Search form

NUMERI 23

Diema tša Bileama

1Bileama a botša Balaka a re: Felo fa, nkagele dialetare tše di šupago, o ntlhaolele dipoo tše di šupago, le dikgapana tše di šupago.

2Balaka a dira bjalo ka ge Bileama a boletše. Gomme Balaka le Bileama ba hlaba poo le kgapana mo aletareng e engwe le e engwe. 3Bileama a botša Balaka a re: Sala o eme fa sehlabelong sa gago; nna ke sa ya kwa pejana; mohlomongwe ke tlo hlakana le Morena. Gomme taba ye a tlogo nkutollela yona, ke tlo go anexela yona. A realo a ya serwaolong. 4Bileama a gahlana le Morena; a bolela a re: Ke lokišitše dialetare tše di šupago, ka hlaba poo le kgapana mo aletareng e nngwe le e nngwe.

5Gomme Morena a bea Lentšu mo molomong wa Bileama, a re: Boela go Balaka o bolele lona leo. 6Bileama ge a boa a hwetša Balaka a eme mo sehlabelong sa gagwe, a na le matona ka moka a Moaba.

7A hlaba seema a re:

Kwa Siria ke bitšwa ke Balaka kgoši ya Moaba.

Ke le kua thabeng tša bohlabela ke thwe:

Tla o nthogele Jakobo!

Tla o nkgalemele Isiraele!

8Nka roga bjang moserogwe wa Modimo?

ka kgalema byang mosekgalengwe wa Modimo?

9Ke mmone ke le godimo lentsweng;

ka se bogela ke le kwa madutameng.

Sese setšhaba sedulasennoši,

sesoladitšhaba tše dingwe.

10Marole a Jakobo a balwa ke mang?

Mmadi ke mang wa mehlape ya Isiraele?

A nke moya waka o hwe la baloki;

tša go tlo ntlela di etše tša bona.

11Balaka a bolela le Bileama a re: O ntira taba mang? Ke go bileditše go roga manaba a ka. Bjale šedi; o bile o ba šegofaditše.

12Bileama a fetola a re: Nna ke itota gore ke bolele tše Morena a di beago molomong waka.

13Balaka a re: Tlaa hle, re ye felo mo gongwe, mo o tlogo se bona o le ntshe; wa tlo bona dinakana tša sona fela, e sego ka moka ga sona; mme o nthogele setšhaba se o le fao. 14A mo iša mo sehlabeng sa bahlapetši thabeng ya Pisiga, a aga aletare tše di šupago, a tliša sehlabelo sa poo le kgapana mo aletareng e nngwe le e nngwe.

15Bileama a bolela le Balaka a re: Šala o eme fa sehlabelong sa gago; nna ke sa yo hlakanetša fala.

16Bileama a hlakana le Morena; Morena a mmea Lentšu molomong, a re: Boela go Balaka o mmotše lona leo. 17A tla a hwetša Balaka a sa eme sehlabelong sa gagwe, a na le matona a Moaba. Balaka a re: Morena o itšeng?

18Bileama a hlaba seema a re:

Balaka tsoga o theetše.

O ntshekegele tsebe wena morwa wa Tsiporo.

19Modimo ga se motho a kago aketša,

ga se ngwana motho e a kago thiša.

Naa a ka bolela, a napa a lesa go dira?

Naa a ka fo rera, a lesa go di phetha?

20Sedi! Nna ke laetšwe go atla; ge yena a atla, nna nka se hlanoše.

21Go Jakobo ga go hwetšwe bobe; ga

go bonwe mahlomola go Isiraele.

Morena Modimo wa bona o nabo,

ba mo gobela megobo ya kgoši.

22Modimo o ba ntšhitše Egipita;

dinaka tša bona di etša tša nare.

23Jakobo ga kgonege ka boloi;

Isiraele ga dirwe selo ka bonoge.

Go ba Jakobo le Isiraele go thwe:

Tše kaakaa di dirwa ke Modimo.

24Sese, setšhaba se tsoga wa tau ya thsadi;

se tlo nanoga bjalo ka tau.

E ka se ke ya boba e sešo ya ja nama,

e sešo ya nwa madi a ba hlabilwego.

25Balaka a bolela le Bileama a re: Ge o sa kgone go ba roga, gona o ke o lese le go ba šegofatša.

26Bileama a fetola a re: A ga nka ka go botša ka re: Ke tlo dira se Morena a mpotšago sona?

27Balaka a re: Tlaa ge, ke go iše felo mo gongwe; mohlomong re le kua Modimo a ka dumela ge o nthogela setšhaba seo. 28Balaka a mo iša thabeng ya Peoro ye e lebago thoko ya lehanateng. 29Bileama a botša Balaka a re: Nkagele aletare tše di šupago gona fa, o ntlišetše dipoo tše di šupago gona fa, le dikgapana tše di šupago. 30Balaka a dira tše Bileama a mmoditšego tšona, a hlaba poo le kgapana aletareng e nngwe le e nngwe.

BIBELE

© 1951, 1986 Bible Society of South Africa. Used by permission. All rights reserved.

More Info | Version Index