Search form

Mak 14:43

Jiszs Nzlolvz Getsemzni

Matiu 26:47-56; Luk 22:47-53; Jon 18:3-12

43Mzli kc Jiszs tqycmnebe-ngrde, Judzs sc tqkaputrpebz. Judzs lc nide kzdq ncblo nedeng kcng nzpnu-esz'-nrade-li (12), x vz-nqblqm zbo ngr ncblo. Nzatwzlrpx-ngrmqng kxnzetu rdr pris x kxnzalvztrng mz Lou sc Mosis x lrtzlvzng. Nzrmaleng dalr nzotangr, bz x toki r vea.

Nzryrngrkxtr Kc Ate Rut x Sam

© 2008 Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index