Search form

LEFITIKO 15

Ditšhila tša monna le tša mosadi

1Morena o boletše le Moshe le Arone a re: 2Bolelang le Baisiraele le re: Ge monna a ka ediša mmeleng wa gagwe, go ediša ga gagwe ke ditšhila. 3Ditšhila tša gagwe ge a ediša šedi: Ge nama ya gagwe e ediša, goba e thibegile, ke tšona ditšhila tša gagwe. 4Dilao ka moka tše a robalago go tšona, di tšhilafetše, le selo se a kago dula godimo ga sona, se tšhilafetše. 5E a swarago malao a gagwe, a hlatswe diaparo tša gagwe, a hlape meetseng, mme e be wa ditšhila go fihla mantšiboa. 6Gape e a dulago godimo ga selo se motho eo a bego a dutše godimo ga sona, a hlatswe diaparo tša gagwe, a hlape meetseng, e be wa ditšhila go fihla mantšiboa. 7E a ka fathišago mmele wa motho eo, a hlatswe diaparo tša gagwe, a hlape meetseng, e be wa ditšhila go fihla mantšiboa. 8Ge motho e a edišago mmeleng wa gagwe a ka tshwela e a sekilego ka mare, gona e a tshwetšwego a hlatswe diaparo tša gagwe, a hlape meetseng, e be wa ditšhila go fihla mantšiboa. 9Le senamelo se motho e a edišago a kilego a namela ka sona, se tšhilafetše. 10E a swarago selo se se kilego sa ba ka tlase ga motho eo, o tšhilafetše go fihla mantšiboa; le e a kago se rwala, a hlatswe diaparo tša gagwe, a hlape meetseng, e be wa ditšhila go fihla mantšiboa. 11Ge motho e a edišago mmeleng a ka kgwathiša e mongwe a sešo a hlapa diatla ka meetse, gona wa go kgwathišwa a hlatswe diaparo tša gagwe, a hlape meetseng, e be wa ditšhila go fihla mantšiboa. 12Ge a ka swara sebja sa letsopa, sona se pšhatlwe; sebja se sengwe sa kwata se a kago se swara, se hlatswiwe ka meetse.

13Ge motho e mobjalo a ka fola, a bale matšatši a šupago a ge a thakgafetše, a tsebo hlatswa diaparo tša gagwe, a hlape le mmele meetseng a mothopo; ke mo a tlo ba a sekile. 14Ka tšatši la seswai a tšee mekurwanyana e mebedi, le ge e le maebana a mabedi, a tle pele ga Morena mojako wa Ngwako wa Kgwerano, a a neele moperisita. 15Moperisita a a dire seloba ka le lengwe, le lengwe e be la sehlabelo; a mo direle poelanyo pele ga Morena ka baka la ge a be a ediša mmeleng wa gagwe.

16Ge monna a ka lora a theletšwe, a hlape mmele ka moka meetseng, e be wa ditshila go fihla mantšiboa. 17Gomme seaparo se sengwe le se sengwe se se tšhilafetšego, le ge e le letlalo, di hlatswiwe ka meetse, mme e tlo ba tša ditšhila go fihla mantšiboa. 18Ge mosadi a ka robala le monna e mobjalo, ba hlape meetseng ka babedi, ba tšhilafetše go fihla mantšiboa.

19Ge mosadi a bofologile letheka, o tlo ba ditšhileng tša gagwe matšatši a šupago; e a mo swarago o tšhilafetše go fihla mantšiboa. 20Tšohle tše a robalago godimo ga tšona mehleng a bofologile, le tšohle tše a dulago godimo ga tšona, di tšhilafetše. 21E a swarago malao a gagwe, a hlatswe diaparo tša gagwe, a hlape meetseng, e be wa ditšhila go fihla mantšiboa. 22E a swarago selo se mosadi eo a bego a dutše godimo ga sona, a hlatswe diaparo tša gagwe, a hlape meetseng, e be wa ditšhila go fihla mantšiboa. 23Ge motho a ka kgwathiša se se lego malaong a gagwe, le ge e le se a bego a dutše godimo ga sona mehleng a bofologile, o tšhilafetše go fihla mantšiboa. 24Gomme ge monna a ka robala le yena a sa tsebe ge a bofologile, o tšhilafetše go fihla mantšiboa.

25Ge mosadi a ka ba le madi a teng ka matšatši a mantši, e se lebaka la gagwe la go hlapa, a ba le ona go fetiša lebaka la ona, e tlo ba wa ditšhila matšatši ka moka a na nao, bjalo ka ge a tšhilafetše lebakeng la go hlapa ga gagwe. 26Dilao ka moka tše a robalago ka tšona mehleng yeo, di tlo ba bjalo ka dilao tša mehla ge a hlapa; le selo se a dulago godimo ga sona se tšhilafetše ka mokgwa woo. 27E a kago di swara o tšhilafetše, a hlatswe diaparo tša gagwe, a hlape meetseng; o tšhilafetše go fihla mantšiboa. 28Ge a se sa na madi ao a teng, gona a bale matšatši a šupago, ya ba gona a thakgafetše. 29Ka la seswai a tšee mekurwanyana e mebedi, le ge e le maebana a mabedi, a a tliše go moperisita mojako wa Ngwako wa Kgwerano. 30Le lengwe moperisita a le dire seloba, le lengwe e be la sehlabelo. Ka mokgwa o bjalo a mo direle poelanyo pele ga Morena ka baka la ditšhila tša gagwe.

31Ka mokgwa o bjalo le ntšhe Baisiraele ditšhileng tša bona, ba se ke ba hwela ditšhileng tša bona ge ba ka tšhilafatša Ngwako wa ka o lego mo go bona.

32Ke yona melao ya e a edišago, le ya e a theletšwego, ge a tšhilafala ka gona, 33le ya mosadi e a babjago ka madi a teng, le wa e a edišago, e ka ba monna goba mosadi, le wa e a robalago le mosadi e a tšhilafetšego.

BIBELE

© 1951, 1986 Bible Society of South Africa. Used by permission. All rights reserved.

More Info | Version Index