Search form

NUMERI 7

Matona a meloko a ntšha dineo

1Ka tšatši le Moshe a feditšego go hloma Ntlokgethwa ka lona, le go e tlotša, le go e kgetha le thoto ya yona ka moka, le dibjana tša yona ka moka, go di tlotša le go di kgetha, 2ka lona leo matona a Baisiraele, e lego bagolo ba meloko ya bona, ba tlišitše dineo; e be e le bagolo bala ba meloko, balaodi ba ba ba badilwego. 3Ba tlišitše dineo tša bona pele ga Morena; e be e le dikoloi tše di selelago tša dihlaka, le dipholo tše lesome le metšo e mebedi. Bagolo ba babedi ba ntšhitše koloi e tee e tee, ba di tliša pele ga Ntlokgethwa. 4Morena a bolela le Moshe a re: 5Amogela tše ba di tlišago, e be tša go dira mediro ya Ngwako wa Kgwerano. Le di neele Balefi ka go lebanya mediro ya bona. 6Moshe a amogela dikoloi tšeo le dipholo tšeo, a di neela Balefi. 7Dikoloi tše pedi le dipholo tše nne o di neetše Bagerisone ka go lebanya mediro ya bona. 8Dikoloi tše nne o di neile Bamerari, ka go lebanya mediro ya bona. Di be di lebelelwa ke Ithamara morwa wa Arone moperisita. 9Bakahathe ga se a ba neela selo ka gobane modiro wa bona sekgethweng e be e le wa go rwala ka magetla.

10Matona a tlišitše le dineo tša go kgakola aletare ka tšatši leo e tlodi -- tšwego ka lona. Ba beile dineo tša bona pele ga aletare. 11Gomme Morena a botša Moshe a re: Bagolo bao ge ba tliša dineo tša go kgakola aletare a ba tliše ka o tee ka tšatši le tee.

12E a tlišitšego neo ya gagwe ka tšatši la pele ke Nahesone morwa wa Aminadaba wa moloko wa Juda. 13Neo ya gagwe e be e le mogopo wa silifera wa sekele tše lekgolo le masome a mararo, le moruswi wa silifera wa sekele tše masome a šupago, ka kelo ya sekgethwa. Ka dipedi di be di tletše bupi bjo bo tšhetšwego makhura gore e be sebego sa dijo; 14le pitšana ya gauta ya sekele tše lesome e tletše diorelo; 15le powana, le kgapa, le kwanyana ya ngwaga o tee ya sehlabelo; 16le phoko ya seloba; 17le seleboga sa kgomo tše pedi, le kgapana tše tlhano, le phoko tše tlhano, le kwanyana tše tlhano tša ngwaga o tee. Ke tšona dineo tša Nahesone morwa wa Aminadaba.

18Wa tšatši la bobedi e be e le Nathaniele morwa wa Tsuari letona la Isashara. 19O tlišitše neo ya gagwe; e be e le mogopo wa silifera wa sekele tše lekgolo le masome a mararo, le moruswi wa silifera wa sekele tše masome a šupago, ka kelo ya sekgethwa. Ka dipedi di be di tletše bupi bjo bo tšhetšwego makhura gore e be sebego sa dijo; 20le pitšana ya gauta ya sekele tše lesome e tletše diorelo; 21le powana, le kgapa, le kwanyana ya ngwaga o tee ya sehlabelo; 22le phoko ya seloba; 23le seleboga sa kgomo tše pedi, le kgapana tše tlhano, le phoko tše tlhano, le kwanyana tše tlhano tša ngwaga o tee. Ke tšona dineo tša Nathaniele morwa wa Tsuari.

24Wa tšatši la boraro e be e le Eliaba morwa wa Helone letona la Basebulone. 25Neo ya gagwe e be e le mogopo wa silifera wa sekele tše lekgolo le masome a mararo, le moruswi wa silifera wa sekele tše masome a šupago, ka kelo ya sekgethwa. Ka dipedi di be di tletše bupi bjo bo tšhetšwego makhura gore e be sebego sa dijo; 26le pitšana ya gauta ya sekele tše lesome e tletše diorelo; 27le powana, le kgapa, le kwanyana ya ngwaga o tee ya sehlabelo; 28le phoko ya seloba; 29le seleboga sa kgomo tše pedi, le kgapana tše tlhano, le phoko tše tlhano, le kwanyana tše tlhano tša ngwaga o tee. Ke tšona dineo tša Eliaba morwa wa Helone.

30Wa tšatši la bone e be e le Elitsuri morwa wa Sedeuri letona la Barubeni. 31Neo ya gagwe e be e le mogopo wa silifera wa sekele tše lekgolo le masome a mararo, le moruswi wa silifera wa sekele tše masome a šupago, ka kelo ya sekgethwa. Ka dipedi di be di tletše bupi bjo bo tšhetšwego makhura gore e be sebego sa dijo; 32le pitšana ya gauta ya sekele tše lesome e tletše diorelo; 33le powana, le kgapa, le kwanyana ya ngwaga o tee ya sehlabelo; 34le phoko ya seloba; 35le seleboga sa kgomo tše pedi, le kgapana tše tlhano, le phoko tše tlhano, le kwanyana tše tlhano tša ngwaga o tee. Ke tšona dineo tša Elitsuri morwa wa Sedeuri.

36Wa tšatši la bohlano e be e le Selumiele morwa wa Tsurishadai letona la Basimeone. 37Neo ya gagwe e be e le mogopo wa silifera wa sekele tše lekgolo le masome a mararo, le moruswi wa silifera wa sekele tše masome a šupago, ka kelo ya sekgethwa. Ka dipedi di be di tletše bupi bjo bo tšhetšwego makhura gore e be sebego sa dijo; 38le pitšana ya gauta ya sekele tše lesome e tletše diorelo; 39le powana, le kgapa, le kwanyana ya ngwaga o tee ya sehlabelo; 40le phoko ya seloba; 41le seleboga sa kgomo tše pedi, le kgapana tše tlhano, le phoko tše tlhano, le kwanyana tše tlhano tša ngwaga o tee. Ke tšona dineo tša Selumiele morwa wa Tsurishadai.

42Wa tšatši la go selela e be e le Eliasafa morwa wa Dehuele letona la Bagada. 43Neo ya gagwe e be e le mogopo wa silifera wa sekele tše lekgolo le masome a mararo, le moruswi wa silifera wa sekele tše masome a šupago, ka kelo ya sekgethwa. Ka dipedi di be di tletše bupi bjo bo tšhetšwego makhura gore e be sebego sa dijo; 44le pitšana ya gauta ya sekele tše lesome e tletše diorelo; 45le powana, le kgapa, le kwanyana ya ngwaga o tee ya sehlabelo; 46le phoko ya seloba; 47le seleboga sa kgomo tše pedi, le kgapana tše tlhano, le phoko tše tlhano, le kwanyana tše tlhano tša ngwaga o tee. Ke tšona dineo tša Eliasafa morwa wa Dehuele.

48Wa tšatši la go šupa e be e le Elisama morwa wa Amihudu letona la Baefuraimi. 49Neo ya gagwe e be e le mogopo wa silifera wa sekele tše lekgolo le masome a mararo, le moruswi wa silifera wa sekele tše masome a šupago, ka kelo ya sekgethwa. Ka dipedi di be di tletše bupi bjo bo tšhetšwego makhura gore e be sebego sa dijo; 50le pitšana ya gauta ya sekele tše lesome e tletše diorelo; 51le powana, le kgapa, le kwanyana ya ngwaga o tee ya sehlabelo; 52le phoko ya seloba; 53le seleboga sa kgomo tše pedi, le kgapana tše tlhano, le phoko tše tlhano, le kwanyana tše tlhano tša ngwaga o tee. Ke tšona dineo tša Elisama morwa wa Amihudu.

54Wa tšatši la seswai e be e le Gamaliele morwa wa Padatsuri letona la Bamanase. 55Neo ya gagwe e be e le mogopo wa silifera wa sekele tše lekgolo le masome a mararo, le moruswi wa silifera wa sekele tše masome a šupago, ka kelo ya sekgethwa. Ka dipedi di be di tletše bupi bjo bo tšhetšwego makhura, gore e be sebego sa dijo; 56le pitšana ya gauta ya sekele tše lesome e tletše diorelo; 57le powana, le kgapa, le kwanyana ya ngwaga o tee ya sehlabelo; 58le phoko ya seloba; 59le seleboga sa kgomo tše pedi, le kgapana tše tlhano, le phoko tše tlhano le kwanyana tše tlhano tša ngwaga o tee. Ke tšona dineo tša Gamaliele morwa wa Pedatsuri.

60Wa tšatši la senyane e be e le Abidani morwa wa Gideoni letona la Babenyamini. 61Neo ya gagwe e be e le mogopo wa silifera wa sekele tše lekgolo le masome a mararo, le moruswi wa silifera wa sekele tše masome a šupago, ka kelo ya sekgethwa. Ka dipedi di be di tletše bupi bjo bo tšhetšwego makhura gore e be sebego sa dijo; 62le pitšana ya gauta ya sekele tše lesome e tletše diorelo; 63le powana, le kgapa, le kwanyana ya ngwaga o tee ya sehlabelo; 64le phoko ya seloba; 65le seleboga sa kgomo tše pedi, le kgapana tše tlhano le phoko tše tlhano, le kwanyana tše tlhano tša ngwaga o tee. Ke tšona dineo tša Abidani morwa wa Gideoni.

66Wa tšatši la lesome e be e le Ahiesere morwa wa Amisadai letona la Badani. 67Neo ya gagwe e be e le mogopo wa silifera wa sekele tše lekgolo le masome a mararo le moruswi wa silifera wa sekele tše masome a šupago, ka kelo ya sekgethwa. Ka dipedi di be di tletše bupi bjo bo tšhetšwego makhura gore e be sebego sa dijo; 68le pitšana ya gauta ya sekele tše lesome e tletše diorelo; 69le powana, le kgapa, le kwanyana ya ngwaga o tee ya sehlabelo; 70le phoko ya seloba; 71le seleboga sa kgomo tše pedi, le kgapana tše tlhano, le phoko tše tlhano, le kwanyana tše tlhano tša ngwaga o tee. Ke tšona dineo tša Ahiesere morwa wa Amisadai.

72Wa tšatši la lesome le motšo o tee e be e le Pagiele morwa wa Okarane letona la Basere. 73Neo ya gagwe e be e le mogopo wa silifera wa sekele tše lekgolo le masome a mararo, le moruswi wa silifera wa sekele tše masome a šupago, ka kelo ya sekgethwa. Ka dipedi di be di tletše bupi bjo bo tšhetšwego makhura, gore e be sebego sa dijo; 74le pitšana ya gauta, ya sekele tše lesome e tletše diorelo; 75le powana, le kgapa le kwanyana ya ngwaga o tee ya sehlabelo; 76le phoko ya seloba; 77le seleboga sa kgomo tše pedi, le kgapana tše tlhano le phoko tše tlhano, le kwanyana tše tlhano tša ngwaga o tee. Ke tšona dineo tša Pagiele morwa wa Okorane.

78Wa tšatši la lesome le metšo e mebedi e be e le Ahira morwa wa Enani letona la Banafutali. 79Neo ya gagwe e be e le mogopo wa silifera wa sekele tše lekgolo le masome a mararo, le moruswi wa silifera wa sekele tše masome a šupago ka kelo ya sekgethwa. Ka dipedi di be di tletše bupi bjo bo tšhetšwego makhura, gore e be sebego sa dijo; 80le pitšana ya gauta ya sekele tše lesome e tletše diorelo; 81le powana, le kgapa, le kwanyana ya ngwaga o tee ya sehlabelo; 82le phoko ya seloba; 83le seleboga sa kgomo tše pedi, le kgapana tše tlhano, le phoko tše tlhano, le kwanyana tse tlhano tša ngwaga o tee. Ke tšona dineo tša Ahira morwa wa Enani.

84Ke tšona tša kgakolo ya aletare tše di ntšhitšwego ke matona a Baisiraele ka tšatši la go tlotšwa ga yona. E be e le megopo ya silifera e lesome le metšo e mebedi, le meruswi ya silifera e lesome le metšo e mebedi, le dipitšana tša diorelo tše lesome le metšo e mebedi tša gauta. 85Mogopo o mongwe le o mongwe e be e le wa sekele tše lekgolo le masome a mararo; moruswi o mongwe le o mongwe e be e le wa sekele tše masome a šupago. Gomme silifera ka moka ya dibja tšeo e be e le sekele tše dikete tše pedi le makgolo a mane, ka kelo ya sekgethwa. 86Dipitšana tše lesome le metšo e mebedi tša gauta tše di tletšego diorelo, ka e tee e be e le ya sekele tše lesome, ka kelo ya sekgethwa; mme gauta ka moka ya tšona e be e le sekele tše lekgolo le masome a mabedi. 87Dikgomo ka moka tša sehlabelo e be e le dipowana tše lesome le metšo e mebedi, le dikgapa tše lesome le metšo e mebedi, le dikwanyana tše lesome le metšo e mebedi tša ngwaga o tee tše di nago le dibego tša tšona tša dijo, le diphoko tše lesome le metšo e mebedi tša seloba. 88Dikgomo ka moka tša seleboga e be e le tše masome a mabedi le metšo e mene, le dikgapana tše masome a selelago, le diphoko tše masome a selelago, le dikwanyana tše masome a selelago tša ngwago o tee. Ke tšona tša kgakolo ya aletare, tša mohla e tloditšwego.

89Gomme ge Moshe a tsena Ngwakong wa Kgwerano go yo bolela le yena, o kwile lentšu le bolela nae le etšwa sekhurumelong sa polokelo ya molao mola gare ga Bakerubi bala ba babedi, go bolelwa le yena.

BIBELE

© 1951, 1986 Bible Society of South Africa. Used by permission. All rights reserved.

More Info | Version Index