Search form

GENESI 48

Jakobo o laelana le Josefa

1Ya re ge go fetile lebaka, ba tsebiša Josefa ba re: O tsebe gore tatago o a babja. Ke mo Josefa a tsogilego le barwa ba gagwe ba babedi Manase le Efuraimi, a ya. 2Bjale Jakobo ba mmotša ba re: o tsebe gore Josefa morwa wa gago o etla. Isiraele a napa a itiiša a tsoga, mme a dula malaong. 3Jakobo a bolela le Josefa a re: Modimo Ramaatlaohle o iponaditše go nna kua Lusi nageng ya Kanana, mme a ntšhegofatša, 4a mpotša a re: O tsebe gore ke tlo go atiša, ka go ntšifatša; ke tlo go dira bontši bja ditšhaba; gomme naga ye ke tlo e neela bana ba gago ba mehleng e tlago, ya tlo ba ya bona neng le neng.

5Bjalo barwa ba babedi ba gago, ba ba go belegetšwego mono nageng ya Egipita mola ke sešo ka tla go wena, a e be baka. Efuraimi le Manase a e be ba ka bjalo ka Rubeni le Simeone. 6Ge e le bana ba gago, ba o ba belegetšwego mme ba hlatlama bao, bona a e be ba gago; mo bohweng bja bona ba tlo bitšwa ka leina la bana ba bobona. 7Ge e le nna, mola ke boile Mesopotamia, ke hwetšwe ke Rahele mo nageng ya Kanana, tseleng, re šetše re batamela Efurata; ka mmoloka gona moo tseleng ya go ya Efurata; ke gona Betlehema.

8Ke mo Isiraele a bonego barwa ba Josefa, mme a re: Ke bomang ba?

9Josefa a re: Ke bona barwa ba ka, ba Modimo a mphilego bona ke le mo nageng ye.

Isiraele a re: A ko ba tliše go nna ke ba šegofatše. 10Mahlo a Isiraele a be a šetše a fifetše ka go tšofala, a sa kgone go bona. Ge ba batametšwa, a ba atla, a ba gokarela. 11Gomme Isiraele a bolela le Josefa a re: Ke be ke šetše ke hutšologile go bona sefahlogo sa gago; bjalo šedi, Modimo o bile o ntumeletše go bona le bana ba gago. 12Bjalo Josefa a ba tloša mo matolong a tatagwe, a khunama a inamiša sefahlogo.

13A swara barwa ba gagwe, Efuraimi a mo swara ka le letona a lebana le le letshadi la Isiraele, Manase a mo swara ka le letshadi a lebana le le letona la Isiraele, mme a ba batametša go tatagwe. 14Gomme Isiraele a iša seatla se setona a se bea hlogong ya Efuraimi, yena e monyane; seatla se sesadi a se bea hlogong ya Manase; a realo a fapanya matsogo; mme Manase e be e le yena wa maitšibulo. 15A šegofatša Josefa a re: Modimo, yo botata wešo ba sepetšego ba le pele ga gagwe, Aborahama le Isaka, yena Modimo e a ntšhitšego go tloga setlogong sa ka go fihla lehono. 16Yena Morongwa-Monamoledi wa ka mabothateng ka moka, a a šegofatše masogana a, gore ka bona go phele leina la ka, le leina la botatawešo Aborahama le Isaka, mme ba ate gagolo mo lefaseng.

17Josefa ge a bona tatagwe a beile seatla se setona hlogong ya Efuraimi, a bona e le phošo, a swara seatla sa tatagwe a se tloša hlogong ya Efuraimi, a re ke se iša hlogong ya Manase. 18A botša tatagwe a re: Se realo tata; wa maitšibulo ke yo; bea seatla se setona hlogong ya gagwe.

19Tatagwe a gana a re: Ke a tseba, Ngwanaka, ke a tseba! Le yena e tlo ba setšhaba, e tlo ba e mogolo; eupša monnagwe o tlo mo feta, mme bana ba gagwe e tlo ba bontši bja ditšhaba.

20A ba šegofatša ka tšatši leo a re: Baisiraele ba tlo šegofatša ka leina la gago ba re: A Modimo a go dire bjalo ka Efuraimi le Manase! A realo a bea Efuraimi pele ga Manase.

21Gomme Isiraele a bolela le Josefa a re: O a di bona; nna ke a hwa; Modimo yena o tlo ba le lena; mme o tlo le bušetša mo nageng ya botataweno. 22Mme nna ke go fa naga e fetago ya bana beno; ke yela ye ke e amogilego Baamoro ka lerumo la ka le ka bora bja ka.

BIBELE

© 1951, 1986 Bible Society of South Africa. Used by permission. All rights reserved.

More Info | Version Index