Search form

Mak 4:15

15Drtc' pwx ngi nqmq kr leplz. Lrpzki lc drtc' ngrde tqmqngi, drtwr ngrde leplz kcng nardr tqmqngi mz nzxlr-krdr natq Gct. Murde mzli kznikeng nzxlr-ngrdr nrpa ngr Gct, Setzn vzm x katxpxbzle badr.

Nzryrngrkxtr Kc Ate Rut x Sam

© 2008 Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index