Search form

GENESI 9

Kgwerano ya bogologolo ya Modimo le batho

1Bjale Modimo a šegofatša Noage le barwa ba gagwe, a bolela le bona a re: Atang, le be ba bantši, le tlale lefase; 2le boif še, le tšhogwe ke diphoofolo tšohle tša naga, ke nonyana tšohle tša godimo, ke tšohle tše di gagabago mo nageng, ke hlapi tšohle tša lewatle; di gafetšwe diatleng tša lena. 3Nyabanyaba ka moka ya tše di phelago e be dijo tša lena; ke le nea tšohle bjalo ka ge ke e neile dimela tše ditala. 4Fela, le se ke la ja nama e nago le bophelo bja yona, e lego madi a yona. 5Madi a lena, a bophelo bja lena, ona ruri ke tlo a lata; ke tlo a lata mo atleng tša tšohle tše di phelago, le mo seatleng sa motho. Bophelo bja motho bjona ke tlo bo lata go mang le mang wa gabo. 6E a thulago madi a motho, le a gagwe madi a a thulwe ke batho; ka gobane Modimo o dirile motho a ba seswantšho sa gagwe.

7Ge e le lena, atang le be ba bantši, le enele lefase, le tlale mo go lona.

8Modimo o boletše le Noage a na le barwa ba gagwe a re: 9Bjale tsebang gore ke tiiša kgwerano ya ka le lena, le peu ya lena ye e tlogo tla. 10Ke tiiša kgwerano le diphedi tšohle tše di lego go lena, e lego dinonyana le diruiwa, le diphoofolo tšohle tša naga tše di lego go lena, e lego tšohle tšeo di tšwilego le lena mo polokelong, le tšohle tše di phelago lefaseng. 11Ke tiiša kgwerano ya ka le lena, ke re: Nama ka moka e ka se ke ya hlwa e fedišwa ke meetsefula; meetsefula a ka se ke a hlwa a eba gona a senya lefase. 12Modimo a re: Sese seka sa kgwerano ye nna ke e tiišago le lena, le diphedi ka moka tše di lego go lena, kgwerano ya neng le neng. 13Ke bea molalatladi wa ka mo marung, gore e be seka sa kgwerano ye nna ke e dirilego le lefase. 14E tlo re ge ke phuthela maru godimo ga lefase, molalatladi o tlo bonala marung. 15Ke mo ke tlogo gopola kgwerano ya ka ye nna ke e dirilego le lena, le diphedi ka moka, le nama ka moka; gomme meetse a ka se ke a hlwa a ebe meetsefula a go fediša nama ka moka. 16E tlo re ge molalatladi o eba gona marung, ke tlo o bona ka gopola kwerano ya neng le neng ye Modimo a e dirilego le diphedi tšohle le nama yohle ya mo lefaseng. 17Modimo a bolela le Noage a re: Seseo seka sa kgwerano ye ke e tiišago le nama yohle e lego mo lefaseng.

18Barwa ba Noage ba ba tšwilego polokelong ke Seme, le Hama, le Jafete. Ge e le Hama ke tatago Kanana. 19Ba bararo ba ke bona barwa ba Noage; lefase ka moka le tladitšwe ke ba ba tšwilego go bona bao.

20Noage yena o thomile go ba molemi, a šema merara.

21A nwa morara a boiwa, a ba a itlhobola a le mokutwaneng wa gagwe. 22Hama, tatago Kanana, a bona go hlobolela ga tatagwe, a yo botša bana babo ba babedi kwa ntle. 23Ke mo Seme le Jafete ba tšerego kobo, ba e bea magetleng a bona, ba kata ka sa nthago, ba apeša go hlobolela ga tatabo, difahlego tša bona di fulere; ba se ke ba bona go hlobolela ga tatabo. 24Ya re Noage a tlogilwe ke kgang ya morara, ba mmotša se morwa wa gagwe e monyenyane a mo dirilego sona. 25Yena a re: Kanana ke morogiwa; o tlo ba mohlanka wa bahlanka ba bana babo. 26A buša a re: A go tumišwe Morena Modimo wa Seme; Kanana o tlo ba mohlanka wa bona. 27Modimo a a atiše Jafete, a dule mešašeng ya Seme; Kanana a be mohlanka wa bona.

28Noage, ka morago ga meetsefula o phetše nywaga e mengwe e makgolo a mararo le masome a mahlano. 29Mehla ka moka ya Noage ya tsebo ba nywaga e makgolo a senyane le masome a fetšago seatla, ya ba gona a hwago.

BIBELE

© 1951, 1986 Bible Society of South Africa. Used by permission. All rights reserved.

More Info | Version Index