Search form

NUMERI 4

Melao ya Balefi; meloko ya bona

1Morena o boletše le Moshe a re: 2Hlaolang ba leloko la Kahathe mo go Balefi, ka meloko ya bona le ka mašika a bona. 3Le thome ka ba nywaga e masome a mararo, le gome ka ba nywaga e masome a mahlano, e be bona ba go tsena sehlopha sa go swara modiro mo Ngwakong wa Kgwerano. 4Modiro wa Bakahathe mo Ngwakong wa Kgwerano šo: Ke tše kgethwakgethwa.

5E tlo re ge mešaša e khuduga, go tle Arone le barwa ba gagwe ba fološe lešira le le širilego, mme ba phuthele polokelo ya Melao ka lona. 6Ba tsebo e apeša ka kobo ya nebi; godimo ga yona ba hlatlaganye ka lešela la purapura ka moka; mme ba nokele mešikaro ya yona.

7Le sethalana sa dinkgwaponwa ba se apeše ka lešela la purapura; godimo ga yona ba bee megopo, le dibjana, le meruswi, le digo; le dinkgwa tša ka mehla di be godimo ga sona. 8Tšona ba di apeše ka lešela la moretele; godimo ga lona ba hlatlaganye ka kobo ya nebi; mme ba nokele mešikaro ya sona.

9Ba tšee lešela la purapura ba apeše sehlomapone sa go bonega, le dipone tša sona, le matlawana a sona le dikhurumelo tša sona, le dibjana tšohle tša sona tša makhura, tše ba dirago ka tšona mo go sona. 10Gomme ba se phuthele le dilo ka moka tša sona ka kobo ya nebi, ba tsebo se bea godimo ga boapa.

11Le aletare ya gauta o e apeše ka lešela la purapura; godimo ga lona o hlatlaganye ka kobo ya nebi; ba tsebo nokela mešikaro ya yona. 12Ba tšee dithoto ka moka tša go dira mo go yona sekgethweng, ba di phuthele ka lešela la purpura, ba di apeše ka kobo ya nebi, ba di bee godimo ga boapa. 13Ba swiele molora mo aletareng, ba a apeše ka lešela la purapura. 14Godimo ga yona ba bee dithoto ka moka tše ba dirago ka tšona mo go yona, e lego mabeana a mollo, le dihlaba, le mago, le meruswana, thoto ka moka ya aletare; ba di apeše ka kobo ya nebi; mme ba nokele mešikaro ya yona. 15E tlo re ge Arone le barwa ba gagwe ba feditše go phuthela sekgethwa le dilo ka moka tša sekgethwa mohla go khuduga mešaša, go tle Bakahathe mme ba šikare; fela dilo tše kgethwa ba se ke ba di kgwatha gore ba se tlo hwa.

Ke yona merwalo ya Bakahathe mo Ngwakong wa Kwgerano.

16Eleasara morwa wa Arone moperisita e be wa go hlokomela makhura a sehlomapone, le diorelo, le sebego sa ka mehla, le makhura a setlolo; e be wa go hlokomela Ntlokgethwa ka moka le tšohle tše di lego mo go yona, le sekgethwa le dilo tša sona.

17Morena o boletše tše le Moshe a re: 18Le bone gore leloko la Bakahathe le se fedišwe la fela mo go Balefi. 19Se le kago se dira gore ba phele mme ba se ke ba hwa ge ba batamela sekgethwakgethwa, ke gore Arone le barwa ba gagwe ba tsene mme ba laele e mongwe le e mongwe modiro wa gagwe le morwalo wa gagwe. 20Fela, ba se ke ba tsena go bona dilo tše kgethwa le ka gonyane, gore ba se tlo hwa.

21Morena o boletše le Moshe a re: 22Bala palo ya Bagerisone; le mo go bona go iwe ka malapa le ka meloko ya bona. 23O bale o thome ka ba nywaga e masome a mararo go fihla ka ba nywaga e masome a mahlano, bohle ba ba kago tsena sehlopheng sa go dira modiro wa Ngwakong wa Kgwerano. 24Modiro wa ba lešika la Bagerisone ka thoko ya go dira le go rwala, šo: 25Ba rwale mašela a Ntlokgethwa le a Ngwako wa Kgwerano, le kobo tša go rulela tša matlalo a nebi, le lešira la mojako wa Ngwako wa Kgwerano. 26Le mašela a go šira lapa, le lešela la go šira seferong sa lapa le le dikanetšago Ntlokgethwa le aletare, le dithapo tša gona, le dilo tšohle tša go dira gona. Tšohle tša gona moo ke modiro wa bona. 27Mediro ka moka ya bona Bagerisone ba e dire ba laetšwe ke Arone le barwa ba gagwe. 28Ke yona mediro ya Bagerisone mo Ngwakong wa Kgwerano; gomme mohlokomedi wa bona medirong ke Ithamara morwa wa Arone moperisita.

29Le ba leloko la Merari le ba bale ka go ya ka mašika le ka meloko ya bona. 30Le ba bale le thome ka nywaga e masome a mararo go iša go ba nywaga e masome a mahlano, bohle ba ba kago tsena sehlopheng sa go dira modiro wa Ngwakong wa Kgwerano. 31Merwalo ye ba swanetšego go e hlokomela, ye e lego modiro wa bona o nnoši mo Ngwakong wa Kgwerano, ke tše: Ke mamati a legwakgwa, le dipalelo tša ona, le dikokwane le maotwana a tšona. 32Le dikokwane tša go dikanetša lapa, le maoto a tšona le dimapolo tša gona, le dilo ka moka tša go dira gona moo. Gomme merwalo ka moka ye ba swanetšego go e hlokomela le ba balele ka o tee ka o tee. 33Ke wona modiro wa Bamerari, tšohle tše ba swanetšego go di dira Ngwakong wa Kgwerano ba lebeletšwe ke Ithamara morwa wa Arone moperisita.

34Gomme Moshe le Arone le ba bagolo ba phuthego ba bala ba leloko la Bakahathe, ba eya ka mašika a bona le ka meloko ya bona, 35ba thoma ka ba nywaga e masome a mararo ba fihliša ka ba nywaga e masome a mahlano, bohle ba ba kago tsena sehlopheng sa go dira mo Ngwakong wa Kgwerano. 36Ba ba badilwego ba bona, ka go ya ka mašika a bona e be e le ba dikete tše pedi le makgolo a šupago a nago le masome a mahlano. 37Ke bona ba ba badilwego ba moloko wa Kehathe, bohle ba go dira Ngwakong wa Kgwerano ba ba badilwego ke Moshe le Arone, ka mo Moshe a laetšwego ke Morena ka gona. 38Ba ba badilwego ba Bagerisone, ka meloko ya bona le ka mašika a bona, 39go thoma ka ba nywaga e masome a mararo go iša go ba nywaga e masome a mahlano, bohle ba ba kago tsena sehlopheng sa go dira Ngwakong wa Kgwerano. 40Ba ba badilwego ba bona ka mašika a bona le ka meloko ya bona e be e le ba dikete tše pedi le makgolo a selelago a nago le masome a mararo. 41Ke bona ba ba badilwego ba mašika a leloko la Gerisone, bohle ba ba dirago Ngwakong wa Kgwerano, ba Moshe le Arone ba ba badilego ka taelo ya Morena. 42Ge e le ba ba badilwego ba Bamerari ka meloko ya bona le ka mašika a bona, 43go thoma ka ba nywaga e masome a mararo go iša go ba nywaga e masome a mahlano, bohle ba ba kago tsena sehlopheng sa go dira Ngwakong wa Kgwerano, 44ba ba badilwego ba bona ka mašika a bona e be e le ba dikete tše tharo le makgolo a mabedi. 45Ke bona ba ba badilwego ba leloko la Merari, ba ba badilwego ke Moshe le Arone, ka mo Morena a laetšego Moshe ka gona. 46Balefi ka moka ba ba badilwego, ba Moshe le Arone le ba bagolo ba Isiraele ba ba badilwego, ka mašika a bona le ka meloko ya bona, 47go thoma ka ba nywaga e masome a mararo go iša go ba nywaga e masome a mahlano, bohle ba ba kago tsena modirong wa Ngwakong wa Kgwerano, 48ba ba badilwego ba bona e be e le ba dikete tše seswai le makgolo a mahlano a a nago le masome a seswai. 49Ba badilwe ke Moshe ka taelo ya Morena, e mongwe le e mongwe a balelwa modiro wa gagwe le morwalo wa gagwe. Ba badilwe ka mo Morena a laetšego Moshe ka gona.

BIBELE

© 1951, 1986 Bible Society of South Africa. Used by permission. All rights reserved.

More Info | Version Index