Search form

NUMERI 13

Bahlodi

1Morena o boletše le Moshe a re: 2Roma banna ba ye go hlola naga ya Kanana, ye ke e neago Baisiraele. Le hlaole monna o tee o tee mo lelokong la botatabo, mme le ba rome. Ka moka ga bona e be matona mo go Baisiraele. 3Gomme Moshe a ba roma ka taelo ya Morena mehla yela ba le lešokeng la Parana. Banna ba e be e le ba bagolo mo go Baisiraele. 4Maina a bona šea: Wa leloko la Rubeni e be e le Samua morwa wa Sakuri. 5Wa leloko la Simeone e be e le Safata morwa wa Hori. 6Wa leloka la Juda e be e le Kalebe morwa wa Jefune. 7Wa leloko la Isashara e be e le Jigala morwa wa Josefa. 8Wa leloko la Efuraimi e be e le Hosea morwa wa Nuni. 9Wa leloko la Benyamini e be e le Palati morwa wa Rafu. 10Wa leloko la Sebulone e be e le Gadiele morwa wa Sodi. 11Wa leloko la Josefa, la Manase, e be e le Gadi morwa wa Susi. 12Wa leloko la Dani e be e le Amiele morwa wa Gemali. 13Wa leloko la Asere e be e le Sethuri morwa wa Mikaele. 14Wa leloko la Nafutali e be e le Nakabi morwa wa Wofsi. 15Wa leloko la Gada e be e le Guele morwa wa Maki.

16Ke ona maina a banna ba Moshe a ba romilego go hlola naga ya Kanana. Hosea morwa wa Nuni Moshe o mo reetše leina la Joshua.

17Moshe o ba romile go hlola naga ya Kanana, a ba laya a re: Tsenang go yona ka tsela ya borwa, le nameleng dithabeng. 18Le bone naga yeo goba ke e bjang, le batho ba ba agilego mo go yona, ge e le ba maatla goba e le ba ba fokolago, goba ba se bakae, goba e le ba bantši. 19Le bone naga ye ba agilego mo go yona goba ke e bjang, ge e le e botse goba e le e mpe, le metse goba ke e mebjang ye ba agilego mo go yona, goba ke metse ye e se nago dibo, goba e le ya dibo. 20Le bone naga goba ke e bjang, ge e le e bogale, goba e le lehwafa, ge e na le dihlare, le ge di se gona. Dirang senna, le boe le dienywa tša naga yeo; ka gobane ke lebaka la dithakangwaga tša morara.

21Gomme banna bao ba rotoga, ba hlola naga go tloga lešokeng la Sini go fihla Rehobo, mo tseleng ya go ya Hamathi. 22Ba rotoga ba lebile borwa ba fihla Heburone mo go bego go agile Ahimane le Sesai le Talamai ba leloko la Enaki. Ge e le motse wa Heburone o be o šetše o agilwe nywaga e šupago, gwa kgona go agiwa motse wa Soane wa kua nageng ya Egipita. 23Ba fihla nokeng ya Esikolo; moo ba ripa lekala le le nago le lešihla le le tee la morara, la rwalwa ke ba babedi ka phata, ba tšea le marapa le mago. 24Felo fao go reetšwe leina la Esikolo ka baka la morara wo Baisiraele ba o ripilego ntshe.

25Gwa fela matšatši a masome a mane, ya ba gona ba boa ba feditše go hlola naga. 26Ge ba fihla go Moshe le Arone le go phuthego ka moka ya Baisiraele lešokeng la Parana kua Kadese, ba ba laodišetša le phuthego ka moka ditaba, ba ba bontšha dikenywa tša naga yeo. 27Ba mmotša ba re: Re fihlile nageng ye o re rometšego go yona; ruri ke naga ye e elago maswi le nose; dikenywa tša yona šedi. 28Gomme fela, batho ba ba agilego nageng yeo ke ba bathata; metse ke dibo; ke e megolo ka kudu. Le ba leloko la Enaki re ba bone gona kua. 29Mono thoko ya borwa go agile Baamaleke; mme kua dithabeng go agile Bahethe le Bajebusi le Baamoro; kua lewatleng khwiting ya Jorodane go agile Bakanana.

30Ge setšhaba bjalo se thoma go omanya Moshe, Kalebe a re ke se bee pelo, a re: A re napeng re ye re tšee naga yeo; e ka se re palele.

31Fela, banna bala ba ba bego ba ile le yena, bona ba re: Re ka se ke ra kgona go lwa le setšhaba seo, ka gobane se re feta ka maatla. 32Gomme naga yeo ye ba bego ba ile go e hlola ba e senya mo go Baisiraele, ba re: Naga yeo re tšwago go e hlola, e ja baagi ba yona. Batho ba re ba bonego mo go yona ke batho ba batelele. 33Re bone le ba megwanggwang, Baenaki ba mohuta wa megwanggwang, mme rena ra ikhwetša re etša ditšie; le bona ba hwetša re etša tšona.

BIBELE

© 1951, 1986 Bible Society of South Africa. Used by permission. All rights reserved.

More Info | Version Index