Search form

GENESI 37

Josefa o a rekišwa

1Jakobo o šetše mo nageng yeo ye tatagwe a diiletšgo go yona, nageng ya Kanana. 2Ditaba tša Jakobo šedi: Josefa mola e sa le lesogana la nywaga e lesome le metšo e šupago, o be a diša dihuswane a na le bana babo; gomme e be e le yena e monyane ge a na le barwa ba Biliha le Silipa basadi ba tatagwe. Gomme Josefa o be a fela a sebela tatagwe tše mpe tše ba bolelwago ka tšona.

3Isiraele yena o be a hlaola Josefa ka go mo rata mo go bana ba gagwe ka moka, ka gobane o belegwe tatagwe a šetse a tšofetše, mme o mo diretše seaparo sa mebala. 4Bana babo ba di bone ge tatabo a mo rata wa go mo hlaola mo go bana ba gagwe ka moka, mme ba mo hloya, ba se sa kgona go bolela gabotse le yena.

5Lehloyo le le godile mohla Josefa a lorile mme a ba botša tše a di lorilego. 6O ba anegetše a re: A nke le kweng diloro tše ke di lorilego. 7Sedi: Re be re tlema dingata mo tšhemong; mme ra bona ngata ya ka e tsoga ya ema; ra bona dingata tša lena di e dikanetša, mme tša lotšha ngata ya ka.

8Ke mo bana babo ba itšego: Afa o rata go ba kgoši ya rena, wa re buša! Ka baka la diloro tše, le ka baka la dipolelo tše, lehloyo la bona la fela le gola.

9A buša a lora, a anegela bana babo a re: Šedi: Ke lorile gape; Ke bone letšatši le kgwedi le dinaledi tše lesome le motšo o tee di lotšha nna.

10Ya re ge a di anegela tatagwe le bana babo tatagwe a mo kgala, a re: Ke diloro mang tše o di lorago? Afa o re nna le bana beno re ka tla ra khunama ra go lotšha? 11Bana babo ba mo hufegela; tatagwe yena a se lebale taba ye.

12Bjale bana babo ba kile ba tšwa le diruiwa tša tatabo ba ya Sikeme. 13Isiraele a bolela le Josefa a re: Bana beno ba diša kua Sikeme, o a tseba. Tlaa ke go rome o ye go bona. Josefa a re: Ke nna e!

14Isiraele a re: Sepela hle, o bone ge bana beno ba sa thabile, le dihuswane di sa thabile; mme o boe o ntlele le madireng. O mo romile a le moeding wa Heburone; mme a ya Sikeme. 15Monna e mongwe a mo hwetša a timetše nageng. Monna eo a mmotšiša a re: O nyakang?

16Josefa a re: Ke nyaka bana bešo; a ko mpotše mo ba dišago gona.

17Monna eo a re: Ba tlogile fa; nna ke ba kwele ge ba re: A re yeng kua Dothane. Josefa a latela bana babo, a ba hwetša kua Dothane.

18Bona ba mmona a sa le kgole; mme a sešo a fihla go bona, ba be ba šetše ba rerile go mmolaya; 19ba botšana ba re: Šole Radiloro, o etla! 20Tlang re mmolaye, re mo lahlele moleteng o mongwe; gomme re tlo re: O llwe ke sebata! Ke mo re tlogo bona ge mo diloro tša gagwe di išago gona.

21Rubeni ge a ba kwa ba realo, a mo namolela ka go re: A re se mmolayeng. 22Rubeni a buša a re: Le se ke la thula madi; mo lahleleng moleteng wola wa kua lešokeng; le se ke la mo iša seatla. A realo gore a mo namolele, a kgone go mmušetša go tatagwe. 23Ya re ge Josefa a fihla go bana babo, ba mo apola kobo yela ya mabala ye a bego a e apere; 24ba mo tšea ba mo lahlela moleteng wola; molete woo o be o se na meetse.

25Bjale ge ba dutše ba eja bogobe, ba bona kua kgole go etla baeti ba Baisimaele ba ba tšwago Gileada. Dikamela tša bona di be di rwele boroku, le dihlare, le ditlolo; ba swere tsela ba di iša Egipita. 26Juda a bolela le bana babo a re: Go ka re holang ge re ka bolaya ngwanešo, mme ra uta madi a gagwe? 27A re mo rekišeng go Baisimaele ba; ke mo re ka se kego ra iša diatla go yena a lego ngwanešo, nama e tee le rena. Mme bana babo ba mo dumela. 28Bjale ge banna bao ba Midiane ba babapatši ba feta, ba goga Josefa ba mo ntšha moleteng, ba mo rekiša ka mašeleng a masome a mabedi go Baisimaele. Bona ba mo iša Egipita.

29Gomme Rubeni ge a boela kua moleteng, a hwetša Josefa a se teng. Ke mo Rubeni a gagotšego diaparo tša gagwe, 30a boela go bana babo a re: Mošimane ga a gona! Joo nnaa! Ke tlo leba kae?

31Bona ba tšea kobo ya Josefa, ba hlaba phoko, ba ina kobo mading. 32Mme kobo yeo ya mebala ba e tliša go tatabo, ba re: Selo se re se thwetše; a ko lebelele ge e ka ba kobo ya morwa wa gago.

33Yena a e lebelela, a re: Ke yona kobo ya ngwanake; o llwe ke sebata; ruri Josefa o llwe. 34Mme Jakobo a gagoganya diaparo tša gagwe, a tšwara lenkgeretla, a fetša matšatši a mantši a llela morwa wa gagwe. 35Barwa ba gagwe ka moka le barwedi ba gagwe ka moka ba leka go mo homotša; yena a gana go homotšwa a re: Aowa, ke tlo fologela kua bodulabahu go morwa wa ka ke lla. Tatagwe a mo llela a realo. 36Bamidiane bala ba rekišitše Josefa kua Egipita, a rekwa ke Potifara letona la Farao, yena molaoladikala.

BIBELE

© 1951, 1986 Bible Society of South Africa. Used by permission. All rights reserved.

More Info | Version Index