Search form

GENESI 50

Go bolokwa ga Jakobo. Lehu la Josefa

1Mme Josefa a inamela sefahlogo sa tatagwe, a llela moo, a mo atla. 2Gomme Josefa a laela bahlanka ba gagwe ba dingaka gore ba lokiše setoto sa tatagwe. Mme dingaka di lokišitše setoto sa Isiraele. 3Ba feditše matšatši a masome a mane ba se lokiša, ka gobane matšatši a go lokiša setoto ke a makao. Mme Baegipita ba mo llela ba fetša matšatši a masome a šupago.

4Matšatši ao a go mo llela ge a fetile, Josefa o boletše le banna ba kgoro ya Farao a re: Ge ke hweditše mahlo a lena a ntebeletše ka botho, gona a nke le fihliše kgopelo ya ka go Farao, le re: 5Tate o nkenišitše a re: E re ge ke hwile, o mpoloke lebitleng la ka, le ke ikepetšego lona kua nageng ya Kanana. Bjale a nke ke ye, ke boloke tate, ke tsebo boa.

6Farao a re: Sepela o boloke tatago, o dire se o mo enetšego sona.

7Ke moka Josefa a ya go boloka tatagwe; mme bahlanka ka moka ba Farao, le bagolo ba kgoro ya mošate, le bagolo ba naga ya Egipita ba ya nae. 8Le ba lapa la Josefa, le bana babo, le ba lapa la tatagwe ba ya; nageng ya Gosene gwa šala bana ba bona le dihuswane le dikgomo fela. 9Le ba dikoloi le banamedi ba dipitsi ba sepetše le yena, ya ba makoko a magolo ka kudu.

10Ge ba fihla seboeng sa Morokolo mošola wa Jorodane, ba tsoša sello se segologolo. Josefa a direla tatagwe sello sa matšatši a šupago. 11Bakanana ba ba bego ba agile nageng yeo, ge ba bona sello seo seboeng sa Morokolo, ba re sello se sa Baegipita ke se segolo; mme felo fao ba go reela leina ba re ke Sellong sa Baegipita; ke gona kua mošola wa Jorodane.

12Mme barwa ba Jakobo ba dira se tatabo a ba laetšego sona. 13Ba mo rwele ba mo iša nageng ya Kanana, ba mmoloka mphomeng wa tšhemong ya Makapela, wo Aborahama a o rekilego go Efurone Mohethe gotee le tšhemo ya ba felwana ga mabitla, go bataganego le Mamure. 14Josefa ge a feditše go boloka tatagwe, o boetše Egipita a na le bana babo le bohle ba ba ilego le yena go boloka tatagwe.

15Bana babo Josefa ge ba bona tatabo a hwile, ba re: Bjale ge Josefa a ka re beka a itefetša bobe ka moka bjo re mo dirilego bjona, re tlo reng? 16Mme ba laeletša motho a bolela le Josefa a re: Tatago, mola a sešo a hwa, o laetše a re: 17Le boleleng le Josefa le re: Hle anke o lebalele bana ba tatago bokgopo bjola le sebe sa bona, gobane ba go dirile tše mpe. Gomme bjalo, a ko re lebalele hle, rena bahlanka ba Modimo wa tatago. Ge ba bolela mantšu a, Josefa o napile a lla.

18Bjale ba tla bona ka noši, ba mo lotšha ba re: Ke rena ba! Re bahlanka ba gago.

19Josefa a bolela le bona a re: Le se ke la boifa. A nka tsoša taba ye Modimo a e phethilego? 20Lena mola le rera go ntira bobe, e bile mo Modimo a rerilego go tšweletša tše botse, gore a dire tše tša mehla yeno, a phediše batho ba bantši. 21Bjale le se ke la hlwa le boifa; lena le bana ba lena le tlo babalelwa ke nna. A ba homotša, a bolela tša go ba bea dipelo.

22Gomme Josefa le ba lapa la tatagwe ba dula nageng ya Egipita. Josefa yena o phetše a fetša nywaga e lekgolo le lesome. 23Josefa o bile o bone bana ba Efuraimi le bana ba bona; le barwa ba Magiri morwa wa Manase ba belegwe Josefa a sa le gona. 24Josefa o boletše le bana babo a re: Nna ke a hwa; fela, Modimo o tlo le hlokomela, a ba a le ntšha nageng ye, a le iša nageng yela ye a e enetšego Aborahama le Isaka le Jakobo. 25Gomme Josefa a eniša bana ba Isiraele a re: Mohla Modimo a tlogo ba a le hlokometše ka mokgwa wo, le tloge mo le rwele mašapo a ka. 26Josefa o hwile a le monna wa nywaga e lekgolo le lesome. Ba lokišitše setoto sa gagwe, ba se boloka polokelong gona moo Egipita.

BIBELE

© 1951, 1986 Bible Society of South Africa. Used by permission. All rights reserved.

More Info | Version Index