Search form

NUMERI 15

Melao ya didimo le dibego. Poelano. Sabatha. Diaparo

1Morena o boletša le Moshe a re: 2Bolela le Baisiraele o re: Ge le tsene mo nageng ye ke tlogo le nea yona ya ba magae a lena, 3mme la rata go tliša tša mello ya Morena, e lego dihlabelo, le didimo, le tša phethakeno, le tša go ithapa, le ge e le tša menyanya ya lena, e le go direla Morena tša monko o bose ka dikgomo le ka dinku, 4gona e a tlišago sebego sa gagwe go Morena, a tliše le neo ya dijo, e lego ntlatla ya bupi bjo bo nago le lefiswana la makhura. 5A tliše le sebego sa beine ka lefiswana gotee le sehlabelo le ge e le sedimo sa kwanyana e tee. 6Gomme ge e le kgapana, sebego sa dijo a tliše bupi ka serotwana le makhura ka pitšana. 7Le beine ya sebego a tliše ka pitšana, e be tša monko o bose go Morena. 8Ge o tliša powana ya sehlabelo le ge e le ya sedimo, e le ya go phetha keno, le ge e le seleboga sa Morena, 9ge e le powana, gona sebego sa dijo o tliše seroto se se tletšego bupi le moetana wa makhura. 10Beine ya sebego o tliše ka moetana, e be tša mello ya Morena tša monko o bose.

11Go dirwe ka mokgwa woo ge e le kgomo e tee, le ge e le kgapana e tee, le ge e le kwanyana e tee, le ge e le putšanyana e tee. 12Dibego le di lebanye le tše le di hlabago. Le dire ka mokgwa woo, le ye ka palo ya tše le di tlišago. 13Bohle ba gae le ba dire ka mokgwa woo ge ba tliša mello ya Morena, tša monko o bose. 14Le modiiledi e a nago le lena, le ge e le wa moloko wa geno, ge a rata go tliša tša mello ya Morena, tša monko o bose, a dire ka mo lena le dirago ka gona. 15Le be le mokgwa o tee wa ba phuthego, le wa moeng e a dutšego go lena; e be molao wa ka mehla mo melokong ya lena, molao wa go re: Modiiledi a be bjalo ka lena pele ga Morena. 16E be molao o tee, le mokgwa o tee go lena le go motho e a diiletšego go lena.

17Morena o boletše le Moshe a re: 18Bolela le Baisiraele o ba botše o re: Ge le tsene mo nageng ye nna ke le išago go yona, 19mohla le jago bogobe bja naga yeo, le ntšhetšeng Morena neo. 20Le nthše neo, senkgwa sa bupi bja mabele a mafsa. Le ntšhe neo ye bjalo ka ge go ntšhiwa neo ya seboa. 21Le ntšhetšeng Morena neo ya bupi bja mabele a mafsa go iša ditlogolong tša lena.

22E re ge le ka tšhoga le sentše le sa ka la phetha melao yohle ye Morena a e boditšego Moshe, 23tšohle tše Morena a le laetšego tšona ka Moshe, go tloga letšatšing le Morena a di boletšego ka lona, go iša pele ditlogolong, 24e re ge sebe se direlwe ka go thelela, phuthego e sa tsebe, gona phuthego ka moka e tliše powana ya sehlabelo sa monko o bose go Morena gotee le sebego sa yona sa dino ka mo go swanetšego; e tliše le phoko ya seloba. 25Moperisita a direle phuthego ka moka ya Baisiraele poelanyo; gomme ba tlo lebalelwa gobane e be e se ka boomo, le ka gobane ba tlišeditše Morena sebego sa mello ya Morena, le seloba sa Morena ka baka la go timela ga bona. 26Phuthego ka moka ya Baisiraele e tlo lebalelwa, le ge e le motho e a diiletšego go bona, ka gobane setšhaba ka moka se tšhogile se sentše.

27Ge go sentše motho o tee a sa dira ka boomo, a tliše sethojana sa pudi sa ngwaga o tee, e be seloba sa gagwe. 28Motho e a sentšego a sa dira ka boomo, moperisita a mo direle poelanyo ka baka la sebe se a rumotšego Morena ka sona ka go thelelwa; a mo direle poelanyo a lebalelwe. 29E ka ba motho wa gae wa Moisiraele, e ka ba motho e a diiletšego mo go lena, ge ba direle sebe ka go thelelwa, le dire ka molao o tee.

30Fela, motho e a senyago ka boomo, e ka ba wa gae, e ka ba modiiledi, o goboša Morena, a kgaolwe setšhabeng sa gabo; 31ka gobane o nyaditše tše di boletšwego ke Morena, o sentše molao wa gagwe; motho e mobjalo a a kgaolwe sa ruri, a rwale molato wa gagwe.

32E kile ya re ge Baisiraele ba le lešokeng, ba hwetša monna e mongwe a rwalela dikgong ka letšatši la Sabatha. 33Ba ba mmonego a rwalela dikgong, ba mo tliša go Moshe le go Arone le go phuthego ka moka. 34Ba mo iša kgolegong, ka gobane go be go sešo gwa ba le kahlolo ya gore a ka dirwa eng. 35Gomme Morena a botša Moshe a re: Monna eo a bolaelwe ruri; phuthego ka moka e mo thume ka mabje kua ntle ga mešaša. 36Phuthego ka moka ya napa ya mo iša kua ntle ga mešaša ya mo thuma ka mabje; a hwa bjalo ka ge Morena a laetše Moshe.

37Morena o boletše le Moshe a re: 38Bolela le Baisiraele o ba botše o re, ba dire matobolo mo dintlheng tša diaparo tša bona; le ditlogolo tša bona di dire bjalo. Mo letobolong ba tlemelle lenti la purapura e tala. 39Le apare matobolo ao, gore ge le a bona le gopole melao ya Morena yohle, la dira ka mo e boletšego ka gona, gore le se arogele go tše di kgahlišago dipelo tša lena le mahlo a lena, tše di kago le iša bootsweng. 40Le se ke la lebala, gee, go dira ka melao ya ka ka moka; le be bakgethwa ba Modimo wa lena. 41Modimo wa lena ke nna Morena. E a le ntšhitšego nageng ya Egipita, gore a be Modimo wa lena, ke nna Morena Modimo wa lena.

BIBELE

© 1951, 1986 Bible Society of South Africa. Used by permission. All rights reserved.

More Info | Version Index