Search form

LEFITIKO 19

Melao ya mehutahuta

1Morena o boletše le Moshe a re: 2Bolela le phuthego ka moka ya Baisiraele, o ba botše o re: Bang ba bakgethwa, gobane nna Morena Modimo wa lena ke e Mokgethwa. 3Mang le mang a boife mmagwe le tatagwe; le hlokomele disabatha tša ka. Ke nna Morena Modimo wa lena.

4Le se ke la leba medimong e šele; Le se ke la itirela medimo ya diswantšho. Ke nna Morena Modimo wa lena.

5Ge le tlišetša Morena sedimo sa lena sa seleboga, le tliše se le kago thabelwa ka sona. 6Le se je ka lona tšatši leo se hlabjago ka lona le ka le le hlatlamago; se se kago šalela tšatši la boraro, se fišwe ka mollo. 7Gobane ge se ka lewa ka tšatši la boraro, se tlo ba se nkga, se sa thabiše. 8E a se jago o oba molato; ka gobane o goboša sekgethwa sa Morena; motho e mobjalo a ripiwe setšhabeng sa gabo.

9Ge le buna mašemo a lena, le šie mathokong; o se ke wa budutša. 10Le mo serapeng sa gago sa merara o se ke wa budutša, o se ke wa kgobela dipudutša; o di tlogelele badiidi le baeti. Ke nna Morena Modimo wa gago.

11Le se ke la utswa. Le se ke la aketša. Le se ke la forana. 12Le se ke la ena maaka ka leina la ka; e tlo ba go goboša leina la Modimo wa gago. Ke nna Morena Modimo wa gago.

13O se ke wa pateletša wa geno; o se ke wa mo hlakola; yo o mo thwetšego ka letšatsi, o se ke wa lala o mo timile moputso. 14O se ke wa roga sefoa; o se ke wa beela sefofu taledi. O boife Modimo wa gago, nna Morena.

15O se ke wa hlaola kahlolong; o se ke wa beba sefahlogo sa mmotlana, goba wa boifa sefahlogo sa e mogolo; ge o ahlolela wa geno o se ke wa hlaola. 16O se ke wa ba moneanyi mo setšhabeng sa geno; o se ke wa bolaiša wa geno tshekong. Ke nna Morena.

17O se ke wa hloya ngwaneno pelong ya gago; go kgalema o mo kgaleme, gore o se tlo ikobela molato ka yena. 18O se ke wa itefetša; O se ke wa dula o befeletšwe wa geno go ya go ile. Wa geno o mo rate ka mokgwa wo o ithatago ka wona. Ke nna Morena.

19Hlokomelang melao ya ka. O se ke wa gwediša dikgomo tša gago ka seruiwa sa mohuta o šele. Mo tšhemong ya gago o se ke wa bjala dipeu tša mehuta e mebedi. O se ke wa apara kobo ye e logilwego ka dihlale tša mehuta e mebedi.

20Ge monna a ka robala le mosadi wa molata e a beeleditšwego ke e mongwe, a sešo a lopollwa, a sešo a hunologa, a otlwe; a se ke a bolawa, ka gobane o be a sešo a lokollwa. 21A tlišetše Morena selefa mojako wa Ngwako wa Kgwerano, e be kgapana ya selefa. 22Moperisita a mo direle poelanyo pele ga Morena ka kgapana yeo ya selefa, ka baka la sebe se a se dirilego; ke mo a tlogo lebalelwa sebe se a se dirilego.

23Ge le fihlile kua nageng yela, mme le tlo ba le bjetše dihlare tše di lewago, le thome go ila dienywa tša tšona nywaga e meraro, eke ke tša bošoboro bja tšona; go fele nywaga e meraro di sa lewe. 24Ka ngwaga wa bone dienywa tša tšona e be tše kgethwa, tša go leboga Morena. 25Ka ngwaga wa go fetša seatla ke gona le kago ja dienywa tša tšona, la ikgobelela e le tše ntši. Ke nna Morena Modimo wa lena.

26Le se ke la ja se se nago le madi a sona. Le se ke la dira bophala le ge e le bonoge. 27Le se ke la boolwa tlopo hlogong; o se ke wa boola mathoko a maledu a gago. 28Le se ke la hlabelwa mebele ya lena, ka baka la mohu, mme le se ke la itlhaba dipadi ka legare. Ke nna Morena.

29O se ke wa goboša morwedi wa gago ka go mo diriša bootswa; gore naga e se be le bootswa, ya tlala bohlola. 30Hlokomelang disabatha tša ka; mme le boife sekgethwa sa ka. Ke nna Morena.

31Le se ke la ya go ba malopo le go ba didupe; le se ke la botšiša bona, gore ba se tlo le tšhilafatša. Ke nna Morena Modimo wa lena.

32Ge o lebana le hlogo e pududu o eme; sefahlogo sa mokgalabje o se hlomphe; gomme o boife Modimo wa gago, nna Morena.

33Ge moeng a diiletše go lena mo nageng ya geno, le se ke la mo pateletša. 34Moeng e a diiletšego go lena a dule go lena bjalo ka motho wa geno e a tswaletšwego gae. O mo rate ka mokgwa woo o ithatago ka wona; ka gobane le lena le kile la ba badiiledi nageng ya Egipita. Ke nna Morena Modimo wa lena.

35Le se ke la dirana ka maanomabe kahlolong, le mohla le elelanago ka moelo wa botelele, le wa boima, le wa go tlala. 36Go lena go be le kelo ye e lokilego ya go ela boima, le ya go ela mabele, le ya go ela meetse. Ke nna Morena Modimo wa lena e a le ntšhitšego nageng ya Egipita. 37Hlokomelang melao ya ka ka moka le ditaelo tša ka ka moka. Ke nna Morena.

BIBELE

© 1951, 1986 Bible Society of South Africa. Used by permission. All rights reserved.

More Info | Version Index