Search form

GENESI 47

Jakobo o dula nageng ya Gosene. Tlala e godile

1Gomme Josefa a tla a tsebiša Farao a re: Tate o tlile a etšwa nageng ya Kanana; o na le bana bešo, le dihuswane tša bona, le dikgomo tša bona, le thoto ka moka ya bona; šebala nageng ya Gosene. 2O be a tlile le banna ba bahlano ba a ba hlaotšego go bana ba tatagwe, a ba tliša pele ga Farao. 3Farao a botšiša bana ba bo-Josefa a re: Modiro wa lena ke eng?

Bona ba re: Rena bahlanka ba gago re badiši ba dihuswane, rena le borrawešo. 4Ba botša Farao ba re: Re falaletše nageng yeno, ka gobane go hlokwa mafulo a dihuswane tša rena bahlanka ba gago, ka ge kua nageng ya Kanana tlala e le e thata. Bjale rena bahlanka ba gago re re, a nke re dule nageng ya Gosene. 5Farao a bolela le Josefa a re: Tatago le bana beno ba tlile go wena. 6Naga ya Egipita še, e pele ga gago. Tatago le bana beno ba iše mo lešofong la yona; a ba dule mo nageng ya Gosene. Gomme ge mo go bona o ka tseba banna ba dithakga, o ba dire balaki ba mehlape ya ka.

7Josefa o tlišitše le Jakobo tatagwe, a mo fihliša pele ga Farao. Jakobo a dumediša Farao ka la tšhegofatšo. 8Farao a botšiša Jakobo a re: Lebaka la bophelo bja gago ke nywaga e mekae?

9Jakobo a fetola a re: Lebaka la nywaga ya madiilelo a ka ke nywaga e lekgolo le masome a mararo. Ga se e mentši; fela, lebaka la nywaga ya bophelo bja ka e be e le la mabothata; gomme ga le fihlele lebaka la bophelo bja botate mehleng ya madiilelo a bona. 10Gomme Jakobo a laelana le Farao ka la tšhegofatšo; ya ba gona a tlogilego. 11Josefa o agišitše tatagwe le bana babo, a ba nea naga ya bona mo lefaseng la Egipita, mo lešofong la yona nageng ya Ramasese; a dira se se laetšwego ke Farao. 12Josefa o babaletše tatagwe le bana babo le ba lapa la tatagwe ka moka ka dijo tše di lekanego ba lapeng.

13Mo lefaseng ka moka go be go se na dijo, ka gobane tlala e be e le e thata ka kudu; mme naga ya Egipita le naga ya Kanana di be di senyegile ka tlala. 14Gomme tšhelete ka moka ye e bego e le gona mo nageng ya Egipita le nageng ya Kanana, Josefa o e kgobile ka go rekiša mabele. Tšhelete yeo Josefa o e išitše ngwakong wa Farao. 15Mehleng ya ge mo nageng ya Egipita le mo nageng ya Kanana go se sa na le tšhelete, Baegipita ka moka ba tlile go Josefa ba re: Re fe dijo! Na re ka fo hwa o lebeletše ka ge go se tšhelete?

16Josefa a re: Ge tšhelete e fedile, gona tlišang diruiwa tša lena, ke le fe dijo ka tšona. 17Ke mo ba ntšhitšego diruiwa tša bona ba nea Josefa; Josefa a reka dipitsi tša bona, le diruiwa tša bona tša dihuswane, le diruiwa tša dikgomo, le dipokolo; ka moka a di reka ka mabele; a ba lota ka dijo ka go reka diruiwa tša bona ka ngwaga woo.

18Ge ngwaga woo o fetile, ba tla go Josefa ka ngwaga wa go hlatlama woo, ba re: Re ka se ke ra go utela, wena mong wa rena, gore ditšhelete le mehlape ya diruiwa di feletše go wena, mong wa rena; ga go sa na se re kago se tliša go mong wa rena, ge e se mebele ya rena le mašemo a rena. 19Naa re ka fo hwa o lebeletše, rena le mašemo a rena? Reka rena batho le mašemo a rena ka dijo; mme rena le mašemo a rena re tlo ba bahlanka ba Farao. Re fe peu gore re phele, gore re se hwe, gore mašemo a se be lešoka.

20Ke mo Josefa a rekilego naga ka moka ya Egipita, ya ba ya Farao; ka gobane Baegipita ba rekišitše mašemo a bona ka ge tlala e ba imetše; mme naga ya ba ya Farao. 21Batho bona o ba agišitše metseng thoko tšohle tša la Egipita. 22Naga ya baperisita yona ga a ka a e reka; ka gobane diphepi tša baperisita di be di tšwa go Farao; mme ba be ba phela ka kabelo ye Farao a bego a ba nea. Ke ka baka leo ba sa kago ba rekiša mašemo a bona. 23'Mme Josefa a bolela le setšhaba a re: Le a tseba; mehleng yeno ke le rekile ka moka le mašemo a lena; le batho ba Farao. Bjala dipeu šedi! Lemang mašemo. 24E tlo re mohla le buna, la nea Farao karolo ya bohlano. Dikarolo tše nne e tlo ba tša lena, ya ba peu ya mašemo, ya ba dijo tša lena le tša ba malapeng a lena le tša ba geno.

25Bona ba re: O re phedišitše. A ko fele o re lebelele ka botho; mme re tlo ba bahlanka ba Farao. 26'Mme Josefa a tiiša taba yeo; le lehono e sa le molao wa mašemo a Egipita le karolo ya bohlano ya Farao. A sego a Farao ke mašemo a baperisita fela.

27Baisiraele bona ba dula nageng ya Egipita, ba aga nageng ya Gosene, ya ba naga ya bona; mme ba ata ba ntšifala gagolo. 28Nywaga ye Jakobo a e feditšego a le nageng ya Egipita ke e lesome le metšo e šupago. Lebaka la go phela ga gagwe ya ba nywaga e lekgolo le masome a mane le metšo e šupago. 29Gomme lebaka la go hwa ga Isiraele ge le batamela, o biditše Josefa morwa wa gagwe, a bolela le yena a re: Ge mahlo a gago a ntebeletše ka botho, gona bea seatla sa gago seropeng saka, mme ntire ka botho le ka go mpotegela, mme o se ke wa mpoloka mono Egipita hle! 30A nke ke yo robala le botate! O nthwale mo Egipita, o mpoloke mabitleng a bona.

Josefa a re: Ke tlo dira se o se boletšego.

31Jakobo a re: A ko nkenele, mme a mo enela. Isiraele a rapela a inametše mosamelo wa malao.

BIBELE

© 1951, 1986 Bible Society of South Africa. Used by permission. All rights reserved.

More Info | Version Index