Search form

GENESI 36

Lešika la Esau

1Lešika la Esau. Ke yena Edomo.

2Esau o be a tšere basadi ba gagwe go barwedi ba Kanana; ke Ada morwedi wa Elone Mohethe, le Oholibama morwedi wa Ana ngwana wa Tsibeone Mohefe, 3le Basimatha morwedi wa Isimaele, kgaetšedi ya Nebayothe. 4Ada o mmelegetše Elifase; Basimatha a belega Reguele. 5Oholibama o belege Jeusi, le Jaelama, le Kora. Ke bona barwa ba Esau, ba a ba belegetšwego a sa le nageng ya Kanana.

6Gomme Esau o khudugile le basadi ba gagwe, le barwa ba gagwe, le barwedi ba gagwe, le batho ka moka ba motse wa gagwe, le diruiwa tša gagwe ka moka, le thoto ya gagwe ka moka ye a e ruilego nageng ya Kanana; a arogana le Jakobo monnagwe, a ya nageng e šele. 7Ka gobane maruo a bona e be e le a mantši, a ba šitiša go dula felo gotee; mme naga ya mafallelo a bona ga ya ka ya ba lekana ka baka la bontši bja mehlape ya bona. 8Esau o ile a aga dithabeng tša Seire. Esau ke yena Edomo.

9Šele ge lešika la Esau tatago Baedomo ba dithabeng tša Seire. 10Maina a barwa ba Esau šea: Ke Elifase morwa wa Ada mogatša Esau, le Reguele morwa wa Basimatha mogatša Esau. 11Barwa ba Elifase ke Themane, le Omara, le Tsefo, le Gaethama, le Kenase. 12Thimina e be e le mosadi wa serethe wa Elifase morwa wa Esau; ke yena mmago Amaleke. Ke bona bana ba Ada mogatša Esau.

13Barwa ba Reguele ke Nahathe, le Sera, le Sama, le Misa. Ke bona bana ba Basimatha mogatša Esau.

14Ba Oholibama morwedi wa Ana morwedi wa Tsibeone, mogatša Esau šeba; Ke Jeusi, le Jaelama, ba a ba belegetšego Esau.

15Ba e bego e le dikgošana go barwa ba Esau šeba: Ke barwa ba Elifase morwa wa Esau wa leitšibulo: Ke Themane wa kgošana, le Omara wa kgošana, le Tsefo wa kgošana, le Kenase wa kgošana, 16le Kora wa kgošana, le Gaethama wa kgošana, le Amaleke wa kgošana. Ke bona bana ba Elifase ba dikgošana tša nageng ya Edomo; ke bona bana ba Ada.

17Barwa ba Reguele morwa wa Esau ke Nahathe wa kgošana, le Sera wa kgošana, le Misa wa kgošana. Ke bona bana ba Reguele ba dikgošana tša nageng ya Edomo; ke bona bana ba Basimatha mogatša Esau, mme ke bona ba dikgošana, ke bona Baedomo.

18Barwa ba Oholibama mogatša-Esau, ke Jeusi wa kgošana, le Jaelama wa kgošana, le Kora wa kgošana. Ke bona bana ba Oholibama morwedi wa Ana mogatša Esau, ba e bego e le dikgošana. 19Ke bona barwa ba Esau; ke bona ba dikgošana; ke bona Ba-Edomo.

20Barwa ba Seire Mohori ba ba bego ba agile nageng yeo šeba: Ke Lotane, le Sobala, le Tsibeone, le Ana, 21le Disone, le Esere, le Disane. Ke bona ba dikgošana tša Bahori bana ba Seire nageng ya Edomo.

22Barwa ba Lotane ke Hori le Hemama; kgaetšedi ya Lotane ke Thimina.

23Barwa ba Sobala ke Alifane, le Manahathe, le Ebala, le Sefo, le Onama.

24Barwa ba Tsibeone ke Aya le Ana. Ana ke yena e a hweditšego meetse a sebelabela lešokeng ge a diša dipokolo tša Tsibeone tatagwe. 25Bana ba Ana šeba: Ke Disone; le Oholibama ke morwedi wa Ana. 26Barwa ba Disone ke Hemudane, le Esibana, le Jithirana, le Kerane.

27Barwa ba Esere ke Bilihana, le Tsafane, le Akane.

28Barwa ba Disane ke Utsi, le Arani.

29Dikgošana tša Bahori ke Lotane wa kgošana, le Sobala wa kgošana, le Tsibeone wa kgošana, le Ana wa kgošana, 30le Disone wa kgošana, le Esere wa kgošana, le Disane wa kgošana. Ke bona ba dikgošana tša Bahori, ge go balwa ba e bego e le dikgošana mo go bona mo nageng ya Seire.

31Sedi dikgoši tše di bušitšego nageng ya Edomo mehleng yela ge Baisiraele ba sešo ba bušwa ke kgoši. 32Ke Bela morwa wa Beoro; o bušitše la Edomo, mme leina la motse wa gagwe ke Dinihaba. 33Bela a hwa, bogoši bja gagwe bja tšewa ke Jobaba morwa wa Sera wa Botsara. 34Jobaba a hwa, bogoši bja gagwe bja tšewa ke Husama wa naga ya Bathemane. 35Husama a hwa, bogoši bja gagwe bja tšewa ke Hadada morwa wa Bedada, e a kilego a fenya Bamidiane mabaleng a Moaba; leina la motse wa gagwe ke Afithi. 36Hadada a hwa, bogoši bja gagwe bja tšewa ke Samula wa Masereka. 37Samula a hwa, bogoši bja gagwe bja tšewa ke Saulo wa Rehobothe wa kua nokeng. 38Saulo a hwa, bogoši bja gagwe bja tšewa ke Baalihanana morwa wa Akiboro. 39Baalihanana morwa wa Akiboro a hwa, bogoši bja gagwe bja tšewa ke Hadara. Leina la motse wa gagwe e be e le Pagu; leina la mohumagadi wa gagwe e be e le Mehetabele morwedi wa Matirede motlogolo wa Sahaba.

40Šea maina a dikgošana tša Baesau, ge go iwa ka meloko ya tšona, le ka metse ya tšona, le ka maina a tšona: Ke Thimina wa kgošana, le Alifa wa kgošana, le Jethetha wa kgošana, 41le Oholibama, wa kgošana, le Ela wa kgošana, le Pinoni wa kgošana, 42le Kenase wa kgošana, le Themana wa kgošana, le Mibisara wa kgošana, le Irama wa kgošana. Ke tšona dikgošana tša leloko la Edomo le madulo a tšona mo nageng ye ba e tšerego. Ke yena Esau tatago Baedomo.

BIBELE

© 1951, 1986 Bible Society of South Africa. Used by permission. All rights reserved.

More Info | Version Index