Search form

LEFITIKO 8

Arone le barwa ba gagwe ba a apešwa

1Morena o boletše le Moshe a re: 2Bitša Arone le barwa ba gagwe, o tšee diaparo, le makhura a go tlotša, le powana ya seloba, le dikgapana tše pedi, le seroto sa dinkgwa tše di sa omelwago. 3O kgobele phuthego ka moka pele ga Ngwako wa Kgwerano.

4Gomme Moshe a dira se Morena a mo laetšego sona; phuthego ya kgobela pele ga mojako wa Ngwako wa Kgwerano. 5Moshe a bolela le phuthego a re: Tše Morena a laetšego a re di dirwe šedi!

6Moshe a batametša Arone le barwa ba gagwe, a ba hlapiša ka meetse. 7A mo apeša kobo ya leokodi, a mo tlema ka moketwana, a mo apeša kobjana, a mo apeša le Nkatanakgethwa, a mo tlema ka moketwana wa yona. 8A mo kgokela thebjana, a nokela “Seetša le Toko” mo thebjaneng. 9A mo rweša kefa hlogong, a e fapa ka lematšana la gauta, mofapahlogo o mokgethwa, ka mo a laetšego Moshe ka gona.

10Gomme Moshe a tšea makhura a go tlotša, a tlotša Ntlokgethwa le tše di lego mo go yona, a di kgetha. 11A fokela aletare ka ona, a dira gašupa, a e tlotšatlotša le dibjana tša yona ka moka, le legopo le leoto la lona, a di kgetha. 12A tšhela makhura a go tlotša mo hlogong ya Arone, a mo tlotša, a mo kgetha. 13Gomme Moshe a batametša barwa ba Arone, a ba apeša diaparo tša leokodi, a ba tlema ka meketwana, a ba rweša dikuane, ka mo Morena a laetšego Moshe ka gona.

14Bjale a batametša powana ya seloba. Arone le barwa ba gagwe ba bea diatla hlogong ya powana yeo ya seloba; 15ya hlabiwa; Moshe a tšea madi a yona a fetša dinaka tša aletare ka ona thoko tšohle ka monwana wa gagwe, ya ba go e hlatswa; madi a a tšhollela fase aletareng, a e kgetha, a e dira ya poelanyo. 16A tšea lebipi ka moka, le sebetšana, le dipshio ka dipedi, le makhura a tšona, a di tšhuma aletareng. 17Yona powana le letlalo la yona, le dinama tša yona, le mešwang ya yona, a di fiša ka mollo ka ntle ga mešaša, a dira ka mo Morena a mo laetšego ka gona.

18A tliša le kgapana ya sehlabelo; Arone le barwa ba gagwe ba bea diatla tša bona mo hlogong ya yona; 19Moshe a e hlaba, a fokela aletare ka madi a yona thoko tšohle. 20A e phakologanya, a tšhuma hlogo ya yona, le ditho tša yona, le makhura a yona. 21Ge e le mala a yona le mehlahu, a di hlatswa ka meetse; mme kgapana ka moka a e tšhuma aletareng, ya ba sehlabelo sa monko o bose, ya ba ya mello ya Morena, ka mo Morena a mo laetšego ka gona.

22A tliša le kgapana ya bobedi, ya go bewa ga baperisita; Arone le barwa ba gagwe ba bea diatla tša bona mo hlogong ya yona. 23Moshe a e hlaba, a kgwatha madi a yona a fetša lerephu la tsebe ya Arone, le mono o mogolo wa seatla sa gagwe sa le letona, le mono o mogolo wa leoto la gagwe la le letona. 24A batametša barwa ba Arone, a fetša marephu a ditsebe tša bona tša le letona, le meno e megolo ya diatla tša bona tša le letona, le meno e megolo ya maoto a bona a le letona, a e fetša ka madi; mme a tsebo fokela aletare ka ona thoko tšohle. 25A tšea makhura a mosela, le lebipi ka moka, le sebetšana, le dipshio ka dipedi le makhura a tšona, le leoto la le letona. 26Mo serotong sa dinkgwa tše di sa omelwago, se se beilwego pele ga Morena, a ntšha senkgwa setee se se dubilwego ka makhura, le sematla setee, a di bea godimo ga makhura, godimo ga leoto lela. 27Tše ka moka a di neela diatleng tša Arone, le diatleng tša barwa ba gagwe, ba di ekara pele ga Morena. 28Moshe a kgona a di tšea diatleng tša bona, a di tšhuma godimo ga sehlabelo, ya ba sedimo sa go bewa ga bona, sa monko o bose wa Morena. 29Moshe a tšea leumo, a le ekara pele ga Morena, ya ba kabelo ya Moshe ya kgapana yeo ya sedimo sa go bewa ga bona, ka mo Morena a mo laetšego ka gona.

30Moshe a tšea makhura a go tlotša, a tšea le madi a mo aletareng, a fokela Arone le diaparo tša gagwe, le barwa ba gagwe a ba fokela; ya ba go kgetha Arone le diaparo tša gagwe, le barwa ba gagwe le diaparo tša bona.

31Gomme Moše a bolela le Arone le barwa ba gagwe a re: Apeang dinama mojako wa Ngwako wa Kgwerano, le di jeleng gona moo, le senkgwa sa mo serotong sa sedimo sa go bewa ga lena, ka mo ke laetšego ka re: Arone le barwa ba gagwe ba di je. 32Se se šalago go dinama le go senkgwa, le se fiše ka mollo. 33Le se ke la tloga mojako wa Ngwako wa Kgwerano go be go fele matšatši a šupago. 34Se se dirilwego lehono se laetšwe ke Morena, gore le direlwe poelanyo. 35Dulang mojako wa Ngwako wa Kgwerano le fetše matšatši a šupago le mašego a ona, le hlokomele tša go hlankela Morena gore le se ke la hwa; ka gobane ke laetšwe bjalo. 36Gomme Arone le barwa ba gagwe ba dira tšohle tše Morena a di laetšego ka Moshe.

BIBELE

© 1951, 1986 Bible Society of South Africa. Used by permission. All rights reserved.

More Info | Version Index