Search form

GENESI 7

Meetsefula a a tla

1Bjale Morena a bolela le Noage a re: Tsena mo polokelong, wena le ba lapa la gago ka moka; ka gobane ke go šeditše ka bona o le wa go loka mo go ba mehla yeno. 2Go diphoofolo ka moka tše di sa ilwego o tšee tona tše di šupago le tshadi tše di šupago; go tše di ilwago gona o tšee tona e tee le tshadi e tee. 3Le go dinonyana tša godimo o tšee tona tše di šupago le tshadi tša tšona, e be go phediša peu yeo mo lefaseng ka moka. 4Ka gobane go sa šetše matšatši a šupago, ke mo nna mo lefaseng ke tlogo neša pula ya matšatši a masome a mane le mašego a masome a mane, ka fediša tšohle diphedi tše ke di dirilego, ka di tloša mo lefaseng. 5Noage a napa a dira ka mo Morena a mo laetšego ka gona. 6Noage yena e be e le monna wa nywaga e makgolo a selelago mehleng yeo ge meetsefula a etla lefaseng. 7Meetsefula e le a go tla, Noage a tsena polokelong yeo a na le barwa ba gagwe, le mosadi wa gagwe, le basadi ba barwa ba gagwe. 8Diphoofolo tše di sa ilwego le tše di ilwago, le dinonyana, le tšohle tše di gagabago lefaseng, 9di tlile go Noage ka pedi ka pedi, tona le tshadi, ya ba ka mo Modimo a laetšego Noage. 10Ya re ge go fetile matšatši a šupago, meetsefula a tla lefaseng.

11E be e le ngwaga wa makgolo a selelago wa go phela ga Noage, e le kgwedi ya bobedi, e le tšatši la lesome le metšo e šupago, ge go phulega methopo ka moka ya bodiba bjo bogolo, le maroba a legodimo a bulega. 12Mo lefaseng gwa na pula ya seretla, ya fetša matšatši a masome a mane le mašego a masome a mane e ena. 13Ka tšatši lona leo Noage o be a tsene mo polokelong a na le Seme le Hama le Jafete, barwa ba gagwe, le mosadi wa gagwe, le basadi ba barwa ba gagwe ba bararo. 14E be e le bona, le mehuta ka moka ya diphoofolo, le mehuta ka moka ya diruiwa, le mehuta ka moka ya digagabi tše di gagabago mo lefaseng, le mehuta ka moka ya tše di fofago, dinonyana ka moka, tšohle tša diphego. 15Di be di tlile go Noage tša tsena polokelong ka pedi ka pedi, e le tša nama efe le efe ye e nago le moya wa go phela. 16Tše di tlilego e be e le tona le tshadi ya nama efe le efe; di tlile bjalo ka ge Modimo a boditše Noage. Ya re ge a tsene, Morena a tswalela.

17Ya ba gona go tla ga meetsefula lefaseng matšatši a masome a mane; meetse ya ba a magolo, a kuka polokelo, a e rwala ya ba godimo ga lefase. 18Meetse ya ba a magolo lefaseng; polokelo ya sepela e rwelwe ke bodiba. 19Meetse ya ba a magolo ka kudukudu lefaseng, gwa ba gwa khurumetšwa le dithaba ka moka tše telele tša ka tlase ga legodimo. 20Meetse ya ba a magolo, a khurumetša dithaba, a di feta ka meelo e lesome le meelo e mehlano. 21Nama ka moka ya loba ye e bego e nyeunya mo lefaseng, e lego dinonyana, le diruiwa, le diphoofolo, le nyabanyaba ka moka ya digagabi tša lefaseng, le batho ka moka. 22Tšohle tše di phelago di buša moya ka dinko, tšohle tše di bego di phela mo go le le omilego, tša hwa. 23Gwa fedišwa tšohle diphedi tša mo nageng, go tloga ka batho go iša go diphoofolo, le go digagabi, le go dinonyana tša godimo; ka moka tša fedišwa mo lefaseng; gwa šala Noage a nnoši le tše di bego di na le yena mo polokelong. 24Meetse ona a fela a ata a eya matšatši a lekgolo le masome a mahlano.

BIBELE

© 1951, 1986 Bible Society of South Africa. Used by permission. All rights reserved.

More Info | Version Index