Search form

GENESI 44

Josefa o leka bana babo

1Mme Josefa a laela molaki wa gagwe a re: Tlaletša banna ba mekotla ya bona dijo ka mo ba ka rwalago ka gona; mme molomong wa mokotla wa e mongwe le e mongwe o bee tšhelete ya gagwe. 2Mo molomong wa mokotla wa e monyane wa bona o lokele senwelo sa ka sa silifera gotee le tšhelete ya mabele a gagwe. Molaki a dira se Josefa a mo laetšego sona. 3Ka la ka moswana ge go esa, banna bao ba fiwa tsela, bona le dipokolo tša bona. 4Ge ba tšwile mo motseng, ba sešo ba ya kgole, Josefa a botša molaki wa gagwe a re: Nanoga o latele banna bao, mme ge o ba hweditše o ba botšiše o re: Le reng le lefetša botse ka bobe? 5Naa ga se sona se mong wa ka a nwago ka sona, mme a dupa ka sona? Se le se dirilego ke gona go senya ge!

6Molaki ge a ba swere, a bolela le bona ka mokgwa woo. 7Bona ba fetola ba re: Mongarena! O reng o bolela mantšu a mabjalo? Go dira tše bjalo di kgole le rena bahlanka ba gago. 8Hleng tšhelete yela ra nago ra e hwetša melomong ya mekotla ya rena, re e bušeditše go wena, ya boa e etšwa kua nageng ya Kanana. Bjale re ka utswa bjang silifera le ge e le gauta mo ngwakong wa mong wa gago? 9Yena yo go tlogo hwetšwa selo go yena, a a hwe; mme rena ka moka re tlo ba bahlanka ba gago, mongarena.

10Molaki a re: Go lokile; a go dirwe se le se boletšego. Yo re tlogo mo hwetša a na naso, ke yena a tlogo ba mohlanka wa ka. Lena ba bangwe le tlo ba le se ne taba. 11Bjalo ba akgofa ba belegollela mekotla ya bona fase, e mongwe le e mongwe a tlemolla wa gagwe. 12Molaki a fuputša, a thoma ka e mogolo, a fetša ka e monyane. Gomme senwelo sa hwetšwa mokotleng wa Benyamini. 13Ke mo ba gagotšego diaparo tša bona, ba beleša dipokolo tša bona, ba boela motseng.

14Juda le bana babo ge ba fihla ngwakong wa Josefa, ba khunama fase pele ga gagwe. 15Josefa a bolela le bona a re: Ke modiro mang wo le o dirago? A ga le tsebe gore monna e a etšago nna o dupa ditaba?

16Juda a re: Mongarena, re sa tlo fetola ka lefe? Re sa tlo bolelang ra itlhatswa? Modimo o utollotše molato wa bahlanka ba gago. Bjalo re matlapša a gago, mongarena, rena ka moka gotee le yo a hweditšwego a swere senwelo seo.

17Josefa a re: Nka se ke ka ba ka dira seo; letlapša la ka e tlo ba yo a hweditšwego a tšere senwelo; lena boelang go tata weno ka khutšo.

18Juda a batamela a re: Hle mongaka! A ko lese nna mohlanka wa gago ke bolele. O theetše, mongaka, mme o se ke wa ntukela bogale, nna mohlanka wa gago, le ge o lekana le Farao. 19Mongaka! O kile wa botšiša rena bahlanka ba gago wa re: A le na le tata weno, le ge e le ngwanabo lena? 20Rena ra botša mongarena ra re: Re na le tata wešo e a tšofetšego, le mošimane yo a mo tswetšego a šetše a tšofetše. Ngwanabo o hwile; ke yena a šetšego a nnoši wa mmagwe; gomme tatagwe o a mo rata. 21Ke mo o laetšego rena bahlanka ba gago wa re: Mo tliseng go nna gore ke mmone ka mahlo. 22Rena ra fetola mongarena ra re: Lesogana leo ga le kgone go tloga go tatagwe; ka gobane ge a ka mo tlogela, tatagwe a ka hwa. 23Ke mo o boletšego le rena bahlanka ba gago wa re: Ge le sa tle le ngwanabo lena e monyane, gona sefahlogo sa ka le ka se ke la buša le se bona.

24Rena ge re boela go tate mohlanka wa gago, re mmoditše se wena mongaka o se boletšego. 25Bjale tata wešo o boletše a re: Boelang le re rekele dijwana. 26Ke mo rena re itšego: Ga re kgone go lebana le monna yola, ge ngwanabo rena e monyane a se na le rena. 27Tate mohlanka wa gago a fetola a re: Le a tseba: mosadi wa ka o mpelegetše barwa ba babedi. 28E mongwe o tšwile mo go nna; mme nna ke re ke therešo ge ba re o llwe ke sebata; gomme le lehono ga nka ka buša ka mmona. 29Bjale ge le yo le ka mo tloša mahlong a ka, mme a welwa ke kotsi, gona meriri e mepududu ya ka le tlo e fološetša felo ga bahu ka bohloko.

30Gomme bjale ge nka fihla go tate mohlanka wa gago, gomme lesogana le, le a le gomaretšego ka pelo ya gagwe ka moka, ge le se na le rena, 31ge a ka bona lesogana le le se gona, gona o tlo hwa. Ke mo meriri e mepududu ya tata wešo mohlanka wa gago re tlogo e fološetša felo ga bahu ka bohloko. 32Ge e le nna mohlanka wa gago ke itlemile ka baka la lesogana le, mme ke tiišeditše tate ka re: Ge ke sa mmušetše go wena, gona o tlo fela o mpea molato ka mehla le mehla. 33Ke gona, a ko lese go šale nna mohlanka wa gago bakeng sa lesogana le, ke be mohlanka wa gago, mongaka, mme lesogana le le boele gae le bana babo. 34Ka gobane nna nka boela bjang go tate, ge lesogana le le se na le nna? Dira bjalo, gore ke se tlo lebana le bohloko bjoo bo tlogo wela tate.

BIBELE

© 1951, 1986 Bible Society of South Africa. Used by permission. All rights reserved.

More Info | Version Index