Search form

LEFITIKO 10

Nadaba le Abihu ba bolawa ke mollo

1Barwa ba Arone Nadaba le Abihu ba ile ba tšea mabeana a bona, ba gokelela mollo go ona, ba nunetša diorelo, mme ba tliša mollo o šele pele ga Morena, wo ba sa kago ba laelwa go o tliša. 2Gwa napa gwa tšwelela mollo o etšwa go Morena wa ba fiša, mme ba hwa gona moo pele ga Morena. 3Moshe a bolela le Arone a re: Ke sona se Morena a se boletšego a re: Ke yo Mokgethwa go ba ba mpatamelago; Ke yo Letago ke lebane le setšhaba ka moka! Arone a fo fela a homotše.

4Moshe a bitša Misaele le Elitsafane, barwa ba Usiele maloma Arone, a ba botša a re: Batamelang le tloše bana babolena mo pele ga sekgethwa; Le ba iše kua ntle ga mešaša. 5Ba batamela, ba ba iša kua ntle ga mešaša ba sa apere dikobo tša bona tša leokodi, bjalo ka ge Moshe a laetse.

6Gomme Moshe a bolela le Arone, le Eleasara le Ithamara barwa ba Arone, a re: Le se ke la rola dihlogong tša lena, le diaparo tša lena le se ke la di gagola, gore le se hwe, gore bogale bjoo bo se ke bja tukela phuthego ka moka. Ge e le bana babolena, le leloko la Isiraele ka moka, bona ba ka lla ka baka la phišo ye Morena a e dirilego. 7Gape le se ke la tšwa ka mojako wa Ngwako wa Kgwerano, gore le se hwe, ka gobane makhura a Morena a a le tloditšego a mo go lena. Mme ba dira ka mo Moshe a boletšego.

8Bjale Morena a bolela le Arone a re: 9Wena le barwa ba gago ge le tsena mo Ngwakong wa Kgwerano, le se ke la nwa beine le ge e le sebela, gore le sa tlo hwa. A e be molao wa ka mehla go iša ditlogolong tša lena. 10Gore le tsebe go hlaola se sekgethwa le se se sa kgethwago, le se se sa sekegago le se se sekilego; 11gore le rute Baisiraele melao ye Morena a ba boditšego yona ka Moshe.

12Gomme Moshe a bolela le Arone, le Eleasara le Ithamara barwa ba Arone ba ba šetšego, a re: Tšeang sebego sa dijo tše di sa kago tša išwa mellong ya Morena, le di je di se na komelo le le hleng le aletare, ka gobane ke tše kgethwakgethwa. 13Le di jeleng felo gokgethwa, ka gobane ke kabelo ya gago le ya barwa ba gago ya tša mello ya Morena, gobane ke laetšwe bjalo. 14Le leumo la seekaro, le leoto la kabelo, le di je le le felo go sego ditšhila, wena o na le barwa ba gago le barwedi ba gago, ka gobane ke kabelo ye e beetšwego wena le barwa ba gago, ya didimo tša dileboga tša Baisiraele. 15Leoto le la kabelo le leumo la seekaro, ba thome go di tliša gotee le tša mollo tša makhura, gore di ekarwe pele ga Morena, e kgone e eba tša gago le tša barwa ba gago. Ke molao wa ka mehla, bjalo ka ge Morena a laetše.

16Ya re ge Moshe a nyaka mo go lego phokwana ya seloba, a hwetša e fišitšwe. A galefela Eleasara le Ithamara, barwa ba Arone ba ba šetšego, a re: 17Le reng le sa ka la ja seloba felo gokgethwa? Seloba ke se sekgethwakgethwa; gomme Morena o se neile bolena, gore le role phuthego molato, le e direle poelanyo pele ga Morena. 18Lebellang! Madi a seloba ga a ka a išwa sekgethweng; go be go swanetše ge le se jetše mo sekgethweng, bjalo ka ge ke le laetše.

19Arone a fetola a re: Lebelela! Lehono bona ba išitše seloba sa bona pele ga Morena; gomme nna ge ke wetšwe ke dilo tše kaakaa, a nka kgona go ja seloba lehono ka kgahla Morena? 20Gomme Moshe a mo kwa, a hwetša go lokile.

BIBELE

© 1951, 1986 Bible Society of South Africa. Used by permission. All rights reserved.

More Info | Version Index