Search form

Mak 11:17

17Sc tqalvztrpeleng, rpibzle kx, “Nzyro mz Nzryrngrkxtr rpi Gct kx, ‘Ma nyznge nangi ma ngr nzkrka'kr leplz ngr mrkcng kqlu mz nrlc.’ A' apusr-ngrnamule me nzamwangr da kc tqangqnguti-lzbq-ngrnamu!

Nzryrngrkxtr Kc Ate Rut x Sam

© 2008 Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index