Search form

GENESI 40

Josefa o hlathollela bagolegwa diloro

1Ge go fetile matšatši di le bjalo, motšheledi wa kgoši ya Egipita le moapei ba oba molato go mong wa bona, go kgoši ya Egipita. 2Farao a befelelwa bahlanka ba babedi bao ba gagwe, e mogolo wa batšheledi, le e mogolo wa baapei. 3A ba tlema a ba gafela kgolegong ya ngwakong wa molaoladikala, gona moo Josefa a bego a le gona kgolegong. 4Molaoladikala a ba gafela Josefa gore a ba direle; mme ba dula ba fetša matšatši ba le kgolegong.

5Bobedi bja bona ba lora, yo a lora tša gagwe, yola a lora tša gagwe, bošego botee; gomme diloro tša e mongwe le e mongwe di be di nyaka tlhathollo ya tšona, tša motšheledi le tša moapei wa kgoši ya Egipita, ba ba bego ba tlemilwe ngwakong wa kgolego. 6Ka moswana Josefa ge a tla go bona, a ba hwetša ba hlafile. 7Mme a botšiša bahlanka bao ba Farao, ba ba bego ba na le yena kgolegong ngwakong wa mong wa gagwe, a re: Lehono ge mahlo a lena e le a maso le dirwa ke eng?

8Ba mmotša ba re: Re lorile diloro, di hloka e a di hlathollago.

Josefa re: Naa ditlhathollo tša diloro ga di tšwe go Modimo naa? Fela, a ke le mpotšeng!

9E mogolo wa batšheledi a mmotša diloro tša gagwe, a re: Sedi! Dilorong tša ka ke be ke lebane le morara. 10Morara woo o be o na le makala a mararo, a hloga, a tšwa matšoba, mme matata a ona a butšwa, ya ba dienywa. 11Mme senwelo sa Farao ke be ke se swere ka seatla, ka fula dienywa ka di hlotlela senwelong sa Farao, mme ka se fihliša diatleng tša Farao.

12Ke mo Josefa a itšego: Tlhathollo ya tšona še: Makala a mararo ke matšatši a mararo. 13Go tlo feta matšatši a mararo, ke mo Farao a tlogo go inamološa, a go bušetša modirong wa gago; mme o tlo fihliša senwelo diatleng tša gagwe ka mokgwa wa kgale wa ge o le motšheledi wa gagwe.

14Fela, o se ke wa ntebala hle ge o kwa bose; mme o ntire ka kgaugelo, o mpolele go Farao gore a nntšhe mo ngwakong wo. 15Gobane nna ke utswitšwe kua nageng ya Bahebere, mme le mono ga ke na se ke se dirilego ge ba mpeile kgolegong.

16Bjale e mogolo wa baapei ge a bona tlhathollo e le e botse, a botša Josefa a re: Le nna ke lorile; šedi: Ke be ke rwele diroto tše tharo tša dinkgwana ka hlogo. 17Mo serotong sa ka godimo go be go le dijo tša Farao tša mehuta-huta tše di apeilwego. Mme tša lewa ke dinong di le serotong se ke se rwelego ka hlogo.

18Ke mo Josefa a fetotšego a re: Tlhathollo ya tšona še: Diroto tše tharo ke matšatši a mararo. 19Go tlo feta matšatši a mararo, ke mo Farao a tlogo go inamološa a go kgaola hlogo; mme o tlo go fega kwateng, nama ya gago ya tlo lewa ke manong.

20Gomme tšatši la boraro e be e le tšatši la matswalo a Farao; a direla bahlanka ba gagwe bohle monyanya, a inamološa mogolo wa batšheledi le mogolo wa baapei. 21E mogolo wa batšheledi a mmušetša modirong wa gagwe wa go tšhelela Farao le go fihliša senwelo seatleng sa gagwe. 22E mogolo wa baapei a mo fega kwateng; gwa direga ka mo Josefa a ba hlatholletšego ka gona. 23Fela, mogolo wa batšheledi ga a ka a gopola Josefa; o mo lebetše.

BIBELE

© 1951, 1986 Bible Society of South Africa. Used by permission. All rights reserved.

More Info | Version Index