Search form

GENESI 6

Kotlo ya bokgopo e tlo ba meetsefula

1Ya re ge batho ba thoma go ata lefaseng, ba belegetšwe barwedi, 2barwa ba Modimo ba bona barwedi ba batho e le bona ba babotse, ba tšea basadi mo go bona bao bohle ba ba bego ba ba kgahla. 3Ke mo Morena a boletšego a re: Moya wa ka o ka se hlwe o buša bathong ka mehla, ke nama mo phapogong ya bona; bjale mehla ya bona e tlo ba nywaga e lekgolo le masome a mabedi.

4Mehleng yeo mo lefaseng go be go na le ba ditšitširipa, ba ba gona le mehleng ya morago; ka gobane barwa ba Modimo ba be ba tsena go barwedi ba batho, ba ba belegela bana. Bona bao ke bagale bala ba bogologolo, banna, ba maina a a tumilego.

5Bjale Morena a bona bokgopo bja batho bo godile mo lefaseng, le tiro ka moka tša diakanyo tša dipelo tša bona e le bobe fela ka mehla. 6Morena a napa a šegama, a re motho ke mo diretšeng lefaseng, a nyama pelo. 7Ke mo Morena a boletšego a re: Batho ba ke ba bopilego, ke tlo ba fetša mo lefaseng, ka thoma ka batho, ka fetša le diruiwa, le digagabi, le dinonyana tša godimo; ka gobane ke šegamile ke re, ke di diretšeng. 8Ge e le Noage yena o hweditše Modimo a mo lebeletše ka botho.

9Ditaba tša Noage tšona šedi: Noage e be e le monna wa go loka, a se na bosodi mo go ba mehleng ya gagwe, e le wa go sepela a na le Modimo. 10Noage o be a na le barwa ba bararo, ke Seme le Hama le Jafete. 11Modimo yena o bone lefase le senyega le eya, lefase le tletše tša sehlogo. 12Ge Modimo a lebelela lefase a bona le senyegile, nama ka moka e sentše tsela ya yona lefaseng.

13Ke mo Modimo a boletšego le Noage a re: Bofelo bja nama ka moka bo tlile, ka gobane mo batho ba tlago gona, lefase le tlala tša sehlogo. Bjale nna ke tlo ba senya gotee le lefase. 14Wena itirele polokelo ka mamati a morokwana; mo polokelong yeo o dire nywako; o bape ka motimmu ka ntle le ka teng. 15Polokelo o e dire ka mokgwa wo: botelele bja yona e be meelo e makgolo a mararo; bophara bja yona e be meelo e masome a mahlano; boemo e be meelo e masome a mararo. 16O dire lešoba ka mo polokelong; go ahlama ga lona e be moelo o tee, le be ka godimo; mojako wona o o dire lehlakoreng la polokelo; o e direle ngwako wa ka tlase, le wa gare, le wa godimo. 17Ge e le nna, o tsebe gore, ke tlo tliša meetsefula mo lefaseng, e be a go fetša nama ka moka e nago le moya wa go phela, e lego ka tlase ga legodimo; tšohle tše di lego lefaseng di tlo loba. 18Ge e le wena, ke tiiša kgwerano ya ka le wena; o tlo tsena polokelong yeo, wena le barwa ba gago, o na le mosadi wa gago le basadi ba barwa ba gago. 19Mo polokelong o hlahlele tše pedi tše pedi tša diphedi tšohle, tša nama efe le efe, gore di phologe di na le wena; e be tona le tshadi. 20Go mehuta ka moka ya dinonyana, le go mehuta ka moka ya diruiwa, le go mehuta ka moka ya digagabi go tlo tšwa tše pedi tše pedi, tša go tlo phologa. 21Bjale wena tšea dijo go ka moka tše di lewago, o di kgobelele mo o tlogo ba gona, gore e be dijo tša gago le tša diphedi tšeo. 22Noage a dira tšona tšeo tšohle, a di dira ka mo Modimo a mo laetšego ka gona.

BIBELE

© 1951, 1986 Bible Society of South Africa. Used by permission. All rights reserved.

More Info | Version Index