Search form

NUMERI 10

Dinaka tša go bitša phuthego. Go hlahlamologa ga setšhaba ge se tloga thabeng ya Sinai

1Morena o boletše a re: 2Itirele dinaka tše pedi tša silifera; o di dire ka silifera e batotšwego; e be tša go kgoba phuthego, le go khuduša mešaša. 3Ge ba letša tšona e be go re phuthego ka moka e phuthegele go wena mojako wa Ngwako wa Kgwerano. 4Ge go letšwa e tee ya tšona, e be go re matona, balaodi ba madira a Isiraele ba phuthegele go wena. 5Ge di letswa ka maatla e be go re go hlahlamologe ba mešaša ya thoko ya bohlabela. 6Ge di letšwa la bobedi ka maatla e be go re go hlahlamologe ba mešaša ya thoko ya borwa; go letšwa ka maatla ge e le go re ba hlahlamologe. 7Ge e le gore go kgobelwe pitšo, gona di se letšwa ka maatla. 8Baletši ba dinaka tšeo e be baperisita barwa ba Arone.

E be mokgwa wa lena ka mehla go iša ditlogolong. 9E tlo re ge le tšwa dira kua nageng ya lena, le elwa le manaba a a le šwahletšego, le letša dinaka ka maatla, le tlo ba le gopolwa pele ga Morena Modimo wa lena, mme la namolelwa diatleng tša manaba a lena. 10Le ka matšatši a ge le thabile, le ka menyanya ya lena, le ka la go balama ga kgwedi, le letše dinaka tšeo ge go tlišwa dihlabelo tša lena le didimo tša lena, gore e be go le tlišetša go gopolwa pele ga Modimo wa lena, nna Morena Modimo wa lena.

11Ka la masome a mabedi la kgwedi ya bobedi ya ngwaga wa bobedi leru le hlatlogile la tloga mo Ntlong ya Molao. 12Baisiraele ba khuduga mo lešokeng la Sinai, makoko a bona a lokologana; gomme leru la ya la ema lešokeng la Parana.

13Ya ba la mathomo ge ba khuduga ka go laelwa ke Morena ka Moshe. 14Ba sefoka sa mešaša ya Bajuda ba tsoga ba ba eta pele ka makoko a bona, Nahesone morwa wa Aminadaba a na le madira a gagwe. 15Nathaniele morwa wa Tsuari a na le madira a ba leloko la Isashara. 16Eliaba morwa wa Helone a na le madira a leloko la Sebulone.

17Le Ntlokgethwa ya hlahlamolwa, Bagerisone le ba Merari ba tsoga ba e rwele.

18Gwa kgona go tsoga ba sefoka sa mešaša ya Barubeni ka makoko a bona; Elitsuri morwa wa Sedeuri a na le madira a gagwe; 19Selumiele morwa wa Tsurišadai a na le madira ba leloko la Simeone; 20Elisafa morwa wa Dehuele a na le madira a leloko la Gada.

21Ya ba gona go tsogilego Bakahathe ba rwele tše kgethwa; ge bona ba fihla ba hweditše Ntlokgethwa e šetše e hlomilwe.

22Gwa latela ba sefoka sa mešaša ya Baefuraimi ka makoko a bona, Elisama morwa wa Amihudu a na le madira a gagwe; 23Gamamiele morwa wa Pedatsuri a na le madira a leloko la Manase; 24Abidani morwa wa Gideoni a na le madira a leloko la Benyamini.

25Gwa latela ba sefoko sa mešaša ya Badani, ya ba ba go khunyeletša ba mešaša ka moka ka makoko a bona, Ahiesere morwa wa Ahitsuri a na le madira a gagwe, 26Pagiele morwa wa Okorane a na le madira a leloko la Asere, 27Ahira morwa wa Enani a na le madira a leloko la Nafutali. 28Ke gona go lokologana ga Baisiraele ka makoko a bona ge ba khuduga.

29Gomme Moshe a bolela le Hobaba morwa wa Reguele Momidiani mogwegadi wa Moshe, a re: Rena re a khuduga; re ya kua go boletšwego ke Morena a re: Ke tlo le nea felo fao. Sepela le rena; re tlo go dira gabotse, ka gobane Baisiraele Morena o ba baletše tše botse.

30Hobaba a re: Nka se ke ka ya. Nna ke tlo boela nageng ya gešo go metswalo ya ka.

31Moshe a re: A nke o se re tlogele, ka gobane ke wena o tlogo re tsebela makutšo lešokeng; o tlo ba mahlo a rena. 32Ge o sepela le rena, mme ra tlelwa ke tše botse tše Morena a tlogo re direla, le wena re tlo go dira gabotse.

33Gomme ba tlogile thabeng ya Morena ba sepela matšatši a mararo; polokelo ya kgwerano ya Morena ya ba eta pele leetong le la matšatši a mararo, ya ba nyakela makhutšo. 34Mosegare ba be ba aparetšwe ke leru la Morena mola ba tlogile mešašeng.

35Ge polokelo e tsoga Moshe o be a bolela a re: Nanoga, Morena, manaba, a gago a rakwe, Bahloi ba gago ba tšhabe! 36Ge polokelo e etla mešašeng, Moshe a re: Morena, boela go mašaba a diketekete tša Isiraele!

BIBELE

© 1951, 1986 Bible Society of South Africa. Used by permission. All rights reserved.

More Info | Version Index