Search form

Mak 16:17

17Kxnzlxngitilr ninge sa nartwzng zmatq mz nzale-krdr rkx lcde seng: mz drtqnge sa narmaszlrpx-ngrng drka', x naycmneng mz natq lr mrkzbleng mz zmatq ngr Mqngrkxtr.

Nzryrngrkxtr Kc Ate Rut x Sam

© 2008 Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index