Search form

LEFITIKO 4

Seloba

1Morena o boletše le Moshe a re: 2Botša Baisiraele o re: Ge motho a sentše, a sa dira ka boomo, a dira se se ileditšwego ke Morena, a sela o mongwe wa melao, 3ge go sentše moperisitamotlotšwa, a obela setšhaba molato, yena a tlišetše Morena powana ya leselela e se nago bosodi; a e tliše ka baka la sebe se a se dirilego, e be seloba. 4A e tliše mojako wa Ngwako wa Kgwerano pele ga Morena, a e bee seatla hlogong, a tsebo e hlaba pele ga Morena. 5Yena moperisitamotlotšwa a ge madi a yona, a a tliše mo Ngwakong wa Kgwerano. 6A ine monwana wa gagwe mo mading ao, a fokele pele ga Morena; a dire gašupa a lebane le lešira la sekgethwa. 7Ka madi a fetše dinaka tša aletare ya diorelo tša monko o bose, e lego pele ga Morena mo Ngwakong wa Kgwerano; mme ka moka ga ona a a tšhollele fase ga aletare ya dihlabelo e lego mojako wa ngwako wa Kgwerano. 8Makhura ka moka a powana yeo ya seloba a a ntšhe mo go yona, e lego lebipi, le makhura ka moka a mala, 9le dipshio ka dipedi le makhura a tšona le a moseko, le sebetšana, -- a di tloše go a dipshio, 10go dirwe ka mokgwa wa powana ya sedimo sa seleboga, mme moperisita a di tšhume mo aletareng ya dihlabelo. 11Ge e le letlalo la powana, le dinama tša yona ka moka, le hlogo ya yona, le mehlahu ya yona, le mala a yona, le mošwang wa yona, 12powana ka moka a e ntšhetše ntle ga mešaša felo mo go sego ditšhila sethobolong sa molora, mme a e fiše ka mollo godimo ga dikgong. E fišwe gona moo sethobolong sa molora.

13Ge go sentše phuthego ka moka ya Isiraele, e sa ka ya dira ka boomo, phuthego e se tsebe molato woo, mme ba dirile se se ileditšwego ke Morena, se se sa dirwego, ba oba molato, 14mohla go tsebagala sebe se ba se dirilego, phuthego e tliše powana ya leselela e be seloba; ba e tliše pele ga Ngwako wa Kgwerano. 15Gomme bagolo ba phuthego ba bee diatla hlogong ya powana yeo ba le pele ga Morena, me e hlabje pele ga Morena. 16Mme moperisitamotlotšwa a ge madi a powana yeo, a a tliše Ngwakong wa Kgwerano. 17A ine monwana wa gagwe mo mading ao, a fokele pele ga Morena ga šupa a lebane le lešira. 18A fetše dinaka tša aletare e lego pele ga Ngwako wa Kgwerano ka madi ao; mme a a šalago a a tšhollele fase aletareng ya dihlabelo mojako wa Ngwako wa Kgwerano. 19Makhura ka moka a a tšee a a tšhume aletareng. 20Powana ye a e dire ka mokgwa wa powana ya seloba, ka mokgwa woo. Ke mo moperisita a tlogo dira poelanyo, mme ba lebalelwa. 21Powana ka moka a e ntšhetše ka ntle ga mešaša, a e tšhume ka mokgwa wa yela ya pele. Ke sona seloba sa phuthego.

22Ge go sentše wa kgošana, a dirile se se ileditšwego ke Morena Modimo wa gagwe, a sa dira ka boomo, a dirile se se sa dirwego, a oba molato, 23ge a ka botšwa sebe sa gagwe se a sentšego ka sona, gona a tliše phokwana e se nago bosodi, e be sebego sa gagwe. 24A bee seatla sa gagwe hlogong ya phokwana, yeo, a e hlabe gona moo go hlabjago dihlabelo pele ga Morena. Ke seloba. 25Moperisita a tsebo kgwatha madi a seloba seo a fetša dinaka tša aletare ya dihlabelo ka ona; madi a šetšego a a tšhollele fase aletareng ya dihlabelo. 26Makhura ka moka a a tšhume ka mokgwa wa sedimo sa seleboga. Ke mo moperisita a tlo go mo direla poelanyo ka baka la sebe sa gagwe, mme a lebalelwa.

27Ge go sentše motho fela, a dira se se ileditšwego ke Morena, a sa dira ka boomo, a dirile se se sa dirwego, a oba molato, 28ge a botšwa sebe sa gagwe se a se dirilego, a a tliše putšane ya tshadi e se nago bosodi, e be sebego sa gagwe ka baka la sebe sa gagwe se a se dirilego; 29a bee seatla sa gagwe mo hlogong ya seloba sa gagwe, mme a se hlabe mo go hlabjago dihlabelo. 30Moperisita a kgwathe madi a yona ka monwana wa gagwe, a fetše dinaka tša aletare ya dihlabelo ka ona; madi a yona a a šetšego ka moka a a tšhollele fase aletareng. 31Makhura a yona ka moka moperisita a a tšee ka mokgwa wo a tšerego makhura a sedimo sa tebogo ka wona, a a tšhume aletareng, e be monko o bose wa Morena. Ke mo moperisita a tlogo mo direla poelanyo, mme a lebalelwa.

32Ge a ka re ke tliša nku ya sebego sa seloba, gona a tliše ya tshadi ye e se nago bosodi. 33A bee seatla mo hlogong ya seloba sa gagwe, mme a e hlabe mo go hlabjago dihlabelo. 34Moperisita a kgwathe madi a seloba seo ka monwana wa gagwe, mme a fetše dinaka tša aletare ya dihlabelo ka ona; madi a yona a a šetšego ka moka a a tšhollele fase aletareng. 35Makhura a yona ka moka a a nthše ka mokgwa wa a nku ya sedimo sa seleboga, mme a a tšhume mo aletareng, mo mellong ya Morena. Ke mo moperisita a tlogo mo direla poelanyo ka baka la sebe sa gagwe se a se dirilego, mme a lebalelwa.

BIBELE

© 1951, 1986 Bible Society of South Africa. Used by permission. All rights reserved.

More Info | Version Index