Search form

Luk 19:8

8Mzli kc Jiszs tzmncbe-ngrdr badr, Sakizs kc tqtekqtrpele nqmq nr drtwrde. Tutxlzm, sc tqrpipebzle bade kx, “Kxetu rnge, kzdq se da napibo bam! Dztungeng lcng kqlu nakabo mz krkcng trpnzngr scdr da. X krkcng tqangqngutitrxng, naxpe-mopwc' nzwrde napwx, navz-nqblqle Lou sc Mosis.”

Nzryrngrkxtr Kc Ate Rut x Sam

© 2008 Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index