Search form

LEFITIKO 16

Monyanya wa Poelano

1Mehleng yela ge go šetše go hwile barwa ba Arone ba babedi, bala ba go hwa ba tlile pele ga Morena, Morena o boletše le Moshe, 2a mmotša a re: Botša Arone mogolwago o re: A se ke a fo tsena ka mehla sekgethweng mo go širilwego ke lešira, mo go lego sekhurumelo sa go khurumetša polokelo, gore a se hwe, ka gobane gona moo sekhurumelong ke mo ke iponatšago ke le lerung. 3Ge Arone a tsena sekgethweng, e be ka powana ya seloba le ka kgapana ya sehlabelo.

4A tle a apere seaparo se sekgethwa sa leokodi, a tšwere sethema sa leokodi, a itlamile ka moketwana wa leokodi, a rwele kefa ya leokodi; ke tšona diaparo tše kgethwa. A di apare a hlapile mmele meetseng.

5Mo phuthegong ya Baisiraele a tšee diphoko tše pedi; e be tša seloba, le kgapane e tee ya sehlabelo. 6Arone a batametše powana ya seloba sa gagwe, a itirele poelanyo, le poelanyo ya ba lapa la gagwe. 7A tsebo tšea diphoko tše pedi, a di emiše pele ga Morena mojako wa Ngwako wa Kgwerano. 8Diphoko tše pedi tšeo Arone a di direle matengwa; tengwa le lengwe le ntšhe e lego ya Morena, le lengwe le ntšhe ye e lego ya Asasele. 9Phoko yeo e tšwago le tengwa la Morena, Arone a e dire ya seloba. 10Ye e tšwago le tengwa la Asasele, e tlišwe e eme pele ga Morena e sa phela; e direlwe poelanyo; e tsebo išwa lešokeng go Asasele.

11Powana yela ya gagwe, Arone a e dire seloba, a itirele poelanyo; le ba lapa la gagwe a ba direle poelanyo; a hlabe powana ya gagwe, e be seloba. 12Ke mo Arone a tlogo swara lebeana a olela magala a hlennego a aletareng e lego pele ga Morena; a tšee le diorelo tša monko o bose, tše di šitšwego; a di gamare ka diatla, a di iše mo go širilwego ke lešira. 13Diorelo a di tšhele mollong pele ga Morena, gore muši wa tšona o aparele sekhurumelo se se khurumetšego melao, gore a se hwe. 14A kgone go tšea madi a powana, a fokele sekhurumelo ka thoko ya bohlabela ka monwana, le ka mono pele ga sekhurumelo a fokele madi ka monwana gašupa.

15Bjale a hlabe phoko yela ya setšhaba ya seloba. Madi a yona a a tliše gona moo go širilwego ke lešira; gomme le madi a yona a a dire ka mokgwa wa madi ala a powana, a a fokele godimo ga sekhurumelo le ka mono pela ga sona. 16E be go direla sekgethwa poelanyo ka baka la ditšhila tša Baisiraele, le ka baka la diphapogo tša bona ka moka, le ka baka la dibe tša bona ka moka; ke tšona tše a tlogo di direla le Ngwako wa Kgwerano o lego mo gare ga bona, mo gare ga ditšhila tša bona. 17Ge a tsena mo Ngwakong wa Kgwerano go direla sekgethwa poelanyo, go se ke gwa ba le motho e mongwe e a tsenago moo; a be a tšwe a feditše go itirela poelanyo, le go e direla le ba lapa la gagwe, le ba phuthego ka moka ya Baisiraele. 18Ke mo a tlogo tšwela aletareng e lego mo pele ga Morena, a e direla poelanyo. A tšee madi a powana yela, le a phoko yela, a fetše dinaka tša aletare ka ona thoko tšohle, 19a e fokele ka madi ka monwana, a dire gašupa, a e thakgafatše, a e kgethe, e tšwe ditšhila tša Baisiraele.

20E re ge a feditše go direla sekgethwa le Ngwako wa Kgwerano le aletare poelanyo, gona a tliše phoko yela e sago phela. 21Arone a bee diatla tša gagwe mo hlogong ya phoko yeo e phelago, mo go yona a bobolele melato ka moka ya Baisiraele, le diphapogo tša bona ka moka, le dibe tša bona ka moka; a di bee mo hlogong ya phoko yeo; e be gona a romago monna, a e iša lešokeng. 22Phoko ye e tlo rwala makgopo a bona ka moka, ya a iša mo nageng ya lehanata; mme monna eo a e tlogele lešokeng.

23Bjale Arone a tsene mo Ngwakong wa Kgwerano, a apole diaparo tša motwatwa tše a tsenego sekgethweng a di apere, a di tlogele gona moo. 24A hlape mmele meetseng felo gokgethwa, a apare diaparo tša gagwe, a tsebo tšwela go fihliša sehlabelo sa gagwe, le sehlabelo sa setšhaba, a itirele poelanyo, le setšhaba a se direle poelanyo. 25A tšhume makhura a seloba mo aletareng. 26Le monna yola e a tšwilego le phoko ya Asasele, a hlape mmele meetseng; ke mo a tlogo kgona go boela mešašeng. 27Ge e le powana yela ya seloba, le phoko yela ya seloba, tšeo madi a tšona a išitšwego sekgethweng a dira poelanyo, tšona di ntšhetšwe ntle ga mešaša; matlalo a tšona, le nama ya tšona, le mešwang ya tšona, ka moka di fišwe gona kua. 28Mofiši wa tšona a hlatswe diaparo tša gagwe, a hlape mmele meetseng; ke mo a tlogo kgona go boela mešašeng.

29Molao wa lena wa ka mehla šo: Ka la lesome la kgwedi ya go šupa le ikokobetše, le lese mediro, motho wa gae le e a diiletšego go lena. 30Ka gobane ka tšatši leo le direlwa poelanyo, gore le thakgafatšwe, le hlatswiwe dibe tša lena ka moka pele ga Morena. 31E be letšatši la lena la go khutša sa ruri; le ikokobetše. Ke molao wa ka mehla. 32Poelanyo e dirwe ke moperisitamotlotšwa, e a beilwego modirong wa moperisita bakeng sa tatagwe; diaparo tša leokodi, diaparo tše kgethwa di aparwe ke yena, 33mme a direle sekgethwakgethwa poelanyo, le Ngwako wa Kgwerano, le aletare; le baperisita ka moka, le setšhaba ka moka sa phuthego, bohle a ba direle poelanyo. 34A e be molao wa lena wa ka mehla, wa go re: Baisiraele ba direlwe poelanyo ka baka la dibe tša bona ka moka gatee ka ngwaga.

Gomme Moshe a dira ka mo Morena a mo laetšego ka gona.

BIBELE

© 1951, 1986 Bible Society of South Africa. Used by permission. All rights reserved.

More Info | Version Index