Search form

GENESI 4

Kaine le Abele

1Ya re Adama ge a tsebile Efa mosadi wa gagwe, a ima a belega Kaine, a re: Ke bone monna ka Morena. 2A boela a belega Abele, monnagwe. Abele a ba modiši wa dihuswane; Kaine a ba molemi wa mašemo. 3Ya re ge go fetile matšatši, Kaine a išetša Morena sebego sa dienywa tša tšhemo. 4Abele yena a iša sa maitšibulo a dihuswane tša gagwe, le tše di mahura tša tšona. Modimo Yena a thabela Abele le sebego sa gagwe; 5Fela, ga a ka a thabela Kaine le sebego sa gagwe. Ke mo Kaine a befetšwego gagolo, a inamiša sefahlogo. 6Gomme Morena a bolela le Kaine a re: O befeletšweng? O reng o inamiša sefahlogo? 7Ge o ka dira gabotse, a ga se mo o tlo go inamologa! Fela, ge o sa dire gabotse, gona sebe se laletše mojako; se a go kganyoga; fela, wena o ka se buša.

8Gomme Kaine a bolela le monnagwe; ya re ge ba le nageng, Kaine a tsogela Abele monnagwe, a mmolaya.

9Ke mo Morena a boletšego le Kaine a re: Abele monnago o kae? Yena a re: Ga ke tsebe. A ke modiši wa ngwanešo?

10Morena a re: O dirileng? Madi a ngwaneno a ntlhabela mokgosi a le mmung. 11Byale wena o morogiwa mo nageng ye e kilego ya ahlamiša molomo ya amogela madi a ngwaneno a etšwa diatleng tša gago. 12Ge o lema naga, e ka se hlwe e go neela mahura a yona. O tlo ba motšhabi le moneneri mo lefaseng.

13Kaine a fetola a re: Molato waka ke o mogolo; o a mpalela. 14Hleng lehono o nteleka mo nageng ye; bjalo ke tlo utama ke tšhaba sefahlogo sa gago, ka ba motšhabi le moneneri mo lefaseng; mme mang le mang e a kago nkhwetša, o tlo mpolaya.

15Morena a mo rera a re: Ka 'baka leo mang le mang e a kago bolaya Kaine, o tlo lefetšwa gašupa. Morena a napa a bea Kaine seka, gore go se ke gwa ba le motho e a kago bolaya Kaine ge a mo hwetša. 16Bjale Kaine a tloga gonamoo pele ga Morena a yo dula nageng ya Node, Edene thoko ya Bohlabela.

17Kaine o tsebile mosadi wa gagwe, a ima a belega Hanoge; a aga motse, a o reela leina la morwa wa gagwe Hanoge. 18Morwa wa Hanoge ke Iradi; wa Iradi ke Mehuyaele; wa Mehuyaele ke Methusaele; wa Methusaele ke Lamege. 19Lamege o tšere basadi ba babedi; leina la wa pele ke Ada, la wa bobedi ke Tsila. 20Ada a belega Jabale; yenaeo a ba tata go bao ba go dula meshasheng le diruiwa. 21Leina la monnagwe ke Jubale; yenaeo ke tata go bao ba go letša lekopele naka. 22Tsila le yena a belega; wa gagwe ke Tubala-Kaine, yena morudi wa go rula dilo ka moka tša mphiri le tshipi. Kgaetšedi ya Tubala-Kaine ke Naema.

23Lamege yena o boletše le basadi ba gagwe a re:

Ada le Tsila, kwang la ka!

Hee Basadi ba Lamege, theetšang se ke se bolelago.

Ka kgonthe, ke bolaile monna ke lefetša ntho ya ka;

Ke bolaile lesogana ka 'baka la setswata sa ka.

24Ge ya Kaine tefetšo e eba gašupa

gona ya Lamege ke masome a šupago le metšo e šupago.

25Adama o boetše a tseba mosadi wa gagwe, a belega morwa a mo rela la Sethe, ka gobane a re: Modimo o mphile ngwana e mongwe 'bakeng sa Abele yo Kaine a mmolailego. 26Le Sethe a belegelwa morwa a mo reela la Enose. Mehleng yeo ba thomile go rapela leina la Morena.

BIBELE

© 1951, 1986 Bible Society of South Africa. Used by permission. All rights reserved.

More Info | Version Index