Search form

LEFITIKO 5

Selefa

1Ge motho a ka senya ka go loba taba, mola a kwile ge a enišwa, a le hlatse ya se a se kwilego le se a se bonego, mme a se loba, o tlo rwala molato.

2Ge motho a swara seila, e ka ba setoto sa phoofolo ya ditšhila, le ge e le sa kgomo ya ditšhila, le ge e le sa segagabi sa ditšhila, a se swara a sa tsebe, o tšhilafetše, o na le molato.

3Le ge a ka swara tšhila ya motho, tšhila efe le efe ye a ka tšhilafalago ka yona, a tšhilafala a sa tsebe, gomme a di lemoga ka morago, o na le molato.

4Goba ge motho a ka ena ka go hlaganela ka molomo wa gagwe, a re ke tlo dira sekete le sekete, e ka ba se se botse le ge e le se sebe, mme a di lemoga ka morago ge e le keno ya lefela, o na le molato go se sengwe sa tšona tšeo.

5Gomme ge a obile molato ka se sengwe sa tšona, a tle a ipolele se a sentšego ka sona. 6A tlišetše Morena selefa sa gagwe ka baka la sebe se a se dirilego, e ka ba sehuswana sa nku ya tshadi, le ge e le sa putšane, e be seloba. Gomme moperisita o tlo mo direla poelanyo ka baka la sebe sa gagwe.

7Ge a ka hlaelelwa ke se se lekanago nku, gona a tlišetše Morena mekurwanyane e mebedi, le ge e le maebana a mabedi; le lengwe e be la seloba; le lengwe e be la sehlabelo. 8A di tliše go moperisita; gomme yena o tlo thoma ka go hlaba la seloba; a le tene molala, a se le kgaole hlogo. 9Madi a seloba a fokele lehlakore la aletare ka ona; madi a a šetšego a a tšhollelwe fase aletareng. Ke seloba. 10La bobedi a le dire sehlabelo ka mokgwa wa sona. Moperisita o tlo mo direla poelanyo ka mokgwa woo ka baka la sebe se a se dirilego, mme a lebalelwa.

11Ge a ka hlaelelwa ke se se ka lekanago mekurwanyane e mebedi le ge e le maebana a mabedi, gona a tliše ntlatlana ya bupi bjo bo tokilwego, e be seloba sa gagwe, a se ke a bo tšhela makhura, a se ke a bea diorelo mo go bjona; ke seloba. 12A bo tliše go moperisita, a bo tsapare ka seatla, e be bja kgopotšo, a bo tšhume aletareng mo mellong ya Morena; ke seloba. 13Moperisita a mo direle poelanyo ka mokgwa o bjalo, ka baka la dibe tše a di dirilego tša mohuta woo, mme o tlo lebalelwa. Bupi e tlo ba bja moperisita ka mokgwa wa sebego.

14Morena o boletše le Moshe a re: 15Ge motho a dirile bošaedi, a sa dira ka boomo, a senya se se kgethetšwego Morena, a a tlišetše Morena selefa sa gagwe, e be kgapana ye e se nago bosodi ya mohlape; go iwe ka tekanyo ya disekele tša silifera, sekele ya sekgethwa; e be selefa. 16Tša sekgethwa tše a di sentšego, a di buše a okeletše ka seripa; gomme moperisita o tlo mo direla poelanyo ka kgapana yeo ya selefa, mme a lebalelwa.

17Ge motho a sentše, a sa dira ka boomo, a dirile se se ileditšwego ke Morena, a dirile se se sa dirwego, o obile molato, o tloga a rwele molato. 18A a tliše kgapana ye e se nago bosodi; go iwe ka tekanyo ya gago ya selefa; gomme moperisita o tlo mo direla poelanyo ka baka la bošaedi bja gagwe bjo a sa kago a bo dira ka boomo, mme a lebalelwa. 19Ke selefa se se swanetšego go lefelwa Morena.

20Morena o boletše le Moshe a re: 21Ge motho a sentše, a šaeditše pele ga Morena ka go latola se wa gabo a mo neetšego sona, goba se se gafetšwego seatleng sa gagwe gore a se boloke, goba se a se utswitšego, le ge e le se a patilego wa gabo ka sona, 22goba a latola ge a thwetše se se bego se timetše, goba a ena ka maaka molatong ofe le ofe, 23e a sentšego a oba molato o mobjalo, a buše se a se utswitšego, goba se a patilego wa gabo ka sona, goba se a bego a se boloka, goba se a se thwetšego se timetše, 24goba tše a ennego maaka ka baka la tšona, a di buše ka moka, a ekeletše ka sa bohlano, a di bušetše go mong wa tšona ka tšatši la selefa sa gagwe. 25A a tlišetše Morena selefa sa gagwe; e be kgapana ya mohlape ye e se nago bosodi; e ye ka tekanyo ya gago, e tle go moperisita e be selefa. 26Moperisita a mo direle poelanyo pele ga Morena; mme o tlo lebalelwa tšohle, eng le eng se a se dirilego a oba molato ka sona.

BIBELE

© 1951, 1986 Bible Society of South Africa. Used by permission. All rights reserved.

More Info | Version Index