENESI 35

Lehu le Rahele

1Modimo a bolela le Jakobo a re: Tsoga o rotogele Bethele, o age gona; mme o direle Modimo aletare gona, ya Modimo e a iponaditšego go wena mola o tšhaba Esau mogolwago.

2Ke mo Jakobo a boletšego le ba lapa la gagwe, le bohle ba ba bego ba na le yena, a re: Lahlang medimo e šele ye e lego mo go lena, le hlape, mme le apare diaparo tše dingwe. 3Gomme a re tsogang re rotogele Bethele, ke yo dira aletare ya Modimo e a kilego a nkwa mohla ke tlaletšwe, mme a ba le nna tseleng ye ke e sepetšego. 4Ke mo ba neetšego Jakobo medimo e šele ka moka ye ba bego ba na nayo, le mangina a a bego a le ditsebeng tša bona, mme Jakobo a di epela ka tlase ga sehlare se segolo sa gona fao Sikeme.

5Gomme ba khuduga. Ge barwa ba Jakobo ba sa ka ba hlomarelwa ke motho, e be e le ka gobane metse ya thoko tšohle e be e wetšwe ke tšhogo e tšwilego go Modimo. 6Jakobo a fihla Lusi nageng ya Kanana gona kua Bethele, a na le batho ba gagwe ka moka. 7A aga aletare gona fao, mme felo fao a re Ke Modimo wa Bethele, ka gobane e be e le gona moo Modimo a iponaditšego go yena mohla wola a tšhaba mogolwagwe. 8Debora mofepi wa Rebeka o hwile mehleng yeo, a bolokwa sehlareng se segolo sa ka tlase ga Bethele; ba se reela ba re ke Sehlare sa Sello.

9Mehleng ya ge Jakobo a sa tšo boa Mesopotamia, Modimo o iponaditše go yena gape, a mo šegofatša. 10Modimo o boletše le yena a re: Leina la gago ke Jakobo. Bjalo leina la gago ga e sa hlwe e le Jakobo, e tlo ba Isiraele. A mo reela la Isiraele. 11Le gona a re: Ke nna Modimo Ramaatlaohle. Ata o ntšhifale. Go wena go tlo tšwa setšhaba le bontši bja ditšhaba; le dikgoši di tlo tšwa go wena. 12Naga ye, ye ke e filego Aborahama le Isaka, ke tlo e nea wena, ke tlo e neela bana ba gago ba mehleng e tlago. 13Gomme Modimo a rotoga a mo tlogela felo fao a bego a bolela le yena. 14Mme Jakobo a tsema leswika la seka gona moo a bego a bolela le yena, mme a le tšhela sebego, a le tšhela le makhura. 15Gomme ke Jakobo e a reetšego felo fao Modimo a boletšego le yena, a re ke Bethele.

16Ge ba khuduga Bethele, ba šetše ba batametše Efurata, Rahele a belega, mme a belega ka bothata. 17Pelego ge e thatafile, mmelegiši a mmotša a re: O se ke wa boifa; le yena yo e tlo ba mošimanyana. 18Ya re ge moya wa gagwe o felela, e šetše e le go hwa, a mo reela la Benoni (Morwa-bohloko-bjaka); fela tatagwe o mo reetše la Benyamini (Morwa wa le letona la ka).

19Gomme Rahele a hwa, a bolokwa mo tseleng ya go ya Efurata, ke gona Betlehema. 20Jakobo a tsema leswika leo la seka sa lebitla la Rahele le sa lego gona le lehono. 21Isiraele ge a khuduga moo o ile a hloma mošaša wa gagwe sebong sa Edere.

22Mehleng ya ge Isiraele a agile nageng yeo, Rubeni o kile a robala le Biliha, serethe sa tatagwe, mme Isiraele a kwa taba yeo.

23Barwa ba Jakobo e be e le ba lesome le metšo e mebedi. Barwa ba Lea e be e le Rubeni, wa leitšibulo la gagwe; a hlatlangwa ke Simeone, le Lefi, le Juda, le Isashara, le Sebulone. 24Barwa ba Rahele ke Josefa le Benyamini. 25Barwa ba Biliha molata wa Rahele ke Dani le Nafutali. 26Barwa ba Silipa molata wa Lea, ke Gada le Asere. Ke bona barwa ba Jakobo ba ba mo tswaletšwego a le kua Mesopotamia.

27Gomme Jakobo a ba a fihla go Isaka tatagwe kua Mamure motseng wa Kiryate-Araba, ke gona Heburone, mo Aborahama le Isaka ba diiletšego gona. 28Lebaka la bophelo bja Isaka e be e le nywaga e lekgolo le lesome le metšo e seswai. 29Ya ba gona a feletšego, a hwa, a gorogela go ba gabo, a tšofetše, a tennwe ke go phela; mme Esau le Jakobo barwa ba gagwe ba mmoloka.

BIBELE

© 1951, 1986 Bible Society of South Africa. Used by permission. All rights reserved.

More Info | Version Index