Search form

NUMERI 20

Meetse a tšwago leswikeng. Bonaba bja Baedomo. Lehu la Miryama le Arone

1Baisiraele, phuthego ka moka ya bona, ba fihlile lešokeng la Sini ka kgwedi ya pele. Setšhaba sa dula Kadese; gomme Miryama a hwela gona moo, a bolokwa gona.

2Ya re ge phuthego e hloka meetse, ya bokanela Moshe le Arone; 3Ya omanya Moshe ya re: Joo, re ka be re ikhwetše mola bana baborena ba ehwa pele ga Morena! 4Ke ka baka la eng ge le tlišitše phuthego ya Morena fa lešokeng le, gore re hwele gona, rena le dikgomo tša rena! 5Le be le reng ge le re ntšha kua Egipita, la re tliša felo mo go šoro? Naga ye ga e na malemo, ga e na mego, ga e na merara; le meetse a go nwa ga a gona. 6Moshe le Arone ba tloga mo pele ga phuthego, ba ya mojakong wa Ngwako wa Kgwerano, ba lotšha ba inametše fase; gomme letago la Morena la bonala pele ga bona.

7Morena a bolela le Moshe a re: 8Swara molamo, o kgobokanye phuthego o na le Arone mogolwago gomme le bolele le leswika ba lebeletše; ke mo le tlogo le nea meetse a lona; mme o tlo ba ntšhetša meetse mo leswikeng, wa noša phuthego le dikgomo tša bona. 9Moshe a tšea molamo fala pele ga Morena, a dira ka mo Morena a mo laetšego ka gona.

10Moshe le Arone ba kgobokanya phuthego gona fao pele ga leswika. Gomme Moshe a bolela le bona a re: Kwang lena dinganga tenang! Afa re ka le ntšhetša meetse mo leswikeng le? 11A realo a emiša letsogo, a tia leswika gabedi ka lepara la gagwe; gwa tšwa meetse a mantši, phuthego ya nwa, le dikgomo tša bona.

12Ya ba gona Morena a boletšego le Moshe le Arone a re: Lena, phuthego ye le ka se ke la e fihliša mo nageng ye ke tlogo e fa yona, ka baka la ge le sa ka la mpota, le sa ka la ntira e mokgethwa pele ga Baisiraele.

13Ke ona meetse a Meriba, mo Baisiraele ba nganganego le Morena; gomme yena a ba e mokgethwa mo go bona.

14Mehla yeo ba le gona moo Kadese Moshe o romile batseta go kgoši ya Edomo, a re: Isiraele ngwaneno o re: Ditshwenyego ka moka tše di re wetšego, le šetše le di kwele. 15Botatawešo ba kile ba fologela Egipita; ra fetša nywaga e mentši re dutše Egipita. Baegipita ba re dira gampe, rena le botatawešo. 16Rena ra hlabela Morena mokgoši; a kwa dillo tša rena; a roma Morongwa, a re ntšha Egipita. Bjale re mo Kadese motseng o lego pheletšong ya mellwane ya gago. 17Bjale a ke o re dumelele go phatša naga ya gago. Re ka se ke ra gata mašemo le dirapa tša merara; re ka se ke ra nwa meetse a didiba; re tla fo sepela ka tsela ya mošate; re ka se ke ra arogela thoko ya le letona goba ya le letshadi, ra ba ra tšwa nageng ya gago.

18Baedomo ba fetola ba re: Le se ke la ba la phatša naga ya rena, re sa tlo gahlana le lena ka marumo.

19Baisiraele ba re: Re tla fo sepela ka tsela ye e phatlaletšego. Gomme ge re ka nwa meetse a lena, re tlo a reka. Ga re na taba le lena, ge e se go fo iphetela ka maoto.

20Baedomo ba re: Le se ke la e phatša. Ya ba ba šetše ba etšwa e le madira a mantši, ba swere marumo. 21Ke wona mokgwa wo Baedomo ba gannego ka wona go dumella Baisiraele go phatša naga ya bona. Gomme Baisiraele ba ba šikologa.

22Baisiraele ba khudugile Kadese, phuthego ka moka ya tla thabeng ya Horo. 23Gona moo thabeng ya Horo mo mellwaneng ya la Edomo Morena o boletše le Moshe le Arone a re: 24Arone o tlo gorošetšwa go ba gabo. Kua nageng ye ke e filego Baisiraele a ka se ke a tsena, ka gobane le nyaditše lentšu la ka kua meetseng a Meriba. 25Bjale tloga le Arone le Eleasara morwa wa gagwe, o ba rotošetše thabeng ya Horo. 26Gomme Arone o mo apole diaparo tša gagwe, o di apeše Eleasara morwa wa gagwe. Arone yena o tlo gorošwa; o tlo hwela ntshe. 27Gomme Moshe a dira ka mo Morena a mo laetšego ka gona; ba rotogela thabeng ya Horo phuthego ka moka e ba lebeletše. 28Moshe a apola Arone diaparo tša gagwe, a di apeša Eleasara morwa wa gagwe. Gomme Arone a hwela gona moo godimo ga thaba. Thabeng gwa fologa Moshe le Eleasara. 29Phuthego ka moka ge e bona gobane Arone o sepetše, ba setšhaba sa Isiraele ba fetša matšatši a masome a mararo ba mo llela.

BIBELE

© 1951, 1986 Bible Society of South Africa. Used by permission. All rights reserved.

More Info | Version Index