Search form

GENESI 49

Jakobo o šegofatša barwa ba gagwe

1Bjale Jakobo a bitša barwa ba gagwe a re: Phuthegang, ke le tsebiše tše di tlogo le tlela lebakeng le le tlogo tla. 2Kgobokanang le theetše, lena Barwa ba Jakobo. Theetšang Isiraele tataweno. 3Rubeni, wena morwa e mogolo wa ka! O maatla a ka; O wa pele wa ka mola ke sa le lesogana. O senatla ge o tsoga; o senatla maatleng. 4O fufula o etša meetse. O tšwile bogolo ka go lala malaong a tatago. Mohla wola o a gobošitše. O letše malaong a ka. 5Simeone le Lefi, bana ba motho o tee. Marumo a bona ke dibetša tša sehlogo. 6Moya wa ka ga o tsene ge ba loga maano; morero wa bona ga ke na taba nawo; gobane ba feditše batho mola ba befetšwe; ba gobaditše dipoo ka boomo. 7Dipefelo tša bona a di rogwe, gobane ke bošoro; le bogale bja bona, gobane ke sehlogo. Ke tlo ba kgetheganya mo go la Jakobo; ke tlo ba gašanya go la Isiraele. 8Juda, wena bana beno ba tlo go tumiša. Diatla tša gago di swara manaba a gago ka melala. O tlo khunamelwa ke bana ba tatago. 9Juda, tau ya ledumaedi; o boa ka mogoga, morwa wa ka. Patlama o lale wa tau; etša taunamagadi. E ka tsošwa ke mang? 10Molamo wa bogoši o ka se tloge go Juda; lepara la mmuši ga le tloge mo naong tša gagwe, go be go tle Mokhutšiši. Gomme yena yeo ditšhaba di tlo mo kwa. 11Morareng o tlema pokolo ya gagwe; lekaleng la wona o tlema namane ya yona; aparo sa gagwe o hlatswa ka sedila; le kobo ya gagwe e hlapa ka madi a morara. 12Mahlo a gagwe, a bororo ka morara; mme meno a gagwe a šweufala ka lebese. 13Sebulone o tlo aga botong la lewatle, letšibogo la batshedi ba bodiba; o tlo iša lehlakore kua Sidone. 14Isashara ke pokolo ya marapo, mohutama gare ga maraka. 15O natefetšwe ke makhutšo; a bona naga e kgahliša, a iša legetla a rwala; a ba letlapša la sepalo. 16Dani o tlo ahlolela selete sa gagwe; o tlo etša ba bangwe melokong ya Isiraele. 17Dani ke noga tseleng; ke marabe mo mmileng; o loma mešifa ya pitsi, monamedi a we matshomane. 18Morena, ke letetše phološo ya gago. 19Gada, bašwahledi ba tlo mo kata; mme yena o tlo ba raka a ba kata. 20Asere, dijo tša gagwe ke mahura; o tlo ntšha ditsefelamarena. 21Nafutali ke phalaphonyokgi; o kwiša bose ka ditaba. 22Josefa ke lekala la dienywa, lehlogedi la go enywa sedibeng; dithabe di gkwela morako. 23Babetši ba mesebe ge ba mo rumola, ge ba betša ba lwa nae, 24ba hwetša a ngangile bora, a tiile matsogo le diatla, ka go thušwa ke Ramaatla wa Jakobo. A (ditšhegofatšo) di go tlele di etšwa go yena Modiši, go yena Leswika la Isiraele. 25go yena Modimo wa tatago, a a go thuše, go yena Yomaatlakamoka, a go šegofatše ka ditšhegofatšo tše di tšwago godimong, ka ditšhegofatšo tša bodiba bjo bo lego tlase, ka ditšhegofatšo tša matswele le tša teng. 26Ditšhegofatšo tša tatago di feta tšhegofatšo tša botatawešo ba bogologolo, di iša menateng ya kua mebotong ya bosafelego. A di tlele hlogo ya Josefa go yena e a lego mokgethiwa mo go bana babo. 27Benyamini, ke phiri ya sebata. O tsogela go ja se se thopilwego; o tlo lala a arotše dithebola.

28Bona ba, ke bona meloko ya Isiraele e lesome le metšo e mebedi; mme ke tšona tše tatabo a ba boletšego ka tšona mola a ba šegofatša: e mongwe le e mongwe o mo šegofaditše ka tšhegofatšo ya gagwe.

29Ke gona a ba lailego a re: Nna ke tlo tloga ke gorošetšwa go ba gešo. Le mpolokeng le botate kua mphomeng wa tšhemong ya Efurone Mohethe, 30gona kua mphomeng wa tšhemong ya Makapela e bataganego le Mamure, wo Aborahama a o rekilego gotee le tšhemo yeo go Efurone Mohethe, gore e be felwana ga mabitla. 31Gona fao ba bolokile Aborahama le Sara mosadi wa gagwe, Gona fao ba bolokile Isaka le Rebeka mosadi wa gagwe, Gona fao ke bolokile Lea. 32Tšhemo yeo e rekilwe go Bahethe, le mphoma o lego hleng ga yona. 33Jakobo ge a feditše go laela barwa ba gagwe, o bušeditše maoto a gagwe malaong, a felela, a gorogela go ba gabo.

BIBELE

© 1951, 1986 Bible Society of South Africa. Used by permission. All rights reserved.

More Info | Version Index