Search form

LEFITIKO 26

Ditšhegofatšo le dikotlo

1Le se ke la itirela medimo; le se ke la ba la bea seswantšho se se betlilwego ka kwata, le ge e le thololo ya leswika, mme la di khunamela; ka gobane Modimo wa lena ke nna Morena. 2Disabatha tša ka le di hlokomele; le boife sekgethwa sa ka. Ke nna Morena. 3Ge le latela melao ya ka, mme la hlokomela ditaelo tša ka, la dira se se bolelwago ke yona, 4gona ke tlo le fa dipula ka lebaka la tšona; naga e tlo le medišetša tše le tlogo di buna, le dihlare tša le nea dienywa tša tšona. 5Le tlo hlwa le fola, la ba la fula dienywa tša morara; la hlwa le fula, la ba la lema. Mme le tlo ja bogobe bja lena la kgora, la dula nageng ya geno le iketlile.

6Lefase la geno ke tlo le fa khutšo; le tlo robala boroko, go se e a le tšhošago. Dibata tše šoro ke tlo di fediša; mme lerumo le ka se ke la tsena mo nageng ya geno. 7Manaba a lena le tlo a lelekiša; a tlo fela ka lerumo le lebane nao. 8Ba bahlano ba geno ba tlo raka ba lekgolo; ba lekgolo ba geno ba tlo raka ba dikete tše lesome; manaba a lena a tlo fela ka lerumo le lebane nao. 9Ke tlo dula ke le šetša, ke le atišetša thari, ka le dira ba bantši; mme kgwerano ya ka le lena ke tlo e tiiša. 10Le tlo ba le sa ja tša ngwagola, la ba la di tloša tša šuthela tše mpsha. 11Ke tlo aga ngwako wa ka makgatheng a lena; mme pelo ya ka e ka se ke ya le nyatša. 12Ke tlo sepela le lena, ka ba Modimo wa lena, mme lena le le setšhaba sa ka. 13Ke nna Morena Modimo wa lena; ke le ntšhitše nageng ya Egipita, gore le se hlwe le eba matlapša. Ke robagantše joko ya lena, mme ka le sepediša le inamologile.

14Fela, ge le sa kwe se ke se bolelago, le sa dire se se bolelwago ke ditaelo tša ka ka moka, 15ge le lahla melao ya ka, mme dipelo tša lena tša nyatša mekgwa ya ka, la lesa go dira tše ke le laetšego tšohle, le senya kgwerano ye ke e dirilego le lena, 16gona tše nna ke tlogo le dira šedi: -- Ke tlo le tlela ka tše di tšhošago, ka bolwetši bja sehuba, ka letadi legohlometšamahlo leidibatšamoya. Le tlo lemela lefela; ba ba tlo go ja ke manaba a lena. 17Ke tlo le hlaba ka mahlo, la tlo rakwa ke manaba a lena, la tlo bušwa ke ba ba le hloyago, le tlo tšhaba etšwe le sa hlomarelwe ke motho.

18Mme e tlo re ka tše bjalo le sa eletšege, ke tlo boela ke le otla ka dira gašupa ka baka la dibe tša lena. 19Ke tlo robaganya boikgogomošo bja maatla a lena, ka bapa leratadima la lena la etša tshipi, lefase la lena la etša mphiri; 20maatla a lena a felela lefela, mme naga ya lena e se le ntšhetše puno, le dihlare tša naga di se bee dienywa tša tšona.

21Gomme e tlo re ge le sa ya le nganga, le gana go kwa nna, ke tlo boela ke le otla ka dira gašupa, ka mo go lekanego dibe tša lena. 22Ke tlo roma dibata tša naga tša ja bana ba lena, tša fetša dikgomo tša lena; tša le fokotša, mebila ya lena ya wela kgwahlana.

23Gomme e tlo re le ka tše bjalo le sa eletšege, le nganga le sa ya, 24gona le nna ke tlo tloga ke ngangile, le nna ka le otla ka dira gašupa ka baka la dibe tša lena. 25Ke tlo roma lerumo la le tsena, ya ba go lefetša ge le sentše kgwerano ya ka. Ge le tšhabela dibong tša lena, ke tlo roma dinkhu tša le tsena, la gafelwa matsogong a manaba a lena. 26Mohla ke tlogo thokga thito ya bogobe, basadi ba lesome ba tlo apeela sebešong setee, ba le solela bogobe ka kelo ya boima, mme la ja le sa khore.

27Ge le ka tšona le sa eletšege, le sa ya le ngangana le nna, 28gona le nna ke tlo dula ke nganga ke le galefetše, ka le otla gašupa ka baka la dibe tša lena. 29Le tlo ba la ja nama ya barwa ba lena, le nama ya barwedi ba lena; le tlo ja yona. 30Ke mo ke tlogo senya meboto ya medimo ya lena, le dikokwane tša yona. Ditoto tša lena ke tlo di lahlela ditotong tša medimo ya lena; gomme pelo ya ka e tlo ba e le nyenya. 31Metse ya lena ke tlo e šwalalanya; dintlokgethwa tša lena ke tlo di dira matlawa; nka se hlwe ke dupa diorelo tša lena. 32Ke tlo thosanya naga wa go tlaba manaba a lena a a tlogo dula go yona. 33Gomme lena ke tlo le gašanyetša ditšhabeng, ka le šala nthago ke khwamotše tšhoša, naga ya lena ya šala e le ya lešoka, metse ya lena e le marope. 34Ke mo naga e tlogo kgona go thabela disabatha tša yona mehla yohle, e le lehanata, lena le falaletše nageng ya manaba a lena. Ke gona naga e tlogo khutša, ya thabela disabatha tša yona. 35E tlo khutša e le lehanata; ka gobane lena le tlo ba le e hlokišitše go khutša ka disabatha mehleng le dutše go yona.

36Ge e le mašalela a lena a kua dinageng tša manaba a bona, ke tlo a tsenya boi dipelong. Ba tlo tšhoga mokgwahla wa letlakala le le hlohloregago, ba tšhaba ba re ke lerumo, ba a we, etšwe go se e a ba hlomerego. 37Ba tlo kgorometšana ba ušana, e ke ba ušwa ke lerumo, le ge go se mohlomaredi. Le ka se eme la lebana le manaba a lena. 38Le tlo senyegela gona kua ditšhabeng, mme la lewa ke naga ya manaba a lena. 39Mašalela a lena a tlo notlega gona kua nageng ya manaba a lena ka baka la makgopo a bona; a tlo notlega bjalo ka botatabo ka baka la makgopo a bona.

40Ke mo ba tlogo bobola bokgopo bja bona, le bokgopo bja botatabo, le dikarogo tša mola ba ntlhanogela, tša mola ba sa tšama ba ngangana le nna, 41le nna ka tšama ke ngangana le bona. Ge mohlomongwe moo dipelo tša bona tše lonya di ka ikokobetša, tša itshola ka baka la molato wa bona, 42ke mo nna ke tlogo gopola kgwerano ye ke e dirilego le Jakobo, ye ke e dirilego le Isaka, ye ke e dirilego le Aborahama. Le yona naga ke tlo e gopola. 43Yona naga e tlo ba e tlogetšwe gore e kgone go thabela disabatha tša yona e le lešope ka baka la bona. Mme bona ba tlo ba ba itshola ka baka la bokgopo bja bona, bja ge ba nyaditše ditaelo tša ka, mme dipelo tša bona tša hlaswa melao, ya ka. 44Fela, ge go le bjalo, le ge ba tlo ba nageng ya manaba a bona, nka se ke ka ba nyatša, nka se ke ka ba hlaswa ka ba fedišetša ruri. Nka se ke ka senya kgwerano ye ke e dirilego le bona; ka gobane ke nna Morena Modimo wa bona.

45E tlo ba e le ka baka la bona ge ke gopola kgwerano ye ke e dirilego le ba bogologolo, mola ke ba ntšha nageng ya Egipita, ba ditšhaba ba di bona; ka dira gore ke be Modimo wa bona, nna Morena.

46Ke yona melao le ditaelo le dithuto tše Morena a di beilego ka Moshe thabeng ya Sinai gore e be kwano ya gagwe le Baisiraele.

BIBELE

© 1951, 1986 Bible Society of South Africa. Used by permission. All rights reserved.

More Info | Version Index