Search form

GENESI 46

Jakobo o falalela Egipita

1Bjale Isiraele a khuduga le dilo tša gagwe ka moka. Ge a fihlile Beresaba, a hlabela Modimo wa Isaka tatagwe dihlabelo. 2Gomme Modimo a bolela le Jakobo ka pono, bošego, a re: Jakobo! Jakobo!

Yena a re: Ke nna e!

3Modimo a re: Ke nna Modimo, Modimo wa tatago. O se ke wa boifa go fologela kua Egipita, ka gobane gona kua ke tlo go dira setšhaba se segolo. 4Nna ka noši ke tlo ya le wena kua Egipita; gomme e a tlogo go ntšha gona kua ke nna; gomme e a tlogo budulatša mahlo a gago ke Josefa.

5Gomme Jakobo a tsoga Beresaba. Barwa ba Isiraele ba nametša Jakobo tatabo, le bana ba bona, le basadi ba bona, dikoloi tše Farao a di rometšego go ba nametša. 6Ba tlogile le diruiwa tša bona, le dithoto tša bona, tše ba di bonego nageng ya Kanana, mme ba fihla Egipita, Jakobo gotee le bana ba gagwe; 7e be e le barwa ba gagwe, le bana ba barwa ba gagwe, le barwedi ba gagwe, le barwedi ba barwa ba gagwe. Bana ba gagwe ka moka ba ile Egipita ba na nae.

8Maina a barwa ba Isiraele ba ba ilego Egipita šea; ke a Jakobo le barwa ba gagwe: Ke Rubeni wa maitšibulo a Jakobo. 9Barwa ba Rubeni ke Hanoge, le Palu, le Hetserone, le Karami. 10Barwa ba Simeone ke Jemuele, le Jamini, le Ohada, le Jakine, le Tsohara, le Saulo morwa wa mosadi wa Mo-Kanana. 11Barwa ba Lefi ke Gerisone, le Kehate, le Merari. 12Barwa ba Juda ke Ere, le Onane, le Sela, le Pheretse. Ere le Onane ba hwetše nageng ya Kanana. Barwa ba Pheretse ke Hetserone le Hamulu. 13Barwa ba Isashara ke Thola, le Pufa, le Jobo, le Simerone. 14Barwa ba Sebulone ke Serede, le Elone, le Jahalele. 15Ke bona barwa ba Lea, bao a ba belegetšego Jakobo kua Mesopotamia, le Dina morwedi wa gagwe. Meoya ka moka ya batho ba e bego e le barwa ba gagwe le barwedi ba gagwe, e be e le batho ba masome a mararo le metšo e meraro.

16Barwa ba Gada ke Tsifone, le Hagi, le Suni, le Etsebone, le Eri, le Arodi, le Areli. 17Barwa ba Asere ke Jimina, le Jisifa, le Jisifi, le Beria, le Sera kgaetšedi ya bona. Barwa ba Beria ke Hebere le Malakiele. 18Ke bona barwa ba Silipa, yo Labane a mo neetšego Lea morwedi wa gagwe, a belegela Jakobo bana bao, batho ba lesome le metšo e selelago.

19Barwa ba Rahele mosadi wa Jakobo ke Josefa le Benyamini. 20Josefa o belegetšwe Manase le Efuraimi a le nageng ya Egipita; ke bona bana ba Asenatha morwedi wa Potifera moperisita wa Oni. 21Barwa ba Benyamini ke Bela, le Bekere, le Asebele, le Gera, le Naamani, le Egi, le Rosi, le Mopimi, le Hupimi, le Arede. 22Ke bona barwa, ba Rahele a ba belegetšego Jakobo; ka moka ke batho ba lesome le metšo e mene.

23Barwa ba Dani ke Husimi. 24Barwa ba Nafutali ke Jahasele, le Guni, le Jesere, le Sileme. 25Ke bona barwa ba Biliha yo Labane a mo neetšego Rahele morwedi wa gagwe. Ke bona bao ba a ba belegetšego Jakobo; ka moka ke batho ba ba šupago.

26Batho ka moka ba ba ilego Egipita le Jakobo, ba ba tswetšwego ke yena, e be e le masome a selelago le metšo e selelago. 27Barwa ba Josefa ba ba mo tswaletšwego Egipita ke ba babedi. Batho ka moka ba lapa la Jakobo ba ba tlilego Egipita e be e le ba masome a šupago.

28Jakobo o be a romile Juda a mo eta pele, gore a yo laetšwa la Gosene, ba sešo ba tla. Gomme ba fihla nageng ya Gosene. 29Ya ba gona Josefa a tlemilego koloi ya gagwe, a tšwela go gahlanetša Isiraele tatagwe kua Gosene. Ge a tšwelela go yena, a mo gokarela a lla, a fetša lebaka a lla. 30Ke mo Isiraele a boletšego le Josefa a re: Bjale gona nka no hwa, ka gobane ke bone sefahlogo sa gago, ka tseba gore o sa fela o phela!

31Josefa a botša bana babo le ba lapa la tatagwe a re: Ke sa ya go begela Farao gore: Bana bešo le ba lapa la tate, ba ba bego ba le kua nageng ya Kanana, ba tlile go nna. 32Ke tlo re: Batho bao ke badiši ba dihuswane, ka gobane tša bona ke mehlape; gomme ba tlile le dihuswane tša bona, le thoto ya bona ka moka. 33Gomme ge Farao a ka le bitša, a le botšiša a re: Modiro wa lena ke eng? 34Le fetole le re: Rena bahlanka ba gago, go tloga bonyenyaneng bja rena, le bjale, re barui ba mehlape, rena le botatawešo! Le realo gore le agišwe mo nageng ya Gosene; ka gobane Baegipita ba ila bohle ba ba dišago dihuswane.

BIBELE

© 1951, 1986 Bible Society of South Africa. Used by permission. All rights reserved.

More Info | Version Index