Search form

GENESI 5

Lešika la batho go goma ka Noage

1Šele lengwalo la lešika la Adama. Mohla Modimo a bopilego Adama o mo dirile a ba seswantšho sa Modimo. 2O ba bopile, monna le mosadi, a ba šegofatša, a ba rea a re ke “batho” mohla woo ba bopilwego ka wona. 3Adama ge a feditše nywaga e lekgolo le masome a mararo, a belegelwa morwa e a swanago le yena, wa lebopo le yena a lego ka lona. A mo rea leina la Sethe. 4Ge go belegwe Sethe, Adama o feditše nywaga e mengwe e makgolo a seswai, a ba le barwa le barwedi.

5Mehla ka moka ye Adama a e feditšego ya tsebo ba nywaga e makgolo a senyane le masome a mararo; ya ba gona a hwago.

6Sethe yena o feditše nywaga e lekgolo le metše mehlano, gwa belegwa Enose. 7Ge go belegwe Enose, Sethe o feditše nywaga e mengwe e nago le makgolo a seswai le metšo e šupago, a ba le barwa le barwedi. 8Mehla ka moka ye Sethe a e feditšego ya tsebo ba makgolo a senyane le lesome le nywaga e mebedi; ya ba gona a hwago.

9Enose yena o be a feditše nywaga e masome a senyane, gwa belegwa Kenane. 10Ge go belegwe Kenane, Enose o feditše nywaga e mengwe e makgolo a seswai le lesome le nywaga e mehlano, a ba le barwa le barwedi. 11Mehla ka moka ye Enose a e feditšego ya tsebo ba nywaga e makgolo a senyane le nywaga e mehlano; ya ba gona a hwago.

12Kenane yena o be a feditše nywaga e masome a šupago, gwa belegwa Mahalalele. 13Ge go belegwe Mahalalele, Kenane o feditše nywaga e mengwe e makgolo a seswai le masome a mane, a ba le barwa le barwedi. 14Mehla ka moka ye Kenane a e feditšego ya tsebo ba nywaga e makgolo a senyane le lesome; ya ba gona a hwago.

15Mahalalele yena o feditše nywaga e masome a selelago le nywaga e mehlano, gwa belegwa Jarede. 16Ge go belegwe Jarede, Mahalalele o feditše nywaga e mengwe e nago le makgolo a seswai le masome a mararo, a ba le barwa le barwedi. 17Mehla ka moka ye Mahalalele a e feditšego ya tsebo ba makgolo a seswai le masome a senyane le nywaga e mehlano; ya ba gona a hwago.

18Jarede yena o be a feditše nywaga e lekgolo le masome a selelago, gwa belegwa Henoge. 19Ge go belegwe Henoge, Jarede o feditše nywaga e mengwe e makgolo a seswai, a ba le barwa le barwedi. 20Mehla ka moka ye Jarede a e feditšego ya tsebo ba makgolo a senyane le masome a selelago le nywaga e mebedi; ya ba gona a hwago.

21Henoge yena o be a feditše nywaga e masome a selelago le nywaga e mehlano, gwa belegwa Methusala. 22Ge e le Henoge yena e be e le wa go sepela a na le Modimo. Ge go belegwe Methusala, Henoge o feditše nywaga e mengwe e nago le makgolo a mararo, a ba le barwa le barwedi. 23Mehla ka moka ye Henoge a e feditšego ya tsebo ba nywaga e makgolo a mararo le masome a selelago le nywaga e mehlano. 24Henoge e be e le wa go sepela a na le Modimo; gomme a se ke a hlwa a eba gona, ka gobane Modimo o mo tlošitše.

25Methusala yena o be a feditše nywaga e lekgolo le masome a seswai le nywaga e šupago, gwa belegwa Lamege. 26Ge go belegwe Lamege, Methusala a fetša nywaga e mengwe e makgolo a šupago le masome a seswai le nywaga e mebedi, a ba le barwa le barwedi. 27Mehla ka moka ye Methusala a e feditšego ya tsebo ba nywaga e makgolo a senyane le masome a selelago le nywaga e senyane; ya ba gona a hwago.

28Lamege yena o be a feditše nywaga e nago le lekgolo le masome a seswai le nywaga e mebedi ge a belegelwa morwa. 29A mo reela leina la Noage ka ge a re: Yena yo o tlo re khutšiša mediro ya rena le ditapišego tša matsogo a rena tše di tšwago lefaseng le le Morena a le rogilego. 30Ge go belegwe Noage, Lamege o feditše nywaga e mengwe e makgolo a mahlano le masome a senyane le nywaga e mehlano, a ba le barwa le barwedi. 31Mehla ka moka ye Lamege a e feditšego ya tsebo ba makgolo a šupago le masome a šupago le nywaga e šupago; ya ba gona a hwago.

32Noage yena e be e le monna wa nywaga e makgolo a mahlano ge a belegelwa Seme le Hama le Jafete.

BIBELE

© 1951, 1986 Bible Society of South Africa. Used by permission. All rights reserved.

More Info | Version Index