Search form

Mak 16:8

8Olvz kcng nzvzpxmqng mz butqbr kc, nzrnrcti-lzbqng mz zmwxlr x sc tzngrlrpeng. Mzli lcde trpnzngr doa kx nzpine badr le, nike nzmctr mz butqbr kc.

Nzryrngrkxtr Kc Ate Rut x Sam

© 2008 Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index