Search form

GENESI 39

Josefa lapeng la Potifara

1Josefa o be a išitšwe Egipita, a rekwa ke Potifara letona la Farao, molaoladikala. O mo rekile go Baisimaele bala ba ba mo išitšego gona. 2Gomme Morena o be a na le Josefa, a ba motho wa mahlatse, a dula lapeng la mong wa gagwe, la Moegipita eo. 3Mong wa gagwe a bona gobane Morena o na le yena, le gona mediro ka moka ye a e dirago e letlega, ka ge Morena a na le yena, 4Josefa a hwetša mong wa gagwe a mo lebeletše ka botho, mme a ba mohlanka wa gagwe, a mo dira molaki wa lapa la gagwe, a mo gafela dilo tša gagwe tšohle. 5Go tloga mohla woo a mmeilego a ba molaki wa lapa la gagwe le wa dilo tša gagwe tšohle, Morena o šegofaditše lapa la Moegipita eo ka baka la Josefa: tšhegofatšo ya Morena ya tlela tšohle tše a bego a na natšo mo lapeng le mašemong. 6Dilo tšohle tša gagwe a fo di lahlela diatleng tša Josefa, a se ke a hlwa a šetša dilo tša gagwe, ge e se dijo tše a bego a di ja.

Josefa yena e be e le yo botse sebopego le sefahlogo. 7Ya re ge go fetile lebaka di le bjalo, mosadi wa mong wa gagwe a mo kganyoga a re: Robala le nna! 8Josefa a gana a re: O ko bone, ge nna ke le gona, mong wa ka ga a hlokomele selo mo lapeng; dilo tšohle tša gagwe o di gafetše diatleng tša ka. 9Mo lapeng le ga go na e a mphetago ka bogolo, ga go na se se sa lakwego ke nna, ge e se wena ka ge o le mosadi wa gagwe. Gomme nka dira bjang bobe bjo bogolo bjoo ka senya pele ga Modimo? 10Le ge mosadi a hlwile a bolela tšeo ka mehla, Josefa o ganne go robala le yena le go dula le yena.

11Ka tšatši le lengwe ge Josefa a tsena ka ngwakong, a tlile go dira mediro ya gagwe, gwa ba go se ne motho wa fao ka lapeng. 12Mosadi wa Potifara a mo swara ka diaparo a re: Robala le nna! Mme Josefa a phonyokga a tlogela seaparo mo seatleng sa gagwe, a tšwa. 13Bjale mosadi ge a bona Josefa a tlogetše seaparo mo seatleng sa gagwe ge a tšhabela ntle, 14a bitša ba lapa la gagwe, a ba botša a re: Le a bona, monna yo wa Mohebere o mo tlišitše fa gore a bapale ka rena. O tlile a re a robale le nna, mme nna ka goeletša. 15A re go kwa ge ke hlatloša lentšu ke goa, a tšhaba a tšwa, a tlogela kobo fa go nna.

16Kobo yeo a e bea hleng ga gagwe, mong wa gagwe a ba a boa. 17A bolela le yena ka ona mantšu ao a re: Mohlanka yo wa Mohebere, yo o mo tlišitšego fa go rena, o tlile a re a bapale ka nna. 18Ya re ge ke hlatloša lentšu ke goa, a tšhaba a tšwa, a tlogela kobo fa go nna.

19Mong wa gagwe ge a ekwa dipolelo tša mosadi wa gagwe ge a mo laodišetša a re: Mohlanka wa gago o ntirile ka go re, a tuka bogale, 20a swara Josefa a mo iša ngwakong wa kgolego, mo go dulago bagolegwa ba mošate; mme Josefa a dula gona moo. 21Fela Morena o be a na le Josefa, a mo dira ka kgaugelo, a dira gore le moloti wa kgolego a mo dire ka botho. 22Moloti wa kgolego a mo gafela bagolegwa bohle ba mo ngwakong woo; gomme tšohle tše di bego di dirwa ntshe, di be di dirwa ke Josefa. 23Moloti wa kgolego o be a sa hlwe a šetša selo se se bego se le diatleng tša Josefa, ka gobane Morena o be a na le yena, mme a thuša gore tše a di dirago di letlege.

BIBELE

© 1951, 1986 Bible Society of South Africa. Used by permission. All rights reserved.

More Info | Version Index