Search form

NUMERI 21

Noga ya tshipi. Sihone le Ogo

1Kgoši Aradi ya Mokanana e bego e dutše thoko yeo ya borwa, e kwele gore Baisiraele ba tla ka tsela ya dihlodi. Aradi a tšwa a hlabana le Baisiraele, a thopa ba bangwe mathopša. 2Baisiraele ba enela Morena keno ba re: Ge setšhaba se o ka se neela diatleng tša rena, gona metse ya bona re tlo e dira segafiwamoka. 3Gomme Morena a kwa se Baisiraeli ba se boletšego, a ba neela Bakanana bao, ba dira metse ya bona segafiwamoka, gomme felo fao ba go reela leina la Horoma.

4Baisiraele ba tlogile Horoma ba fologa ka tsela ya Lehlakawatleng, ba šikologa naga ya Edomo; gomme tseleng setšhaba sa fela pelo. 5Batho ba bolela Modimo le Moshe gampe, ba re: Ke ka baka la eng ge le re ntšhitše nageng ya Egipita? A e be e le gore re hwele fa gare ga naga? Ka gobane mo ga go meetse; gomme dipelo tša rena di bile di tennwe ke bogobe bjo bo sa horišego. 6Gomme Morena a roma dinoga tše di fišago, tša tsena mo gare ga bona, tša ba loma; mme gwa hwa batho ba bantši ba Baisiraele. 7Bjale setšhaba sa tla go Moshe sa re: Re sentše ka go bolela Morena le wena gampe. Re rapelele go Morena, gore a tloše dinoga tše mo go rena. Moshe a rapelele setšhaba. 8Morena a botša Moshe a re: Dira noga e fišago, o e fege godimo ga lefata; gomme e tlo re ge motho a lomilwe, mme a e lebelela, o tlo phela. 9Gomme Moshe a dira noga ka mphiri, a e fega godimo ga lefata; mme ya re ge motho a lomilwe ke noga, a lebelela noga ya mphiri, a fola, mang le mang.

10Gona moo Baisiraele ba khudugile, ba ya ba hloma mešaša Obothe. 11Ba tloga Obothe ba yo hloma mešaša mebotong ya Abarimi kua lešokeng le le bataganego le la Moaba ka thoko ya bohlabela. 12Ba tloga moo ba ya ba hloma mešaša moeding wa Saredi. 13Ba tloga moo ba ya ba hloma mešaša mošono wa noka ya Arinoni e lego lešokeng, e hlagago ka kua mellwaneng ya Baamoro. Ka gobane nokeng ya Arinoni ke mo Bamoaba ba neanago mellwane le Baamoro. 14Ke tšona di bolelwago lengwalong la dintwa tša Morena, la re: Kua Fahebe ra etša Morena, la re: Kua Fahebe ra etša ledimo, le mo dinokaneng tša Arinoni, 15le kgogolamelatswana dinakaneng tša Ari, pataladi mellwaneng ya la Moaba.

16Ba tloga moo ba tla Beera. Ke sona sediba se Morena a se boletšego ge a botša Moshe a re: Kgobokanya setšhaba ke ba fe meetse. 17Gona moo Baisiraele ba na ba bina koša ba re:

Sediba, seloga! Le se binele,

Sediba, seepšakemagoši,

18Sefatwakebagolobasetšhaba,

Ka lehlotlo le mapara a bagolo.

19Ba tloga lešokeng ba tla Matana. Ba tloga Matana ba tla Nagaliele. Ba tloga Nagaliele ba tla Bamothe.

20Bamothe ba tloga ba tla moeding wa molaleng wa Moaba, thabeng ya Pisiga e okametšego lehanateng.

21Baisiraele ba roma batseta ba ya go Sihoni kgoši ya Baamoro, ba re: 22Re dumelele re phatše naga ya gago. Re ka se ke ra gata mašemo le dirapa tša merara. Le meetse a didiba re ka se ke ra a nwa. Re tla fo sepela ka tsela ya mošate, ra ba ra tšwa nageng ya gago. 23Sihoni a gana ge Baisiraele ba re re sela mellwane ya gagwe; a rapa setšhaba sa gagwe ka moka; a tšwa go yo gahlana le Baisiraele gare ga naga; a tla Jahatsa, a hlabana le Baisiraele. 24Baisiraele ba mo fenya ka bogale bja lerumo, ba tšea naga ya gagwe go tloga nokeng ya Arinoni go fihla nokeng ya Jaboko, ba goma ka la Amoni; ka gobane difata tša Baamoni ga di kgonege. 25Baisiraele ba tšere metse ka moka yeo, ba dula metseng ya Baamoro, motseng wa Hesiboni le metsaneng ya wona ka moka. 26Ka gobane Hesiboni e be e le wona motse wa Sihoni, mošate wa Baamoro, Sihoni o kile a hlabana le kgoši ya Bamoaba e bego e le gona pele, a e amoga naga ya yona ka moka go goma ka noka ya Arinoni.

27Ke tšona bahlabeledi ba dikoša ba bego ba di bolela ba re:

Tlang Hesiboni! Motse wa Sihoni o agwe o tie.

28Mollo o tšwa Hesiboni, kgabo e hlaga sebong sa Sihoni,

E fiša motse wa Arimoaba, boramebotwana ba Arinoni,

29Joo-nna-joo! Moaba! O feletše, Setšhaba sa Kamosi;

o lahla barwa ba gagwe ba tšhaba,

barwedi ba gagwe ba thopša ke

Sihoni kgoši ya Amoro.

30Ra ba betša ka mesebe;

Hesiboni wa senyega,

Ra goma Diboni,

Ra ba fiša ra goma Nofathe,

ka mollo ra goma Medeba.

31Baisiraele ba tlile ba dula nageng ya Baamoro. 32Moshe a roma banna ba hlola la Jasera; ba ba ba tšea metsana ya gona, ba raka Baamoro ba gona.

33Ba boa ba tla ka tsela ya Basani. Ogo kgoši ya Basani a ba šwahlela a rapile setšhaba sa gagwe ka moka, ba gahlana motseng wa Edirei. 34Morena a bolela le Moshe a re: Se mo tšhabe; ke mo gafetše diatleng tša gago, le setšhaba sa gagwe; o tlo mo dira se o se dirilego Sihoni kgoši ya Baamoro e a bego a agile Hesiboni. 35Gomme Baisiraele ba mmolaya, le barwa ba gagwe, le madira a gagwe, gwa se ke gwa phonyokga le o tee; gomme ba tla ba dula nageng ya gagwe.

BIBELE

© 1951, 1986 Bible Society of South Africa. Used by permission. All rights reserved.

More Info | Version Index