Search form

LEFITIKO 27

Dikeno

1Morena o boletše le Moshe a re: 2Botša Baisiraele o re: Ge motho a itlemile ka keno, a re ke tlo gafela Morena motho ka theko ya lena, 3gona theko ya monna e a feditšego nywaga e masome a mabedi mme a sešo a fihlela masome a selelago, e be disekele tša silifera tše masome a mahlano, disekele tša sekgethwa. 4Theko ya mosadi e be disekele tše masome a mararo. 5Ge e le ngwana e a nago le nywaga e mehlano go fihla e masome a mabedi, gona theko ya lesogana e be disekele tše masome a mabedi, ya kgarebe e be disekele tše lesome. 6Ge e le ngwana wa kgwedi tše tlhano go fihla go wa nywaga e mehlano, gona theko ya mošimanyana e be disekele tše tlhano tša silifera; theko ya ngwanenyana e be disekele tše tharo tša silifera. 7Ge motho a šetše a fetile nywaga e masome a selelago, gona theko ya monna e be disekele tše lesome le metšo e mehlano, ya mosadi e be lesome.

8Ge motho a ka palelwa go ntšha theko ye e mo lebanego, ge e le mohloki, gona a išwe go moperisita, gore moperisita a mo lekanyetše theko. Mme moperisita a lekanyetše motho eo e a itlemilego ka keno ka mo a kgonago ka gona.

9Ge e le seruiwa sa tše di kago ntšhetšwa Morena sebego, gona sefe le sefe sa tšona se se gafetšwego Morena ke se sekgethwa. 10Go se ke gwa fetoganywa, goba gwa ananywa ka go bea e mpe bakeng sa e botse, le ge e le e botse bakeng sa e mpe. Ge go ka fetoganywa kgomo ka e nngwe, gona e tlo ba tše kgethwa ka dipedi. 11Ge e ka ba kgomo ye e nago le tšhila, e sa swanela go fihlišwa sebego sa yona go Morena, kgomo e bjalo a e tlišwe go moperisita. 12Moperisita o tlo bona bosodi bja yona, le botse bja yona, a bea theko. Moperisita ge a beile theko, go eme bjalo. 13Ge e lokollwa, gona theko ya yona e ekeletšwe ka sa bohlano sa yona.

14Ge motho a ka kgethela Morena ngwako wa gagwe, moperisita a tle a o bone ge e le o botse goba e se o botse; gomme ka mo moperisita a beago theko ka gona, go eme bjalo. 15Ge motho eo e a kgethetšego Morena ngwako a ka rata go o lopolla, gona a ntšhe theko ye e beilwego, mme a ekeletše ka sa bohlano sa yona; ngwako o tle o boele go yena.

16Ge motho a ka kgethela Morena mphapa wa tšhemo ya gagwe, theko ya yona e bewe ka go ya ka bokae bja peu e kago bjalwa fao. Tema e bjalwago peu e tlalago lefišwana, e ntšhetšwe disekele tše masome a mahlano tša silifera. 17Ge a ka kgethela Morena tšhemo ka ngwaga wa mogobo, gona theko e eme ka tekanyo yeo. 18Ge a ka kgethela Morena tšhemo, ngwaga wa mogobo o šetše o fetile, gona moperisita a mmalele theko ka go lebanya nywaga e šetšego go fihla ngwaga wa mogobo, mme a mo fokoletše theko ka mo go lekanego. 19Ge motho a kgethetše Morena tšhemo, mme a rata go e lopolla, gona theko ya yona a e ekeletše ka sa bohlano sa yona, e kgone go boela go yena. 20Ge motho a sešo a lopolla tšhemo ya gagwe, mme a e rekišetša motho e mongwe, gona e ka se hlwe e lopollwa, 21e tlo re ge e hunologa ka ngwaga wa mogobo, e tlo ba sekgethwa sa Morena, bjalo ka tšhemo e lego segafiwa, e be ya moperisita.

22Ge motho a ka kgethela Morena tšhemo ye a e rekilego, e sego ya bohwa bja gagwe, 23gona moperisita a mmalele theko ka go fihliša ka ngwaga wa mogobo; a ntšhe tšhelete yeo ka tšatši leo; e be sekgethwa sa Morena. 24Ka ngwaga wa mogobo tšhemo yeo e tlo boela go mong wa yona e a e rekišitšego, yo e lego bohwa bja gagwe.

25Ge le bala theko, ka moka di ye ka sekele ya sekgethwa; gera tše masome a mabedi di dira sekele e tee.

26Leitšibulo la seruiwa, le e lego la Morena ka go tswalwa, motho a se ke a le kgethela Morena, e ka ba kgomo le ge e le sehuswana; ka gobane tšeo e šetše e le tša Morena. 27Ge e le leitšibulo la seruiwa se nago le tšhila, sona se lopollwe ka theko ye e beilwego, mme go ekeletšwe ka sa bohlano. Ge se sa lopollwe gona se rekišwe ka theko ya gago.

28Ge e le digafiwa ka moka, tše motho a di gafetšego Morena di etšwa go tše di lego tša gagwe e ka ba motho, goba seruiwa, goba tšhemo e lego bohwa bja gagwe, tšona ga di rekišwe, ga di lopollwe; ka gobane segafiwa ke se sekgethwakgethwa sa Morena. 29Mang le mang e lego mogafiwa, e le motho e a gafilwego, ga a hunollwe; a a bolawe.

30Karolo ya lesome ya tšohle tša naga; ya dibjalo tša naga, le ya dienywa tša naga, ke ya Morena, ke tše kgethwa tša Morena. 31Ge motho a ka rekolla karolo ya gagwe ya lesome, a ka kgona ge a ekeletša ka sa bohlano. 32Ge e ka ba sa lesome sa dikgomo le dihuswane, a bale ya lesome ge di tšwa ka tlase ga kotelo; yona e be sekgethwa sa Morena. 33Go se ke gwa hlaolwa e botse, le ye e sego e botse; le gona go se ke gwa fetoganywa; ka gobane e a kago fetoganya, o tlo ntšha le ye e badilwego, ya ba tše kgethwa ka dipedi; mme tšona ga di rekollwe.

34Ke tšona ditaelo tše Morena a di laetšego Moshe thabeng ya Sinai gore a di laele Baisiraele.

BIBELE

© 1951, 1986 Bible Society of South Africa. Used by permission. All rights reserved.

More Info | Version Index