Search form

GENESI 45

Josefa o a ikutolla

1Ke mo Josefa a sa kago a hlwa a kgona go itiiša ge a lebane le bohle ba ba bego ba eme ba mo dikaneditše; a goeletša a re: A banna bohle ba tšwe, ba ntlogele fa. Gomme bjalo, ge Josefa a ikutolla go bana babo, go be go se motho e a bego a eme fao. 2A hlatloša lentšu a lla; le Baegipita, ba ba ba di kwa; tša kwala le kua ntlong ya Farao. 3Josefa a botša bana babo a re: Ke nna Josefa! A tate o sa phela? Mme bana babo ba šitwa go mo fetola; ba fo lebana nae ba gakanegile. 4Josefa a buša a re: A nke le mpatameleng! Mme ba batamela. Yena a re: Ke nna Josefa ngwanabo lena, yo le mo rekišitšego a išwa Egipita. 5Bjale le se ke la hlwa le belaela le setlega dipelo ka ge le nthekišitše ka tla mono. Ka gobane ge Modimo a ntlišitše fa, e be e le gore ke le ete pele; e be e le go phološa batho; 6ka gobane bjale go fedile nywaga e mebedi ya tlala e wetšego lefase; gomme go setla nywaga e mehlano e se nago go lema le go buna. 7Gomme nna Modimo o ntlišitše fa; ya ba go le eta pele, gore le se ke la fedišwa mo lefaseng, gore le phedišwe le be lešaba le legolo la baphološwa. 8Bjale ga se lena; ke Modimo e a ntlišitšego fa; o mpeile gore ke be tata go Farao, ke be molaodi wa ngwako wa gagwe ka moka, le mmuši wa naga ka moka ya Egipita.

9Akgofišang le ye go tate, le mmotše le re: Josefa morwa ga gago o re: Modimo o mpeile ka ba molaodi wa la Egipita ka moka; tlaa go nna, o se diege. 10O tlo aga nageng ya Gosene, gore o be kgauswi le nna, wena le bana ba gago, le dihuswane tša gago, le dilo tšohle tša gago. 11Ke tlo go babalela o le fa, ka gobane go se tla nywaga e mehlano ya tlala. Tlaa, gore o se tlo ba modiidi, o na le ba lapa la gago, le dilo tšohle tša gago.

12Gomme bjale, le di bona ka mahlo, le Benyamini monnake o di bone ka mahlo, ge e le molomo wa ka o bolelago le lena. 13Le laodišetše tate tša bogolo bja ka ka moka bja mono Egipita, le tšohle tše le di bonago; mme le akgofišeng le tle mono le na le tate.

14Bjale a gokarela Benyamini monnagwe, mme a lla. Le Benyamini a lla a mo gokaretše. 15Bana babo ka moka a ba atla, a llela go bona; gona le bana babo ba kgona go bolela le yena.

16Gomme tumo ya gore, bana babo Josefa ba tlile, ya fihla le mo ngwakong wa Farao. Mme Farao le bahlanka ba gagwe ba di thabela. 17Farao a bolela le Josefa a re: Botša bana beno o re: Dirang se: Belešang makaba a lena le ye nageng ya Kanana, 18le tšee tata weno le ba lapa la geno, mme le tle go nna. Ke tlo le nea lona lešofo la naga ya Egipita; mme le tlo ja lehura la naga. 19Le gona nna ke re ba botše o re: Dirang se: Tlogang le dikoloi tša mono Egipita tša go tlo rwala digotlane tša lena, le basadi ba lena; le nametše tata weno mme le tle. 20Le se ke la belaela thoto ya lena, ka gobane tše botse tša naga ka moka ya Egipita e tlo ba tša lena.

21Barwa ba Isiraele ba dira ka mokgwa woo. Josefa o ba file dikoloi ka taelo ya Farao, a ba fa le mefago ya tsela. 22Bona ka moka a ba nea dikobo tša monyanya; ge e le Benyamini, yena o mo neile diripana tše makgolo a mararo tša silibera le kobo tše tlhano tša monyanya. 23Tatagwe o mo rometše dipokolo tše lesome, tše di rwelego tše botše tša naga ya Egipita, le dipokolo tše lesome tše di rwelego mabele, le dinkgwa, le mefago ya tatagwe ya tsela. 24A kgona a laelana le bana babo. Ge ba wela tsela, yena a re: Le se ke la tšama le tšere kgang!

25Mme ba rotoga ba etšwa Egipita, ba fihla nageng ya Kanana go Jakobo tatabo. 26Ba mo anegela ba re: Josefa o sa fela a phela! Ba re: Gomme mmuši yola wa naga ya Egipita ke yena! Eupša pelo ya gagwe e be e lapile, mme o be a sa ba dumele.

27Bona ba mo laodišetša mantšu ka moka a a laetšwego ke Josefa; mme ya re ge a bona dikoloi tše Josefa a di rometšego go mo nametša, moya wa Jakobo tatabo wa hlabologa. 28Gomme Isiraele a re: Go hwetše! Josefa ngwanake o sa phela. Ke tlo ya ke mmone ke sešo ka hwa.

BIBELE

© 1951, 1986 Bible Society of South Africa. Used by permission. All rights reserved.

More Info | Version Index